Jeg vet ikke om du er kjent med Robert Louis Stevensons novelle fra 1886 om Dr. Jekyll og herr Hyde? Den handler om Dr. Jekyll som finner opp et serum som vil skille det onde i ham fra det gode, men serumet har sine bivirkninger og gjør at han får et splittet personlighet. Der han om natten er den onde Hyde, som likt et rovdyr dreper mennesker, voldtar, stjeler og gjør onde ting, men om dagen er han den snille doktor Jekyll, som står opp for rettferdighet og er imot ondskap.
Etter hvert så klarer ikke Jekyll å kontrollere den onde siden av seg selv, og den tar mer og mer over.
Vi alle ønske, å være Dr. Jekyll, men ofte føler vi som om vi på innsiden er herr Hyde, og at vi har et skjult liv som er ondt, og det kan nesten føle som det onde tar mer og mer kontroll over våre liv noen ganger.


Dette er en undervisning som jeg skrev et par år tilbake, men er en av mine aller viktigste undervisninger på nettet. Uten denne åpenbaringen og lyset jeg forteller deg i denne undervisningen så vet jeg ikke hvordan mitt kristenliv hadde vært i dag.


Dette er lydfilen. Du kan laste den ned her

Dette er kanskje også litt likt det som Paulus beskriver i Romerbrevet kapittel syv.
Rom 7
15 For det jeg gjør, forstår jeg ikke. For det jeg vil, det gjør jeg ikke. Men det jeg hater, det gjør jeg.
19 For det gode jeg vil, gjør jeg ikke. Men det onde jeg ikke vil, det gjør jeg.
24 Å, jeg elendige menneske! Hvem skal fri meg ut fra dette dødens legeme?

Her kan det virke som om vi har to naturer på innsiden og at Paulus også slet med disse to naturene.

Jeg har hørt noe som underviste om at vi kristne har to naturer, men at vi må holde den onde naturen i sjakk. Vi må ikke la den onde naturene få slippe til i våre live.

Før jeg går videre så bare la meg si at jeg har i mange år trodd dette selv, faktisk nesten helt frem til nå, at kristen har to naturer; en god og en egoistisk. Jeg har selv nevnt dette i noen av mine tidligere undervisninger, selv om jeg har ikke hatt noen konkret undervisning på dette emne, før nå.

To ulver
Noen illustrerer dette med at de kristne har to naturene som kjemper mot hverandre ved en historie om to ulver: Det var en gang en eskimo som hadde en svart og en hvit ulv, og han brukte dem i veddeløp. Hver gang de løp så visste han alltid hvem som ville vinne. En dag var det en som spurte: «Hvordan vet du hvem som vinner?» «Den jeg mater mest.» Svarte eskimoen.  
Jeg har hørt diverse varianter av denne historien, blant annet at det var en indianer med to hunder i stedet, så ikke arrester meg for å ha sitert den feil, men poenget er den samme: Den du mater mest vinner.

En del tar denne illustrasjonen og sier at kristen har to naturer, men det er den du mater mest som vil vinne. Så husk på å mate din gode natur, og hold den onde i sjakk, la den sulte.
Er det slik Bibelen fremstiller det? Sier den at kristne har to naturer?

Manger kristne tror at de har to naturer, og at det eneste som skjedde da vi ble en kristen var at vi fikk en ekstra natur, en ny skapning, men at synden naturen eller vår gamle natur er fremdeles levende. Og disse to naturene kjemper om ditt liv og din oppmerksomhet.
Jeg hørte nylig på noen kristen rocke grupper fra 80 tallet. En av gruppene jeg hørte på sang at det var som om de hadde to identiske tvillinger på innsiden, den ene var god den andre ond, og de kjempet om deres liv, og de ba om at den gode ville vinne. Den andre sang om at de hadde fått nok av sitt gamle menneske og ville ta en hammer og spiker og korsfeste det. Begge to handlet om at vi kristne har en ond natur også, og at vi må holde den onde naturen i sjakk.

