For å oppleve gjenopprettes er det veldig viktig med å fornye våre tanker, tanker om hvem Gud er og hvem vi er. Vi trenger den rett kunnskapen, slik at vi finner det rette bilde.
Mange prøver å fornye sin tanker, men de kan ofte værer forkludret av religion og tradisjon.
Vi har også en fienden som ønsker og har programmere oss, og det handler også om en programmering som den gamle synde-naturen gav oss, og vi trenger å bli re-programmert.
Bibelen kaller dette for: Fornyelse av sinnet.

I Romerbrevet 12:2 sier Paulus: Og bli ikke dannet lik denne verden. Han sier med andre ord: Ikke tenk lenger slik denne verden, eller mørkets rike tenker, men bli forandret ved at deres sinn blir fornyet.
Vi fornyer våre tanker når vi gjenkjenner løgner i fra mørkets rike, slik den tenker og handler på, og tar disse tankene til fange ved å få rett kunnskap.

Dette er lydfilen. Du kan laste den ned her

For å oppleve gjenopprettes er det veldig viktig med å fornye våre tanker, tanker om hvem Gud er og hvem vi er. Vi trenger den rett kunnskapen, slik at vi finner det rette bilde.
Mange prøver å fornye sin tanker, men de kan ofte værer forkludret av religion og tradisjon.
Vi har også en fienden som ønsker, og har programmere oss, og det hander også om en programmering som den gamle synde-naturen gav oss, og vi trenger å bli re-programmert.

Bibelen kaller dette for: Fornyelse av sinnet.
Rom 12:2
2 Og bli ikke dannet lik denne verden, men bli forvandlet ved fornyelsen av deres sinn, så dere kan prøve hva som er den gode og velbehagelige og fullkomne Guds vilje.

2 Kor 10:4-5
4 For våre stridsvåpen er ikke kjødelige, men i Gud er de mektige til å rive ned festningsverk;
5 med disse kan vi rive ned tanke- bygninger og enhver høyde som reiser seg imot kunnskapen om Gud, og ta hver tanke til fange under lydigheten mot Kristus,

I Romerbrevet 12:2 sier Paulus: Og bli ikke dannet lik denne verden. Han sier med andre ord: Ikke tenk lenger slik denne verden, eller mørkets rike tenker, men bli forandret ved at deres sinn blir fornyet.
Vi fornyer våre tanker når vi gjenkjenner løgner i fra mørkets rike, slik den tenker og handler på, og tar disse tankene til fange ved å få rett kunnskap.

Du kan velge dine tanker.


Djevelen vil fortelle deg at du ikke er i stand til å kontrollere dine tanker, men det er ikke sant.


Bibelen sier at vi kan, og jeg vet at vi kan. Vi kan ta tanker til fange, men vi må også velge å gjøre det i lydighet mot Kristus.
Du har valget mellom å ta de til fange eller ikke.Hvordan djevelen snakker til oss?

Mange blir redde når de hører at djevelen kan tale til oss.
La meg bare si at det er få som har hørt djevelen direkte, men når vi snakker om djevelen her, snakker vi om hans rike og maktene, verdens herskere i dette mørket, og ondskapens åndehær i himmelrommet. (Efeserne 6:12)

Og disse maktene og myndigheter er faktisk onde ånder, og er en del av djevelens hær, og denne virkeligheten vil gi oss tanker, ord og ideer, og snakke til oss.I Bibelen kan vi konkret se at djevelen snakket eller ga tanker til folk.

Han kunne gi tanker til Peter (se Mark 8:33), han snakket med Adam og Eva i Edens hage 
og djevelen fristet Jesus og snakket med Han ved en rekke anledninger, som da Han var 40 dager i ørkenen (Matt 4) og i Getsemane.
Bibelen viser oss ikke direkte hvordan djevelen talte til Jesus, men jeg tror det var i tankene og på et åndelig nivå.Ikke dine tanker


Visste du at mange av dine tanker ikke er dine tanker?
Jeg vet ikke om du har erfaringer med et en negativ tanke kom plutselig fra ingensteds fra? Men jeg har, og jeg tror du har hatt det også. 


