Er Gud til å stole på?
Hvis du er en kristen så vil du sannsynligvis føle at du må svare ja på det, men er det alltid vi føler det?

Så lenge vi tror at Gud forholder seg til oss i henhold til lov og hvor hellig vi har klart å leve, vil vi aldri helt ut kunne fult ut stole på ham. Vi vil alltid ha en følelse av å komme til kort, og ha en fornemmelse av fordømmelse.
Det er ofte denne skygge som konstant henger over dem, som de aldri kan helt kvitte seg med, dette er ofte denne følelsen av skyld og fordømmelse, følelsen av og aldri nå opp.

Helt frem til nylig har jeg slitt med og fult ut stole på at Gud virkelig er god, og at han alltid vil meg det beste, og jeg trenger fremdeles å fornye mine tanker rundt at Gud han er god og til å stole på. Jeg, som deg, har blitt programmert til å tro feil om hvem han er!
Det kan være forskjellige programmeringer, men jeg tror den største er at Gud forholder seg til oss ved lov, det vil si: i henhold til hvordan vi oppfører oss.

Dette er lydfilen. Du kan laste den ned her

Jeg har også hatt denne programmeringen: Gud setter oss konstant på prøver, og han gir oss ingen ting eller hjelper oss før vi har bestått testen perfekt.
Dette kan ha med helbredelse eller økonomi å gjøre. Som: Hvis du bare tror nok, vil du bli helbredet, eller hvis du trofast gir tidene, vil Gud velsigne deg økonomisk.
Det kan også være i forbindelse med å finne ektefelle eller vanskelig omstendigheter vi er opp i.

Jeg har gode nyheter for deg, og det er dette vi må forandre våre tanker mot, og det er også hva ekte omvendelse er, forandre og fornye vår tanker:
Gud forholder seg til deg som sin elskede sønn eller datter som han allerede har vel behag i!
Og Gud setter deg ikke på prøve og gir deg tester, for alle tester har Jesus allerede bestått for deg! Det handler kun om å velg å stole på at det allerede er sant. Du trenger å fornye dine tanker om at Gud elsker deg uten betingelser, han har ingen tester for deg som Jesus ikke har bestått. Jesus bestod testen, som bergprekenen, for deg, du trenger ikke prøve å oppfylle den, den er oppfylt! Forny dine tanker rundt det!

Jeg vet at Gud alltid ønsker å lære deg noe, og noen ganger tester livet vi lever og omstendigheter oss. Men det er ikke Gud som sender testene! Livet er uforutsigbart, og det kan ha sine opp og nedturer, men gjennom det kan vi lære og stole mer og mer på Gud. Ikke la omstendighetene diktere ditt bilde av Gud.

Gud har aldri sendt for eksempel en eneste sykdom din vei for å teste deg! Men gjennom den har du et valg: Du kan velge å bli bitter på Gud, legge skyld på ham, eller fortsette med å tro Gud at dette ikke er fra ham, og han ønsker å hjelpe deg, ikke teste deg!

Det jeg sier her er så viktig, og jeg ber virkelig om at du må få tak i det, for du har blitt lurt og feil programmert på så mange måter!
Vi har en fiende som ikke vil ha deg til å tro rett om Gud. Det er han som fordømmer deg og som gjerne vil fortelle deg at Gud forholder seg til deg i henhold til dine gjerninger, gjennom lov, og at han konstant tester deg. Det er en løgn!
Du er Guds barn, din identitet er hellig og rettferdig, og det er slik Gud ser deg, og det er det han vil du skal oppdage! Alt annet som vil lede deg bort fra dette, er en løgn!

Elske Gud nok?
La meg bare stopp opp her for et øyeblikk, rundt dett med om å elske Gud nok? Hvis du tror det handler om å elske Gud nok, når har du elsket ham nok? Når du har oppført deg bra, når du ikke har syndet på en stund, når du har valgt å dra ut og fortelle om Jesus, som på team til utlandet eller misjonær, gitt trofast tiende og hellige gaver? Hva er kriteriet for å elske Gud nok. Kriteriet er egentlig dette: Du må gjøre det hundre prosent perfekt i tanker ord og gjerning. Jesus sa: Du skal elske Gud av hele ditt hjerte av all din makt og all din kraft og din neste som deg selv. Når har du gjorde dette, når vil du få til dette? Kan jeg gi deg svaret? Svaret er: ALDRI. Du vil aldri kunne klare å elske Gud nok, det er derfor han har elsket oss først!
Jeg prøvde å elske Gud slik som Jesus sa, men jeg fikk det aldri til. Hvorfor, fordi det er umulig, jeg forstod at dette er hva loven krevde av meg, men jeg kunne aldri nå opp til den. Det er derfor Jesus demonstrerer sin kjærlighet mot oss og oppfylte loven for oss, for vi kan aldri klare å oppfylle den. Det handler om å se at han har elsket oss først nå, det vil føre til at vi elsker han, oss selv og andre tilbake.


Støtt sidene med en gave!
Vipps: 900 90 354
Kontonr. 9710 27 46787