Hvis denne kampen var en realitet så er det faktisk en helt umulig kamp, der er dømt til å mislykkes. Du kan kanskje føle at du har seier en stund, men du vil alltid føle at den mørke delen av deg vil kommer til syne igjen.
Jesus sa følgende da fariseerne sa at det gode som Jesus gjorde måtte komme fra djevlene og at han var fra djevlen siden han ikke fulgte loven og helbredet på en søndag:
Mark 3:24-25
24 Hvis et rike er kommet i strid med seg selv, kan ikke det riket bli stående.
25 Og hvis et hus er kommet i strid med seg selv, kan ikke det huset bli stående.

Dette vil også si at hvis du er i en kamp mot deg selv, den gode mot den onde siden av deg, så kan du ikke vinne, det er umulig.

Den gamle natur ble korsfestet!
La meg vise deg hva som skjedde med den gamle naturen, syndenaturen, det gamle menneske og kjødet da du ble en kristen ut i fra Bibelen:
Gal2:20
Jeg er blitt korsfestet med Kristus. Det er ikke lenger jeg som lever, men Kristus lever i meg. Og det livet som jeg nå lever i kjødet , lever jeg i tro på Guds Sønn, som elsket meg og gav Seg Selv for meg.

Rom 6:6
For vi vet dette, at vårt gamle menneske ble korsfestet med Ham, for at syndelegemet skulle bli fratatt sin makt, så vi ikke lenger skal være treller under synden.

Gal 5:24
Og de som tilhører Kristus, har korsfestet kjødet med dets lidenskaper og lyster.

Kol 3:1-3
1 Hvis dere da altså ble oppreist med Kristus, så søk de ting som er der oppe, der Kristus sitter ved Guds høyre hånd.
2 Ha sinnet rettet mot de ting som er der oppe, ikke mot de ting som er på jorden.
3 Dere er jo døde, og deres liv er skjult med Kristus i Gud.

Kol 3:9
9 Lyv ikke for hverandre, siden dere har avkledd dere det gamle menneske med dets gjerninger,

Ef 4:22-24
22 så har dere avlagt det som hører til deres tidligere framferd, det gamle menneske, det som blir fordervet ved de forførende lyster,
23 til fornyelse i deres sinn ved Ånden,
24 og dere har ikledd dere det nye menneske, som er skapt etter Gud, ved sannhetens rettferdighet og hellighet

2Kor 5:17
17 Så om noen er i Kristus, er han en ny skapning. Det gamle er forbi. Se, alt er blitt nytt.

Jeg tror de fleste kristne er enige om at dette siste skriftstedet her er snakk om hva som skjedde da vi ble kristne. Selv om det er noen som mener at dette bare er billedlig på noe som vil skje en gang når vi kommer til himmelen. Den siste teorien finner jeg ikke grunnlag for i Bibelen.
Men hovedsakelig tror de fleste kristne at da vi ble født på ny fikk vi en ny ånd og ny natur på innsiden. Men det som ofte skjer er at vi ikke erfarer og ikke alltid føler at dette er sant, og vi automatisk og ubevist konkluderer med at vi også fremdeles må ha en syndig natur på innsiden.

En annen ting som skaper forvirring på dette område, og som jeg kanskje tror er den største grunnen, er den måten mange har undervist og underviser og tenker på når det kommer til inndeling av ånd, sjel og legemet. Jeg skal komme tilbake til dette mot slutten av undervisningen.

Legg merke til alle skriftstedene jeg har gitt deg over. Disse sier ikke at vi har en syndenatur lenger! Det står at vår gamle syndenatur(syndelegemet), eller det gamle menneske ble korsfestet med Jesus. Dette står i fortid, vi ble korsfestet, ikke vil bli eller holder på å bli korsfestet, men ble eller allerede er.

Korsfeste syndenaturen?
Mange mennesker tenker at vi må korsfeste den gamle naturen, så de prøver så godt de kan og holde seg til bud og regler. De tenker at bare jeg kan følge disse buden og reglene så korsfester jeg syndenaturen i meg og holder den i sjakk.

