I denne undervisningsserien vil jeg undervise om de ni nådegavene i 1 Korinterbrev kapittel 12. Dette er del 3.

Denne gaven virker uten at mennesker har fått hjelp av lege eller medisin. Helbredelse er noe som skjer gradvis, den syke blir bedre og bedre over en periode.
Når du merker at du får en spesiell nød og kjærlighet til en som er syk, vil Gud sannsynligvis at du skal bruke denne gaven. Vær frimodig, begynn å legg hendene på de som er syke!

Jeg har selv opplevd å bli brukt i denne gaven, og spesielt min kone. I denne undervisningen i dag vil jeg ta med to historier som har skjedd i løpet av det siste året. En var en mann som ikke kunne gå eller snakke, nå er han helbredet og vi døpte han nylig. Den andre var en kvinne som ikke kunne bli gravid.

Følg med på denne undervisningen i dag!

Facebook1k
RSS
YouTube410
YouTube
FbMessenger


Husk du kan gi en gave på Vipps 900 90 354
Last ned mp3 filen ved å høyreklikke spilleren! (og: Lagre lyd som…)

Noe av teksten er en del år gammel, så det er mulig du finner ting jeg kanskje ikke ville ha sagt det på samme måte i dag. Det tar litt for lang tid og omskrive alt, så les det gjerne som det er.
—-

Nådegaver til å helbrede
Denne gaven virker uten at mennesker har fått hjelp av lege eller medisin. Helbredelse er noe som skjer gradvis, den syke blir bedre og bedre over en periode. Et eksempel i Bibelen er da Jesus helbreder sønnen til en kongelig embetsmann.

Joh 4:50-53.
Jesus sier til ham: Gå hjem, din sønn lever! Mannen trodde det ord Jesus sa til ham, og gikk.
Allerede mens han var på hjemveien, kom hans tjenere ham i møte og fortalte at gutten hans levde.
Han spurte dem da om den timen da det var blitt bedre med ham De sa til ham: I går ved den sjuende time forlot feberen ham.
Faren skjønte da at det var ved den samme time da Jesus sa til ham: Din sønn lever! Og han trodde, han selv og hele hans hus.

Når du merker at du får en spesiell nød og kjærlighet til en som er syk, vil Gud sannsynligvis at du skal bruke denne gaven. Vær frimodig begynn å legg hendene på de som er syke! Det kan også hende du opplever Den Hellige Ånd kommer over deg med en spesiell kraft.

Mat 14:14.
Og da han steg i land, fikk han se mye folk. Han kjente inderlig medynk med dem og helbredet de syke blant dem.

Mark 5:30.
Straks merket Jesus på seg selv at det gikk en kraft ut fra ham…

Kraft til å gjøre undergjerninger (mirakler)
Eksempel på mirakler er: Å få sol og måne til å stå stille, gjøre vann til vin, dele rødehavet, gå på vannet, stille stormen og mate fem tusen mennesker med fem brød og to fisker.
Du kan ikke få mirakler til å skje, men du kan sette deg i en situasjon der Gud kan få bruke deg i denne gaven.

Mirakler er noe som skjer med en gang, helbredelser skjer ofte over lengre tid.
Du kan finne at troens gave, gaven til å virke mirakler og helbredelser opererer sammen.
Når mennesker har blitt oppreist fra døden (når ånden vil), er det alle de tre kraftgavene som har vært i virksomhet: Tro, mirakel og helbredelse.
Eksempel: Joh 11:41-44.

De tok da steinen bort. Jesus løftet sine øyne mot himmelen og sa: Far, jeg takker deg fordi du har hørt meg.
Jeg visste jo at du alltid hører meg, men for folkets skyld som står omkring meg, sa jeg det, for at de skal tro at du har sendt meg.
Og da han hadde sagt dette, ropte han med høy røst: Lasarus, kom ut!
Da kom den døde ut, ombundet med liksvøp på føtter og hender, og om hans ansikt var bundet en svetteduk.

Mark 5:40-41.
Så tar han barnet ved hånden og sier til henne Pike, jeg sier deg: Stå opp!
Straks stod piken opp og gikk omkring, for hun var tolv år gammel. Og de ble helt ute av seg av undring.

Før et mirakel skjer blir det som regel gitt en befaling. Dersom du merker at Den Hellige Ånd kommer over deg, og gir deg en befaling, vær klar over at dette kan være Den Hellige Ånd som ønsker å virke frem et mirakel gjennom deg.

Gaven til å tale profetisk (se linken under)
https://bibelundervisning.com/undervisning/profeti/


Evne til å bedømme åndsåpenbaringer:
Dette er Guds alarmsystem for menigheten mot falske lærere. Du vil vite når noe for eksempel lyver for deg, om det er en falsk profeti, eller om det er falske profeter eller lærere.
Her er noen Bibelske eksempler:

Apg 5:1-4
Men en mann ved navn Ananias og hans hustru Saffira solgte en eiendom.
Han stakk til side noe av pengene, og hans hustru visste det. Han kom så med en del av summen og la det for apostlenes føtter.
Da sa Peter: Ananias, hvorfor har Satan fylt ditt hjerte, så du skulle lyve for Den Hellige Ånd og stikke unna noe av betalingen for åkeren?
Var den ikke din så lenge du hadde den? Og når du så hadde solgt den, bestemte du da ikke selv over pengene? Hvorfor har du satt deg denne gjerning fore i ditt hjerte? Det er ikke for mennesker du har løyet, men for Gud!

