Det er mange løgner vi kan tro på når det kommer til hvem Gud er, og en av dem kan være at Guds kjærlighet, nåde, å få bønnesvar, oppleve frihet og beskyttelse har mange betingelser.

Før trodde jeg at Gud bare beskyttet meg når jeg var lydig og hadde husket på å bekjenne alle mine synder, men det stemmer ikke!


Dette er del 18 i en serie jeg har kalt: Fridd oss fra den onde!

Meld deg gjerne på Nettbibelskolen å få tilgang til en pdf fil av denne undervisningen!

Facebook1k
RSS
YouTube410
YouTube
FbMessenger


Last ned mp3 filen ved å høyreklikke spilleren! (og: Lagre lyd som…)

Djevlene er den mest loviske personen du kan tenke deg, det var derfor Jesus sa at fariseerne hadde djevlene til far. For loven vil alltid sette betingelser og gi frykt, men sann kjærlighet og nåde er ubetinget og vil drive all frykt ut (1Joh 4:18).
Hvis det hadde vært betingelser i nåde, så hadde det ikke vært nåde, og jeg har tro på Guds nåde når det kommer til beskyttelse også!

Hvis du hadde spurt meg dette spørsmålet: Er Guds beskyttelse ubetinget? For noen år tilbake, ville jeg ha svart nei på det, men i dag vil jeg svart: Ja!

I mine første utgaver av denne undervisningen (Fridd oss fra den onde) hadde jeg et kapittel om hvorfor jeg mente at Guds beskyttelse var betinget, men da jeg satte meg ned for noen år siden og gikk igjennom denne undervisningen på nytt, så jeg at noe av det jeg skrev ikke var helt korrekt.

Kosmisk politi?
Dette kom av en tankegangen jeg hadde blitt programmert med:
Før tenkte jeg at Gud var mer som en kosmisk politi, som passet på oss, slik at vi gjorde alt rett. Jeg underviste det selvfølgelig ikke akkurat slik, men det var litt av denne følelsen jeg hadde, som også ble reflektert av og til i min undervisning, og som jeg tror mange kristne også har i dag.

Vi kan kanskje indirekte tenke at Gud står bak en sving med et syndometer som måler hvor høyt vi synder, og når vi overskrider den tiltatte syndekvoten, vil han inndra sin beskyttelse og nærvær, eller det kan til og med føre til at du mister frelsen, hvis overtredelsen er for høy. 

Det spørsmålet jeg har fått mest gjennom sidene mine over årene er dette: Jeg begikk en bevisst synd, har jeg da mistet frelsen?

De som har stilt dette spørsmålet tenker indirekte slik jeg beskriver over, så jeg vet det er mange som har følelse av at Gud, eller Den Hellige Ånd, er på en måte et kosmisk politi.
Du kan si at jeg så litt på treenigheten som dette: Den Hellige Ånd var det kosmiske politiet, som passet på at vi ikke syndet, eller påpekte når vi syndet. 
Gud var dommeren som skulle dømme meg når jeg hadde gjort noe galt, også hadde vi Jesus som var min forsvarsadvokat som ville forsvare meg og stå imellom meg og Gud, slik at jeg ikke fikk en hard straff, som for eksempel å miste frelsen.

Da jeg skrev denne undervisningen første gang, skrev jeg at du kan ikke regne med Gud sin beskyttelse mot kreft hvis du røyker, eller mot en ulykke hvis du kjører i beruset tilstand.

Synd har en effekt
Jeg tror fremdeles at synd, som vi velger å gjøre, har en negativ effekt på deg! Og ja! Røyking kan lede til kreft og det å kjøre i beruset tilstand kan lede til en alvorlig ulykke, men dette er ikke ensbetydende med at Gud ikke er eller var der, eller at han ikke ønsket å beskytte.

Det er her forskjellen ligger, på det jeg tenkte før og det jeg tror nå: Gud ønsker å beskytte oss, og han vil gjøre alt for å gjøre det, men vi har fremdeles valg som gjør at vi vil høste negative frukter av det vi velger.
Før tenkte jeg at Gud dro seg vekk og ikke ønsket i det hele tatt å beskytte oss hvis vi syndet og var ulydige.

I min tidligere undervisning er det litt det jeg sier, at han ikke er med oss når vi gjøre gale ting og han beskytter oss ikke før vi igjen har omvendt oss, og det er helt feil!

Min konklusjon var erfaringer og tradisjoner jeg var oppvokst med, og det kan være farlig noen ganger å undervise fra erfaringer og tradisjoner.
Jeg tenkte at Gud ikke kunne være nær oss når vi syndet, og at vi først måtte omvende oss før «han var der» igjen. Jeg tenkte at Gud ikke kunne beskytte oss hvis vi ikke var lydig mot ham.
Jeg skrev før: Det finnes ikke beskyttelse i din ulydighet, men hvis du derimot omvender deg og lever i lydighet mot Guds ord, har du Guds beskyttelse og den onde kan ikke røre deg.
Jeg mener nå at dette ikke er riktig! Jeg tolket litt 1Joh på en litt gal måte.
1 Joh 5:18 (eBibelen – Guds Ord)
18 Vi vet at hver den som er født av Gud, synder ikke. Men den som er født av Gud, vokter seg selv, og den onde rører ham ikke.

Dette betyr ikke at vi har kommet til det stadiet at vi ikke synder, men det handler om den ånd som bor i oss, som ikke kan synde. Det som er født på nytt er vår ånd.

La meg nå si det slik: Gud vil aldri slutte å være nær deg eller slutter å ha et ønske om å beskytte deg!

En konklusjon jeg hadde var også at noen ganger skjer det jo ulykker og gale ting, og det må være en grunn til det. Så jeg tenkte: for en kristen så handler det om ulydighet.
Til en viss grad er dette ikke helt feil, men jeg har sett dette på en ny måte!
For Gud er alltid der, selv når du ikke var en kristen, var han der, for Gud elsket (elsker) oss mens vi ennå var syndere (Rom 5:8).
Jeg har hørt vitnesbyrd om Guds beskyttelse før noen tok imot Jesus i det hele tatt. Så Gud er alltid der, men det er ikke alltid vi velger å lytte til ham, og er var for hans stemme. 
Gud elsket deg og ønsket alltid å beskytte deg, og han har helt sikkert gjort det også i mange tilfeller, uten at du var klar over det, selv når du ikke kjente ham.


Få med deg fortsettelsen
Overskriften er: Et rettsystem eller et forhold