Vår fiende, djevelen, vil gjerne fortelle deg dette: Gud ikke er med deg, du har vært ulydig og han har forlatt deg, han vil ikke lenger beskytte deg.
Jeg var fristet til å tenke slik den gangen jeg brakk opp kneet igjen, men Gud er ikke slik.
Det står i Bibelen at Gud vil aldri slippe deg eller forlate deg, han er ikke langt borte når du trenger hans hjelp og beskyttelse.
Selv der jeg lå på sykehuset og i min smerte og frustrasjon over å ha brukket kneet atter en gang, var Gud der, og jeg kunne merke det også.
Jeg vet nå mer og mer at Gud er alltid god selv i vanskelige, triste og frustrerende omstendigheter og opplevelser.


Dette er del 20 i en serie jeg har kalt: Fridd oss fra den onde!

Meld deg gjerne på Nettbibelskolen å få tilgang til en pdf fil av denne undervisningen!

Facebook1k
RSS
YouTube410
YouTube
FbMessenger


Last ned mp3 filen ved å høyreklikke spilleren! (og: Lagre lyd som…)

Gud er nær oss
Vi kristne kan tro at Gud bare beskytter, er nær oss og er med oss når vi har oppført oss bra eller har klart og gjort opp for og omvend oss fra alle våre synder, men dette er ikke Bibelsk.

Legg merke til hva Paulus sa til avgudsdyrkerne og de ikke kristne i Athen:
Apg 17:26-28 (eBibelen – Guds Ord)
26 Han har gjort hvert folkeslag av ett blod og latt dem bo over hele jorden, og har fastsatt deres forutbestemte tider og grensene for deres bosteder,
27 for at de skulle søke Herren i håp om at de kunne famle seg fram til Ham og finne Ham, selv om Han ikke er langt borte fra en eneste av oss.
28 For i Ham er det vi lever og beveger oss og er til, slik også noen av deres egne diktere har sagt: “For vi er også Hans slekt.”

Gud ønsker at alle skal finne ham, og han er ikke langt borte fra en eneste av oss. Gud er nær deg selv når du er ulydig, selv om du sitter fast i din synd og i fiendens løgner.

Bibelen snakker om å ta oss i vare, så djevelen ikke kan røre oss. Dette handler om at vi trenger å se sannheten, sannheten om hvem vi er, hvem han har skapt oss til å være og hvem vi tilhører. Når vi vet dette kan ikke fienden nå oss med sine løgner lenger.

Du er født av Gud!
Djevlene vil også ha deg til å tro at du ikke ennå er helt født av Gud, og at du fremdeles er en synder av natur, som er bare programmert til å synde, dette er også fiendens løgn.
1 Joh 5:18 (eBibelen – Guds Ord)
18 Vi vet at hver den som er født av Gud, synder ikke. Men den som er født av Gud, vokter seg selv, og den onde rører ham ikke.

Det er mange som blir forvirret når de leser dette verset. For det første så tenker man at jeg kan ikke være helt født av Gud, siden jeg fremdeles synder.

La meg forklare dette slik: Da du ble en kristen ble du født på nytt. Du fikk en ny ånd på innsiden. Ditt gamle syndelegemet døde og du ble en helt ny skapning, det som nå er født av ånden, din nye skapning, kan ikke synde, men hvorfor synder du fremdeles da? Jo fordi du fremdeles har den gamle programmeringen i ditt sinn. 
Jo mer du re-programmerer, eller fornyer ditt sinn rundt hvem du i sannhet er, jo mer vil denne nye skapningen bli synlig også i dine handlinger og i måten du tenker på.
Så tenk på denne nye måten, og da vil du ta deg i vare, og den onde har ikke lenger noen makt over deg.


Få med deg fortsettelsen
Overskriften er: Guds fulle rustning