Her avslører Peter ved Den Hellige Ånds hjelp det skjulte motivet bak Ananias og Saffiras såkalte «gode» gjerninger.

Apg 8:18-24
Men da Simon så at Ånden ble gitt ved apostlenes håndspåleggelse, kom han til dem med penger og sa:
Gi også meg denne makt, at den jeg legger mine hender på, må få Den Hellige Ånd!
Men Peter sa til ham: Måtte ditt sølv følge med deg til fortapelsen, fordi du tenkte å kjøpe Guds gave for penger!
Du har ingen lodd eller del i dette ord, for ditt hjerte er ikke rett for Gud.
Omvend deg derfor fra denne din ondskap, og be Herren om at kanskje ditt hjertes tanke måtte bli deg tilgitt!
For jeg ser at du ligger i bitterhets galle og i urettferdighets lenker.
Da svarte Simon og sa: Be dere til Herren for meg, for at ikke noe av det dere har sagt, må komme over meg!

Dette avsnittet handler om Simon trollmannen som hadde blitt en kristen. Alt det ytre stemte. Han hadde tatt i mot troen og latt seg døpe. Han gikk stadig på møter og ba om å få del i Den Hellige Ånds makt og autoritet. Men Peter, ved Den Hellige Ånds hjelp, gjennomskuet ham og så hva som egentlig bodde i Simons hjerte. Peter ser dypere en bare de pengene han ville gi, han så at han var bitter og lå under for synd. Simon omvender seg heldigvis og mottar Guds nåde.
Denne gaven er det utrolig viktig å bruke i kjærlighet og visdom, hvis ikke kan det få store konsekvenser.

En gang jeg var i Thailand kom jeg i snakk med en person som bodde like ved fra senteret jeg jobbet på. Han virket veldig interessert i meg og teamet jeg var sammen med, og spesielt var han interessert i Jesus, trodde jeg. Jeg var hyggelig mot ham, og satte meg ned og pratet en god stund med han. Plutselig fikk jeg en sterk fornemmelse av at noe ikke stemte med denne personen, jeg følte han hadde gale motiver.
Det viste seg senere at den eneste grunnen til at han var så interessert i oss, var de jentene vi hadde med oss på teamet. Han var ikke interessert i det vi trodde på.
Her tror jeg at jeg opererte i gaven til å bedømme ånder. Jeg har også ved andre tilfeller opplevd lignende.

Apg 16:16-18

16 Men det skjedde en gang da vi drog ut til bønnestedet, at vi møtte en slavepike som hadde en spådomsånd. Hun skaffet sine herrer stor inntekt ved å spå.
17 Hun fulgte etter Paulus og oss, og ropte: Disse mennesker er Den Høyeste Guds tjenere, som forkynner dere frelsens vei!
18 Dette holdt hun på med å gjøre i mange dager. Men Paulus ble harm, og vendte seg og sa til ånden: Jeg befaler deg i Jesu Kristi navn, far ut av henne! – Og den fór ut av henne i samme stund.

Ulike slag av tunger:
Dette er tunger som sies høyt i menigheten, og som skal tydes. Tungene kan også være på et jordisk språk som du ikke skjønner, men noen andre som får tydningen skjønner tungene. Dette er tunger for de vantro.
Tungetale til egen oppbyggelse er ikke en av de ni nådegavene (det er en nådegave, men ikke en av de ni som tas opp i 1 Kor 12).

Du kan ikke operere med denne gave når du vil. Det kan du med det overnaturlige språket du fikk da du ble døpt i Den Hellige Ånd.
Disse ni gavene blir gitt deg når Gud vil, ikke når du vil.

Den måten du merker at du har en tunge som skal tydes er når du merker at Den Hellige Ånd gir deg et åndelig trykk, det vi si: Hvis du merker at hjertet begynner å banke fortere og du føler at det er noe Gud ønsker å formidle.

Tydning av tunger
Tydning av tungetale som noen har sagt høyt, for eksempel i et møte, og er et profetisk budskap

Til hvem, og når, blir disse gavene utdelt?
Jeg tror at vi alle kan operer i alle gavene, Jesus gjorde det.
Det står også i 1 Kor 12:7

Men Åndens åpenbarelse blir gitt enhver til det som er gagnlig.

Det vi si at Ånden gir oss disse gavene når det passer. Jeg tror at hvis du er i en situasjon der du trenger gaven for eksempel til å helbrede, ønsker Den Hellige Ånd å gi deg den der og da. Jeg tror ikke at vi må tilkalle en som «har gaven» for at det skal skje en helbredelse. I så fall vil det si at hvis det ikke er noen tilstede som har gaven, da kan vi ikke be for vedkommende. Og jeg tror ikke det er riktig. Den Hellige Ånd vil gi deg det når du trenger det.
Du kan etter hvert øve deg opp til å bli mer og mer trygg på en spesiell gave, og du kan kjenne at Gud gir deg mer lyst og tro på å virke gjennom noen spesielle gaver mer enn andre, men det betyr ikke at du ikke kan fungere i de andre gavene.

Noen viktige ting til slutt

Begjær disse gavene, ikke for din egen del, men for andres oppbyggelse

De må ikke brukes for at du skal få oppnå åndelig popularitet, eller at du kan manipulerer fram din vilje.

Disse gavene må også brukes i kjærlighet, ellers kan de lett bli misbrukt til egen fordel.

Noe av teksten er en del år gammel, så det er mulig du finner ting jeg kanskje ikke ville ha sagt det på samme måte i dag. Det tar litt for lang tid og omskrive alt, så les det gjerne som det er.