I denne undervisningsserien vil jeg undervise om de ni nådegavene i 1 Korinterbrev kapittel 12. Dette er del 1.
I de senere årene er det blitt en del mindre undervisning rundt disse gavene, en grunn kan være at en del har hatt dårlige erfaringer med dem, eller de har opplevd misbruk og manipulasjon med dem.
Selv om da kan ha blitt brukt feil, betyr ikke dette at det ikke lenger står Bibelen. De er så absolutt der, og du kan se at Peter Pauls og apostlene brukte dem mye, og selvfølgelig Jesus selv.
Jesus sa at vi skulle gjøre større gjerninger enn ham, og det inkluderte alle gavene vi leser om i 1 Kor 12.
Dette emnet er spennende og lytt til meg i denne undervisningen og bli inspirert!

Facebook1k
RSS
YouTube410
YouTube
FbMessenger


Husk du kan gi en gave på Vipps 900 90 354
Last ned mp3 filen ved å høyreklikke spilleren! (og: Lagre lyd som…)

Noe av teksten er en del år gammel, så det er mulig du finner ting jeg kanskje ikke ville ha sagt det på samme måte i dag. Det tar litt for lang tid og omskrive alt, så les det gjerne som det er.
—-

1 Kor 12:1
1 Når det gjelder de åndelige gaver, brødre, vil jeg ikke at dere skal være uvitende.

Når Paulus oppfordrer oss til å ikke være uvitende om disse gavene, må de være viktige. Selv for de som ikke var Paulus sine disipler.

1 Kor 12:4-11
4 Det er forskjell på nådegaver, men Ånden er den samme.
5 Det er forskjell på tjenester, men Herren er den samme.
6 Det er forskjell på kraftige virkninger, men Gud er den samme, han som virker alt i alle.
7 Men Åndens åpenbarelse blir gitt enhver til det som er gagnlig.
8 For til én blir det gitt visdoms tale ved Ånden, til en annen kunnskaps tale ved den samme Ånd,
9 en annen får tro ved den samme Ånd, en annen nådegaver til å helbrede ved den samme Ånd.
10 En annen får kraft til å gjøre undergjerninger, en annen gave til å tale profetisk, en annen gave til å prøve ånder. En annen får ulike slags tunger, en annen tydning av tunger.
11 Alt dette virker den ene og samme Ånd, som deler ut til hver enkelt etter som han vil.

Det vi kan se ved disse åndens gaver er at de er overnaturlige, de er ikke naturlige talenter som Gud har lagt ned i oss, men de blir gitt oss overnaturlig når vi trenger dem og når Gud vil.

Fordi disse gavene er overnaturlige, kommer de ikke fra deg, men fra Den Hellige Ånd. Du er bare kanalen som disse gavene kan virke gjennom. Et speil reflekterer bare solen, men det kan virke som om det er solen, for lyset er like skarpt. Slik er det også med oss; vi reflekterer bare Guds kraft, vi er ikke kilden. Gavene er ikke våre, men Guds.
Det er viktig at vi forstår dette, for noen kan bli stolte og tro at det er de som er veldig åndelige og store.

Når Gud virker igjennom deg vil det komme ut gjennom din personlighet. Gud ønsker å bruke deg akkurat slik du er, han ønsker å gjøre ting forskjellig, derfor har han skapt oss forskjellige.
Noen sier at når Gud bruker meg er det annerledes enn andre, det er akkurat slik det skal være, vi skal ikke være like. Det er nok av kopier i verden.
I versene etter at Paulus snakker om disse gavene (1 Kor 12:14-27), skriver han om at vi er forskjellige lemmer på et legeme, med forskjellige gaveutrustninger og talenter. Dette er viktige å være klar over og minne seg selv og hverandre om. Det er veldig lett å begynne å sammenligne seg med andre og tenke; ”slik burde jeg også ha profetert” og så videre.

