I denne undervisningen ønsker jeg å gjøre deg bevisst på at vi har en fiende. Jeg ønsker å utruste deg slik at du kan stå imot fiendens listige knep (Ef 6:11).

Jeg vil ta opp temaer som: 

  • Vi har allerede seier! 
  • Hvem er djevelen? 
  • Kan en kristen være besatt? 
  • Hva er egentlig omvendelse?  Og hvorfor er dette er viktig i forbindelse med denne undervisningen?
  • Hvordan fienden påvirker våre følelser og tanker, og hvordan du kan være seirende over de negative tankene og følelsene han sender deg.
  • Jeg tar også opp hvordan djevelen bruker religion og religiøsitet til å forføre oss, og om Guds beskyttelse er betinget eller ubetinget.
  • Til slutt vil jeg snakke litt om Guds fulle rusting og om det å be for andre.

Vurder gjerne om du også skulle gi en gave

Vipps 900 90 354
Kontonr. 9710 27 46787