Handler de gode nyhetene bare om en billett til himmelen? Eller er de gode nyheten også aktuelle her nede. Mange kristne bare venter bare på å komme til himmelen, og det er kun det de lever for. De har så og si gitt opp å prøve og få til et kristenliv her nede, og opplever ingen glede ved det.
De går kanskje på møter, synger lovsanger, sier amen og holder en kristen fasade, men på innsiden har de liten eller ingen glede.

Gode nyheter, betyr gode nyheter. Ikke de frustrerte nyhetene, ikke de håpløse nyhetene, ikke de kjedelige nyhetene, ikke de deprimerte nyhetene, ikke de dømmende og fordømmende nyhetene, ikke de sinte og ukjærlige nyhetene, men virkelig gode nyheter.
Vi kristne har ofte fremstilt Evangeliet, som betyr nettopp: Gode nyheter, som det jeg har nevnt over, og det er ikke de gode nyhetene!

Hvis du gjenkjenner deg i noe av det jeg har nevnt over, kanskje du bør spørre deg selv noen spørsmål?
Gode nyheter bør gi oss glede, hvis du ikke opplever glede i ditt liv, og kanskje spesielt i ditt kristenliv og i ditt forhold med Gud, burde du stille deg noen spørsmål.

Dette er lydfilen. Du kan laste den ned her

Opplever du ofte følgende: Det er kjedelig å gå på møter, og/eller du ikke helt forstår hva som blir sagt og undervist og det oppleves forvirrende, eller blir du ofte bare mer frustrert og føler alltid du må prestere bedre og «korsfeste» noe mer og/eller du føler deg ofte fordømt, eller opplever du store men tomme ord og løfter som aldri blir en realitet? Føler du deg mer elsket og verdifull etter ett møtet? Blir du ofte minnet på din synd og syndevaner, som du aldri føler du har seier over?

Ikke alle møter samlinger vi er på er like, og et møte kan bety mye for en, men lite for en annen, men her snakker jeg om ofte og gjentatte opplevelser.
Hvis du opplever dette, så vil jeg utfordre deg på å spørre deg noen spørsmål, og mitt ønske med dette seminaret er at du skal få svar på mange av dem.

Jeg tror virkelig at vi har de gode nyhetene, og det handler ikke bare om en billett til himmelen! Gud ønsker at du skal ha det godt på alle måter, akkurat nå, i denne verden. (3 Joh 1:2)

Gud ønsker ikke at du skal være syk eller deprimert, og ofte henger de sammen også.
Depresjoner kan faktisk føre til at vi blir syke, og sykdom kan også igjen gjøre oss deprimert og lede til en følelse av maktesløshet og håpløshet.
Jeg vil snakke en del om dette i dette seminaret.

Jeg påstår ikke å ha sett alt, men jeg har et vitnesbyrd og historie jeg kan fortelle, for jeg opplevde mye, eller så og si alt av det jeg har nevnt over. Jeg var også både syk og deprimert over ti år.

I dette seminaret vil jeg ta opp følgende temaer: Hvem er du? (Identitet), Gud ønsker deg frisk både psykisk og fysisk, han at du skal ha glede og lede deg ut av depresjon, et rett bilde av Gud og deg selv, det at vi har en åndelig fiende og du kan ta negative tanker tanker til fange, hva er synd, hva er omvendelse(og det er kanskje ikke hva du tror) og frihet fra frykt og frykt for avvisning.

Jeg vil oppfordre deg til ikke å tenke: Dette har jeg hørt før, jeg trenger ikke høre dette. Jeg tror dette er annerledes enn mye av det du hører rundt i kristen Norge i dag.

Forvirring
Det er mye forvirring er rundt dette her: Vi kristne sier på den ene siden at Gud elsker alle mennesker og Jesus døde for alle menneskers synd, men hater og vil straffe alle de som ikke tro det samme som oss, enten det gjelder «feil» teologi, trosretning eller andre religioner, eller de som gjør store synder.
Er dette gode nyheter?

En annen ting vi sier er: Vi er alle verdifulle og unike, men på den andre siden at vi bare er støv, skitne syndere og har en onde og syndefull skapning og natur, eller at vi er halvt ond halvt god på innsiden, og vi må prøve å drepe den onde siden ved oss selv.
Gir dette oss et sunt sinn? Og er dette gode nyheter?

