Når vi tenker på Gud, er det ofte vi tenker på hans system som et rettsapparat, som igjen er bygd på et lovisk system, men hvis du studerer Bibelen vil du se at det er ikke slik den fremstiller vårt forhold til Gud. Faktisk går Paulus ganske sterkt imot denne loviske måten å tenke på i mange av sine brev. Ja det var en tid der loven gjaldt, og Gud dømte synd, men den tiden er over. Moses er død, og vi er døde for loven (Rom 7:4).

Bibelen og Jesus bruker heller dette bilde om at vi er hans barn. Bibelen er en relasjonell bok, den er faktisk ikke en bok med regler om hvordan du burde leve, men den handler om et nært kjærlighetsforhold med vår skaper og vår originale far. Når vi ser det vil det hjelpe oss til å leve rett.


Dette er del 19 i en serie jeg har kalt: Fridd oss fra den onde!

Meld deg gjerne på Nettbibelskolen å få tilgang til en pdf fil av denne undervisningen!

Facebook1k
RSS
YouTube410
YouTube
FbMessenger


Last ned mp3 filen ved å høyreklikke spilleren! (og: Lagre lyd som…)

Det er her her djevelen alltid ønsker å komme inn, han vil ikke at du skal ha et nært forhold med Gud, og lære ham å kjenne. Han vil ikke at du skal vite at Gud er en kjærlig far som ønsker over alt på denne jorden å beskytte deg. Han vil ikke at du skal høre på hans kjærlige å milde stemme som vil advare deg når du er i ferd med å gjøre noe dumt, eller det kan rett og slett være at han vil advare deg mot en fare.
Vi må skifte vårt fokus bort fra å tenke på Gud som en dommer og kosmisk politi, fra at han er en god far som høyt elsker sine barn, og vil oss det beste.

Skift perspektiv!
Ditt syn på Gud vil bli ganske annerledes hvis du klarer å se det gjennom dette perspektivet, og det var det jeg ikke helt klarte før. Jeg så deler av det, men noe av dette loviske systemet å tenke på var der, fordi den er rundt oss så mye, og det påvirker oss mer enn det vi tror.

Når du ser på Gud sin beskyttelse som en god far som vil beskytte sine barn, vil du klare å se ting på en ny måte. Som foreldre ønsker du alltid å beskytte barna dine, selv når de er ulydige og gjør gale ting.
Du kan advare barnet ditt med å si: Ikke gå ut på gata og lek, for det er biler der som kan skade deg! Du gjør dette fordi du ønsker å beskytte dem, men er det alltid de hører på deg? Mange ganger ikke, og gale ting kan skje på grunn av det. Men var det fordi du ikke ønsket å beskytte barnet ditt lenger, fordi de var ulydige?

Gud er på sammen måten: Han ønsker alltid å beskytte oss, men det er ikke alltid vi hører på hans råd.
Gud vi gjøre alt i sin makt for å beskytte oss, men det som gjør at han ikke alltid kommer til, er at vi har vår egen vilje og vi kan velge bort hans råd og beskyttelse. Det kan også være at vi rett og slett ikke har lært oss opp til å lytte til hans stemme og råd.

En annen grunn kan være uvitende om sannheten. Hvis en person ikke er en kristen, er det ikke veldig lett å gjenkjenne når Gud taler til dem, men Gud ønsker å beskytte og hjelpe, selv de ikke kristne.

I mitt liv har jeg også sett dette at Gud mange ganger har gitt meg råd, men så har jeg likevel ikke lyttet så godt til dem. Selv når jeg ikke har lyttet og dummet meg ut, eller skadet meg selv, er Gud der, og han ønsker fremdeles å hjelpe og beskytte meg.

Hva når det virker som Guds beskyttelse ikke er der?
Jeg vet vi kan ha mange spørsmål rundt dette: Hvorfor skjedde det onde, hvor var hans beskyttelse når dette hendte, også videre.

Jeg og ingen av oss har alle svarene på dette, det er sannsynligvis bare Gud som ser det hele bildet, men vi må alltid stole på at han er en god Gud likevel!

Vi må også huske på at vår frie vilje spiller inn her også i stor grad, ikke bare din frie vilje, men også andres frie vilje. Gud er ingen diktator, og selv om han kan gi oss råd og påvirke oss i den riktige retningen, er det til syvende og sist vi som står med valgene.
Igjen husk: Til tross for dine eller andres dårlige valg, så er Gud alltid der for å hjelpe deg!

Jeg knuste kneskålen min en gang, og den var nesten grodd før jeg igjen klarte å slå den opp.
Jeg skulle besøke et team som bodde i annen etasje på et senter, men i første etasje var det en vannlekkasje. Da jeg var på vei opp skled jeg litt på gulvet på grunn av vannet, og jeg fikk denne tanken: Vær forsiktig på vei ned igjen, for du kan lett slå opp kneet igjen. Jeg vet dette var Gud sin stemme, som minte meg på det, men da jeg skulle gå ned igjen, var jeg litt distrahert og stresset og jeg glemte advarselen jeg hadd fått på vei opp.
Da jeg kom i rask fart ned det siste trappetrinnet, skled jeg på det våte gulvet, jeg datt hardt ned på høyre side, og jeg hørte og så at kneskålen knakk opp igjen.
Dette førte til at jeg måtte ha en ny kneoperasjon og tre nye måneder på krykker.
Jeg vet Gud advarte meg og ønsket å beskytte meg, men jeg ble distrahert og glemte det.

Når vi snakker om hvordan djevelen arbeider, så tror jeg også han bruker distraksjon i stor grad, slik at vi glemmer eller ikke hører på hva Gud sier.
Vi kan også sitte fast i mange av hans løgner, som gjør at vi opplever de negative konsekvensene av dem.


Få med deg fortsettelsen!
Overskriften er: Tanken: Gud er ikke med deg!