For rundt 10 år siden, da jeg begynte å se dette jeg sanker til deg om her, var jeg på et kjøpesenter her jeg jobber i Thailand, da jeg så en politimann med en pistol i beltet.

Plutselig kom en tanke kom til meg som «sa»: Ta pistolen hans. Min første reaksjon var fordømmelse. Hvordan kan jeg ha en slik en dum tanke, jeg som er en som underviser Guds ord. Hvordan kan jeg ha en slik tanke? Den neste følelser jeg hadde var frykt. Jeg tenkte: Hva ville ha skjedd hvis jeg virkelig hadde fulgt denne tanken? Ville jeg bli satt i fengsel i flere år, og hva ville ha skjedd med min tjeneste?
Eller kanskje holder jeg på å gå fra forstanden og blir snart lagt inn på psykiatrisk sykehus, siden jeg fikk en slik tanke?
Men så husket jeg: Hei dette var ikke min tanke, men det var min fiende som hadde sendt denne tanken. Da jeg oppdaget dette forsvant all fordømmelse og frykt.Forresten, så gav ikke djevelen meg denne tanken fordi han trodde at jeg ville gjøre det, men han håpte at jeg ville få fordømmelse og frykt av dem.

Og dette er ofte tilfellet når djevelen gir oss tanker: Han vil at vi skal bli fordømte og redde.Våre tanker har tre kilder.


Våre tanker har tre kilder og de tre kildene er:
Våre egne tanker, Guds tanker og tanker fra djevelen.


Vår oppgave er å skjelne hvilke tanker som er fra Gud og hvilke som er fra djevelen, og så få våre tanker på linje med Guds tanker. Vi må rive ned løgntanker fra mørkets rike, og omvende våre tanker slik at de er på linje med Guds sannheter.

Det er ikke så lett som det kan høres ut, og du har sikkert opplevd det også, men jeg vil prøve å hjelpe deg på vei.

Det jeg ønsker er å hjelpe deg å gjøre, er å skjelne mellom hva som er fra deg, hva som er av Gud og hva som er fra djevelen. (Heb 5:14) Vi må skjelne mellom hva som er av Gud og hva som ikke er det.
For fienden har fått deg til å tro mange av hans tanker og løgner, og han har sagt at det var Gud eller deg selv da du hadde en fordømmende eller negativ tanke.


Husk at selv om du kan gjøre onde ting, er ikke du ond.

Når du blir fristet: Hvor kommer disse tankene fra? De kommer ikke fra Gud, og de kommer ikke fra deg, de kommer fra onde ånder. Og du kan også ha en gal programmering fra din gamle natur, kjødet. Det er gammelt tankegods som ikke tilhører din nye skapning.


Ofte anklager djevelen deg og sier: Hvordan kunne du tenke disse syndige tanker, skam deg! 
Men disse tanker er jo ikke fra deg i det hele tatt, det var faktisk han som hadde gitt deg dem først, og etterpå fordømte han deg. Djevelen er veldig listig.


Din oppgave er å skille, og finne ut hvilke tanker som er fra Gud, deg selv, eller djevelen. Og hvis du finner ut at en tanke er mot kunnskapen om hvem Gud er, så er det også din oppgave å rive dem ned eller stå opp imot disse tankene.

Hvis du er i enighet med de tanker som ikke er fra Gud, og handle på dem, er det en synd, og da trenger du å omvende deg (forandre dine tanker, finn ut hva som er sant og snu deg til det) fra dem og vende deg mot Jesus.Husk at Gud vil bruke tankene dine til å sette deg fri, men djevelen vil også bruker tanker dine, men da for å binde deg.
Som sagt trenger vi å være over våkne om at vi har en fiende som ønsker å brøle til deg, men det er kun hva han kan gjøre: Prøve å brøle og skremme deg, men Peter oppfordrer oss til å stå ham imot, faste i troen på at hva Gud har sagt er sant!
1Pet 5:8-9
 8 Vær edrue, våk! Deres motstander, djevelen, går omkring som en brølende løve og søker noen han kan oppsluke.


Støtt sidene med en gave!
Vipps: 900 90 354
Kontonr. 9710 27 46787