Vi sier at Gud døde for vår synd og all sykdom (inkludert psykisk), men vi kan ikke regne med at vi kan få oppleve det her nede eller at det kanskje til og med er Gud sin vilje. Han vil sikkert lære oss noe gjennom det. Gud sin gjenopprettelse er bare når vi kommer til himmelen.
Er dette gode nyheter?

De gode nyhetene er dette: Gud elsket alle i denne verden, enten du er en kristen eller ikke. Om du er muslim, buddhist, homofil, ateist, narkoman, alkoholiker, kriminell, røyker eller gjør andre store eller mindre gale ting, det vil si: synder, så sendte Gud sin sønn til denne jorden for deg! Han gjorde dette fordi han elsker deg og ønsker å ha fellesskap med deg!
Han kom ikke for å dømme deg, men for å gjenopprette deg!


Først av alt kom han for å gjenopprette vårt forhold til ham.
2 Kor 5:19
19 for Gud var i Kristus og forlikte verden med seg selv, så Han ikke tilregner dem overtredelsene deres

For det andre kom han for å gjenopprette oss, og å gjøre oss nye.
2 Kor 5:17
17 Derfor om noen er i Kristus, er han en ny skapning. Det gamle er forbi. Se, alt er blitt nytt.
Kol 3:10
10 og har ikledd dere det nye menneske, som blir fornyet til kunnskap etter bildet av Ham som skapte det.
Sal 23:3 (Fra engelsk King James)
Han gjenoppretter min sjel.

For det tredje kom han for å gjenopprette våre kropper.
Ja vi skal få nye legemer en dag, men Gud ønsker også at vi skal oppleve fysisk gjenopprettelse av våre legemer her nede også.
Isaiah 53:5
5 …og ved Hans sår har vi fått legedom.

Før du drar en for rask konklusjon om at alt dette har du hørt før, eller du tenker: Ikke ennå en som sier at bare du tror nok skal du bli helbredet, eller om du gir nok penger, vil Gud både gi legedom og rikdom, eller ikke ennå en som snakker om «hyper» og billig nåde, at det ikke finnes en fortapelse, eller en som tror at Jesus allerede har kommet tilbake.
De to siste vil jeg forresten ikke kommentere i denne undervisningen.

Jeg er overbevist om at hvis du får tak i hva jeg har å si, vil du se at de gode nyhetene er bedre enn du tror.

Jeg ønsker også å nevne dette, før du kanskje drar en feil konklusjon om at denne personen som skriver dette ikke har opplevd mye motgang i livet:
Jeg var syk i over 10 år. En sykdom som ingen lege kunne gi svar på. Jeg hadde alle slags matallergier, konstant hodepine, pusteproblemer, problemer med å sove, for å nevne noe.
Jeg vet godt hva det vil si å være deprimert over lang tid.
Jeg vet godt hva frykt og frykt for avvisning er.
Jeg vet hva selvmedlidenhet er
Jeg vet godt hva fordømmelse og det ikke å strekke opp til en standard er.

Jeg har et vitnesbyrd om at Gud har gjenopprettet meg på disse områdene, og det har sammenheng med alt det jeg har nevnt over, og det jeg vil snakke om i denne undervisningen/seminaret:

Gud ønsker virkelig å gjenopprette oss på alle tre plan: Ånd, sjel og legemet og i tre forhold: Til Gud, oss selv og andre. Dette er nøkkelen til full gjenopprettelse.

Gud er god og han ønsker at vi skal ha det godt og å ha fremgang på alle plan!
I din helse, økonomi, i dine forhold som: til deg selv, din kone, mann eller familie, venner, naboer og bekjente og ikke minst ditt forhold til Gud.
3 Joh 1:2
2 Du elskede! Jeg ber om at du må ha framgang i alle ting og være ved god helse, slik som også din sjel har det godt.

Det jeg ønsker med denne undervisningen og seminaret er å gi deg håp, hjelp og legedom (ånd, sjel og legemet)
Husk også at det å fornye våre sinn, som det alt handler om, er noe som ikke skjer på en dag, men det er en prosess. Men jeg vil også si: Det kan skje fortere enn du tror! Selv legedom.

I denne undervisningen/seminaret har jeg samlet mye av det jeg har undervist de siste årene på www.bibelundervisning.com og www.nettbibelskolen.com, men jeg har også skrevet om en del og har med en del nytt, så få med deg hele dette seminaret, selv om du kan ha hørt noe av det jeg har undervist før.

Støtt sidene med en gave!
Vipps: 900 90 354
Kontonr. 9710 27 46787