Kjærlighet må ligge i bunn!
I 1 Kor 13 står det om kjærligheten, og en veldig viktig ting før du begynner å bruke disse gavene er å gjøre ting i kjærlighet. Uten kjærlighet er disse gavene til ingen nytte, det blir bare støy! Det har ingen kraft.
Hvis du ikke har kjærlighet kan det lett bli manipulerende. En av gavene er nådegaven til å skille ånder. Med det menes ikke i hovedsak om det å finne ut om en person er demonbesatt eller ikke, ofte er ikke det så vanskelig å se, men det å finne ut om profetier er sagt ut fra en ånd av sinne, egoisme eller av manipulerende hensikter, er vanskeligere.

Det var en dame som var så irritert på noen «kjødelige» ting som hun syntes noen andre i menigheten gjorde. En dag reiste hun seg på et møte og sa: «Så sier Herren: Jeg er så lei deres kjødelighet.»
På et annet møte var det en mann som stod opp og profeterte. En annen person på dette møtet var ikke enig i profetien. Han reiste seg rett etter at den andre personen var ferdig med å profetere og sa: «Så sier Herren: Det har jeg aldri sagt».

I ingen av disse historiene var det Gud som talte, de som profeterte gjorde det ut ifra sinne og frustrasjon og ikke kjærlighet.
Gavene er til for formaning, oppbyggelse og trøst. Hvis en profeti bringer bånd og/eller tynger ned menigheten, så er det ikke fra Gud.

Jeg hørte også om noen som hadde profetert over en person, og sa at han var forherdet og er på vei mot et evig mørke. Denne forbannelsen førte til at denne personen ble forherdet og ville ikke ha noe mer med kristendommen å gjøre. Hvis profeti ikke blir sagt i kjærlighet kan de i verste fall føre til forbannelser. Gud kan gi tilrettevisning, men den må bli brukt i visdom og kjærlighet. Det er også viktig å se betydningen av 1Kor 14:3, jeg kommer tilbake til dette senere.

Vær ikke redd for å gjøre feil
Skal Gud kunne bruke deg i disse gavene må du heller ikke være redd for å gjøre feil. Du må være villig til å gi slipp på din stolthet.
For at Gud kan begynne å bruke deg i disse gavene er det viktig at du setter deg i en situasjon der du muliggjør for Den Hellige Ånd å formidle gavene gjennom deg. Begynn med å legge hender på de syke, og begynn med å profetere når du ber for mennesker.

De som er villig til å høre Guds stemme eller å bli brukt i disse gavene er de som våger og feiler. Du trenger ikke å begynne med de store tingene, men begynne med det enkle. Her er det heller ikke så farlig å prøve og å feile, hvis du begynner i det små.

Du må også vite at når Gud bruker deg vil du møte motstand, enten før eller oftest etter.
Det er viktig at vi er bevisst dette, for ellers kan vi lett bli motløse og gi opp før vi egentlig har kommet i gang. Etter en stor seier kommer ofte en stor prøvelse, og du er mest sårbar rett etter at du for eksempel har profetert eller talt eller hatt et vitnesbyrd på et møte. Vær klar over den åndelige virkeligheten! Vi har en fiende som vil stjele myrde og ødelegge (Joh 10:10).

Ti punkter om hvordan du kan lære deg opp til å bruke disse gavene.
1. Du må ønske å bli brukt i dem.
2. Ikke vær uvitende om dem.
3. Være lærevillig.
4. Begynn i det små, gjerne sammen med noen venner du kjenner godt.
5. Ha den rette holdningen og si ting i kjærlighet).
6. Vær frimodig og ta risker.
7. Det kan være smertefullt.
8. Se etter hvordan andre bruker gavene, lære av de som har gjort det en stund.
9. Ikke gi opp, men fortsett.
10. Øvelse gjør mester, bruk dem og vær bevisst dem så mye du kan.

Neste uke vil jeg begynne å undervise om de forskjellige åndes gaver eller også kalt manifestasjonsgavene (i 1 Kor 12) som er: Visdomsord, kunnskapsord, særskilt tro, helberdelse, kraft til å gjøre undergjerninger, profeti, prøve ånder, tunger og tydning av tunger.