Bud og regler du kan sette, eller som kanskje andre setter for deg, kan være bygd på de ti bud, men ofte lager vi andre regler også som: Jeg må lese i Bibelen og be minst en time om dagen. Jeg må huske på å slå av TV-en hvis et usømmelig program kommer på, jeg skal alltid være snill og hjelpsom mot andre, jeg må gå i kirken hver søndag. Hvis du er en mann kan du tenke: jeg må passe på hvor jeg har øyene mine når jeg ser en jente, hvis jeg ser et bilde av en lettkledd jente må jeg fort fjerne det, eller fort gå til en annen webside. Det kan også være: Jeg skal alltid vær trofast mot min kone eller mann i tanker, ord og gjerninger osv. Hvordan fungerer dette for deg? Klarer du hundre prosent å gjøre dette? Klarer du å korsfeste kjødet?

Loven i det Gamle Testamentet ble til for at synden ikke skulle ta over og ødelegge menneskene. Loven var en måte å holde syndelegemet i sjakk.
Så det å prøve å holde syndelegemet i sjakk, eller prøve å korsfeste det, er å leve under loven og lovens forbannelse. Du vil leve i den realiteten som Pulus beskriver i Rom 7. Du vil hele tiden se at det ikke bor noe godt i deg, og det du egentlig ønsker det gjør du ikke, og det du ikke vil det gjør du.

Spørsmålet eller holdingen, når det kommer til synd, for en som fremdeles tror han lever under loven eller en som fremdeles tror at syndelegemet fremdeles er i live er dette: Hvordan kan jeg unngå å synde?
En som har sette at syndelegemet er død og korsfestet, som ser at han lever under nåden og ikke ikke loven har denne holdningen eller dette spørsmålet: Hvorfor skal jeg synde? Jeg er jo død til synd, hvorfor skal jeg da leve i den lenger?
Rom 6:1-2
1 Hva skal vi da si? Skal vi fortsette i synden for at nåden kan bli så mye større?
2 På ingen måte! Hvordan kan vi som døde fra synden, fortsette å leve i den?

Du har ikke et syndelegemet som vil dra deg til synd lenger, så hvorfor skal du da velge å synde?

Mange tenker at jeg vil ikke synde hvis jeg bare fjerner alt som vil lede meg til synd. Mange tenker her på hva Jeus sa i bergprekenen (Matt 5-7) om å kutte av hånden eller rive ut øye hvis du blir fristet til å begå utroskap, og hvis du var under loven så burde du kanskje bokstavelig gjøre det for å unngå å falle, men Jesus sitt poeng i Bergprekenen er at han kom for å oppfylle loven for oss. Jesus viser oss i Bergprekenen at å holde loven til pungt og prikke var umulig. Jesus ber oss ikke om å følge bergprekenen så godt vi kan, hans poeng er at vi aldri vil klare perfekt å leve etter det.

En annen ting; Jesus  var 40 dager i ørkenen, og han ble allikevel fristet av djevelen, så du kan egentlig aldri bli kvitt alle ting som vil friste deg.

Kvinnen er årsaken til mitt problem med synd.
Mange tenker at hvis bare kvinnene og jentene kunne oppføre seg og kle seg sømmelig så ville vi menn ikke hatt så store problemer med å bli fristet. De tenker at kvinnen er hovedårsaken til problem med synd og grunnen til at jeg ikke helt klarer å leve hellig. Mange menn føler ofte at seksuelle fristelser er synd nummer en i deres liv, og de tenker at hvis jeg bare kunne fjerne alle seksuelle fristelser så ville jeg har seier. Mang kan til og med bli sinte på kvinner, og de bærere på sinne i sitt hjerte mot kvinner. De kan lette gjøre som Adam, begynne å tenke og anklage kvinnen (og Gud) og si at de er årsaken til alle mine problemer og årsaken til at jeg synder, og si til Gud: Det er kvinnen som leder meg til å synde, hvis du bare ikke hadde skapt dem slik og gitt dem til oss.

Nå oppfordrer jeg ikke kvinnene til å kle seg veldig utfordrende, men å sette restriksjoner på dem for at menn ikke skal bli fristet fungerer ikke. Du kan bare se på hvordan muslimene behandler kvinner og hvor destruktivt det er, dette er ikke Guds måte. Det handler faktisk igjen om å se hvem vi egentlig er, og hva som skjedde da vi ble født på ny. Problemet ligger ikke i det eksterne, men problemet ligger i at vi ikke ser hva som egentlig skjedde da vi ble en kristen.


Støtt sidene med en gave!
Vipps: 900 90 354
Kontonr. 9710 27 46787