Jeg har en veldig enkel teologi: Jeg tror den onde står bak det onde. 

Alt det onde som vi ser i verden, er ikke fra Gud! Han er ikke den som forårsaker det onde, men det er det en ond ånd som står bak, og som bruker og undertrykke mennesker.
Når vi er klar over at det finnes en ond åndelig virkelighet, kan vi kan erfare at mennesker blir satt i frihet, fordi vi vet at denne åndelig virkelighet er der og vi vet vi har en kraft som bor i oss som er sterkere. Da kan vinne seier over den onde, som undertrykker oss og andre.
Hvis vi ikke er klar over denne virkeligheten og denne kraften, hvordan kan vi da se at mennesker blir satt i frihet? 


Finn ut hvordan du kan be for andre, slik at de blir satt i frihet i denne undervisningen.


Dette er del 23 i en serie jeg har kalt: Fridd oss fra den onde!

Meld deg gjerne på Nettbibelskolen å få tilgang til en pdf fil av denne undervisningen!

Facebook1k
RSS
YouTube410
YouTube
FbMessenger


Last ned mp3 filen ved å høyreklikke spilleren! (og: Lagre lyd som…)

Jeg har tro på at menneske kan være plaget av demoner og det å drive det ut, men la meg starte med å si dette: Hva de menneskene som er plaget trenger først av alt er å bli hørt, respektert, akseptert og elsket.
Dette må være plattformen før vi ber for noen!

Sannheten er også viktig at vi forteller dem, for sannheter i Guds Ord kan sette mennesker i frihet! For sannheten vil sette oss fri!
Husk sannheten er belte på rustningen og Guds Ord er sverdet, og vi trenger å lære opp andre i å bruke rustningen også.

Alle som er bundet av, eller har demoner, har frykt på en eller annen måte.
I 1Joh 4:18 står det at den fullkomne kjærlighet driver all frykt ut.
Jeg har sett at når mennesker får en åpenbaring av Guds kjærlighet, har ikke fryktens ånd noe fotfeste og de forsvinner, uten at noen store manifestasjoner skjer.
Jeg tror faktisk at ting kan være så enkelt som dette!

Det jeg har sett, er at når jeg tar opp et emne som dette, så kommer ofte djevelen med en ekstra frykt.
Det kan enten være at man er redd for manifestasjoner, og på den andre siden kan det også være en frykt for at hvis man ikke føler noen ting, blitt de ikke satt fri fra djevelens undertrykkelse og de er redd for at onde ånder fremdeles er der.
Hvis du ser den fullkomne kjærlighet, som er Gud, vil denne fryktene også bli tatt hånd om.

Husk at Gud ønsker deg fri mye mer enn du selv ønsker å være fri!

Når det er sagt så betyr det ikke at vi aldri skal be for noen eller befale onde ånder å vike. Jeg tror det å befale onde ånder har sin plass, men det er viktig å ikke overdrive dette heller.

Jeg vil gi deg noen visdoms råd nå om hvordan du kan be for andre.

Ha visdom!
Det er viktig å ha visdom på dette område. For eksempel ikke bare kommander ut onde ånder av folk helt uten videre.
Her er i hvert fall to grunner til dette:

Grunn nummer 1
Hvis den personen som du ber for ikke er kjent med begrepet ”onde ånder” og har ingen kunnskap om dette, vil denne personen sannsynligvis bli mer fryktsom enn før, og kanskje verre.
Hvis vedkommende hadde en ånd av frykt fra før, kan du være sikker på at de vil ha mer frykt etterpå, hvis du gjør dette.

En ting du kan gjøre er å gi denne undervisningen til dem først (og bruk gjerne min undervisningen). Men hvis du ikke har tid til det og/eller de ikke er klar for det, kan du for eksempel bare be imot frykten, hvis det er det som de sliter med.

Du trenger ikke bruke ord eller utrykk som har onde ånder eller demoner i seg i det hele tatt. Bare si: Jeg befaler deg frykt å vike i Jesu navn!

Grunn nummer 2
I min tjeneste har det vært en ting som har frustrerte meg: Hvorfor blir ikke alle jeg ber for satt i frihet? Hvorfor er det noen som opplever det, og andre ikke? Jeg trodde før at det kanskje var Gud som tillot det, hadde en vilje med det eller at det bare var Gud sin timing.

Nå tror jeg ikke at det har noe med timing å gjøre, eller at det er Guds vilje at de skal forbli bundet. Jeg tror Guds timing er nå! (2Kor 6:2) Men det er kanskje ikke alltid vi er forberedt for utfrielsen, og derfor kan det ta tid og det kan ofte være en prosess på grunn av vårt gamle trossystem og feil-programmering, og Gud trenger vårt samarbeid. Det er faktisk mennesker som ikke ønsker å bli satt helt fri.

Ofte er det en synd som henger fast ved oss som hindrer utfrielsen. Og regel nr. 1 for utfrielse er omvendelse.
Se tidligere i denne undervisningen hva jeg sier om omvendelse, for det handler som sagt om forandring av våre tanker. Det handler om å vende våre tanker til sannheten, og da vil den sette oss fri.
Hvis vi ikke ser sannheten eller er villig til å tro den, vil løgnen vi tror på, og de åndene som står bak løgnene, fremdeles holde oss i fangenskap.

Mennesker trenger også å komme til det punktet der de ønsker å bli satt fri, før vi kan hjelpe dem. Husk også at fornyelse av sinnet er en prosess, så være utholdende og gi tid hvis de trenger det.

Når du ber
Når du ber for noen som er plaget, og den personen er ikke klar over det, er det viktig at du ikke sier: Ja nå skal vi drive ut noen onde ånder av deg.
Det vil sannsynligvis skremme vette av dem, fordi de ikke kjenner til denne undervisning og har en forståelsen om hva det går ut på.
Når jeg ber for mennesker, er det veldig sjelden jeg sier: ”Jeg befaler deg onde ånd å vike.”
Fordi jeg vet at mange ikke har sett det jeg har opplevd, ber jeg ofte bare: ”Jeg bryter den og den tingen, det kan for eksempel være depresjon og jeg ber det vike i Jesus navn.”

Bibelen forteller oss at sykdom av og til kan være forårsaket av onde ånder. Så hvis det er en som for eksempel magesmerter (ikke alle magesmerter er forårsaket av onde ånder da), kan jeg av og til be: ”Jeg befaler denne smerte å vike nå i Jesus navn.”

Dette er ofte en mer vis måte å gjøre det på. Hvis personen er kjent med denne type undervisning, da kan man godt tale til åndene.
Legg merke til at Jesus sjelden ba for de syke eller de som hadde onde ånder, men han befalte dem bare å vike.

Det å lede andre mennesker ut i frihet handler om å hjelpe dem til å se sannheten først av alt. Det er bra å be for hverandre, men sannheten er viktigste!


Ta gjerne kontakt med meg!