Facebook1k
RSS
YouTube410
YouTube
FbMessenger


Hva er din sanne identitet som en kristen?

Har en kristen to naturer? En ond og en god? Er det din onde syndenatur som får deg til å synde?

Er du som Dr Jekyll og herr Hyde?

Dr. Jekyll og Mr. Hyde (engelsk The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde) er en roman av den skotske forfatteren Robert Louis Stevenson som kom ut første gang i 1886. (fra Wikipedia)

I denne undervisningen vil jeg svare på disse spørsmålene. Jeg tror svaret jeg har vil overaske deg litt, og kanskje til og med utfordrer det du før har hørt og blitt lært om dette emne?

Har du prøvd igjen og igjen vinne seier over syndeproblemer du sliter med, men du føler hele tiden at det er en del av deg som du ikke klarer å overvinne?
Du føler at du sitter fast og at du aldri vil komme deg løs fra det? Du føler deg maktesløs i forhold til dine syndeproblemer og andre problemer som frykt og bekymring, og du tenker: Er det noen vei ut, finnes det noen svar på dette? Eller er dette bare den jeg er?


Dette er en undervisning som jeg skrev et par år tilbake, men er en av mine aller viktigste undervisninger på nettet. Uten denne åpenbaringen og lyset jeg forteller deg i denne undervisningen så vet jeg ikke hvordan mitt kristenliv hadde vært i dag.


Dette er lydfilen. Du kan laste den ned her

Du har kanskje prøvd forskjellige metoder: En til en partner, der du er åpen med ditt syndeproblem, terapi, prøve å minne deg på syndens konsekvenser og problem, ta fristende tanker til fange. Hvis det er seksuelle fristelser du sliter med har du kanskje prøvd pornofilter på din PC, eller en person du forteller det til hvis du faller, eller kanskje du til og med har kastet PC-en ut, eller du har prøvd å gjøre en pakt med dine øyne så du ikke ser på en kvinne med lyst, eller du prøver alltid å se vekk (bounce your eyes) når du ser en vakker kvinne.

Hvordan fungerer disse tingene for deg? Har du seier? Kanskje du har det for en periode, og du føler godt om deg selv, men så faller du igjen og du går igjennom den gamle karusellen igjen: Prøve å ikke synde, føler litt godt om seg selv, falle, føle deg fordømt og elendig igjen, ta seg litt sammen, klare det litt igjen, føler deg litt ”hellig”, men så falle igjen. Er dette et normalt kristen liv? Skal det være slik eller er det noe som kan sette deg fri fra denne onde sirkelen?
Rom 7:24
Å, jeg elendige menneske! Hvem skal fri meg ut fra dette dødens legeme?

Uttalelsen jeg vil nå si kan du kanskje stusse litt på, og den stemmer kanskje ikke helt med din teologi, men jeg skal i denne undervisningen prøve å vise deg dette gjennom Bibelen:

En kristen har ikke lenger et syndeproblem, lystproblem, begjær problem også videre. Hvis du sliter med synder har du et identitets problem, du vet ikke helt hvem du virkelig er og hvem den nye skapningen du ble da du tok imot Jesus er. Synd blir et problem for deg hvis du velger ikke å leve etter din nye natur, men i utgangspunktet så er ikke synd et problem lenger etter at du ble født på ny.

Var synd et problem i Jesus sitt liv? Han ble fristet på samme måte som oss, men Jesus falt aldri i synd. Synd var ikke et problem i hans liv, hvis ikke kunne han ikke ha død for oss. Johannes sier at slik Jesus er, slik er vi akkurat nå i denne verden (1Joh 4:17).

Paulus sier også at vi er død til synd.
Rom 6:2
På ingen måte! Hvordan kan vi som døde fra synden, fortsette å leve i den?
Romans 6:7
For den som er død, er rettferdiggjort fra synden.

Er synd et problem for en som er død? Så hvis vi er død med Kristus, er synd et problem?
Så problemet er ikke synd, men at vi ikke regner oss selv død til synd.  Vi kan leve som om synd fremdeles var et problem, men igjen går dette ut på at vi ser ikke hvem vi virkelig er.

Det at du ikke vet hvem du egentlig er og hvor stor kraft du egentlig har, er grunnen til at du aldri føler at du blir fri og at du føler deg maktesløs i forhold til dine syndeproblemer. Som en kristen trenger du ikke å kjempe med din syndenatur lenger, men du trenger å forstå hvem du virkelig er (i Kristus), og at du har autoritet og kraft til å stå i mot den makt som synd er. Synden trenger ikke å ha makt over deg lenger, Jesus gjorde faktisk noe med syndens problem da han døde og triumferte over den på korset. Som en kristen trenger vi bare å se det.

Du tenker kanskje fremdeles: Dette kan jo ikke stemme, dette er ikke min realitet, jeg føler jeg fremdeles sliter med syndeproblemer. Men er det synden som er din identitet? Er du kun en synder som venter på, eller håper på å komme til himmelen en gang? Hvis din tankegang er at du bare er en synder, med syndeproblemer så vil det være din realitet og identitet, men dette er ikke den sanne realiteten om deg, og det er ikke den du egentlig er. Din sanne identitet er at du er født på ny, du er født av Gud, du er en ny skapning og denne skapningen kan ikke synde.
1Joh 3:9
Hver den som er født av Gud, gjør ikke synd, for Hans sæd blir i ham. Og han kan ikke synde, for han er født av Gud.

Din nye gjenfødte natur kan ikke synde, og den nye naturen er den du virkelig er. Men hvorfor synder jeg fremdeles da? Er det fordi jeg også fremdeles har en syndenatur? Er jeg både en ny skapning og har jeg også fremdeles en syndenatur?
At vi er en ny skapning og alt er blitt nytt er noe som de fleste kristne har hørt (2Kor 5:17), men ofte er dette bare en kristen frase vi sier uten at vi helt tenker på den praktiske tilegnelsen av den.


Støtt sidene med en gave!
Vipps: 900 90 354
Kontonr. 9710 27 46787