Jeg har hørt at rundt 95 prosent av alle psykiske problemer er knyttet opp mot skyldfølelse og fordømmelse, og dette er igjen forbundet med frykt.
Det er viktig å vite at fordømmelse ikke er fra Gud, for det er forbundet med frykt og straff, ikke med kjærligheten.

Så lenge skyldfølelse og fordømmelse er et stort problem for deg, vil de også hinder deg i å ha et sunt sinn, og det vil igjen påvirke din kropp.
Å ha mye skyldfølelse og fordømmelse tror jeg er grunn nummer en til at vi ikke opplever frihet og helse.
Det kan også være årsaken til at vi ligger under for mange av de depresjonen og synde-vanene som vi sliter med.


Dette er ellevte delen i en serie om helbredelse (Gud ønsker at du skal ha det godt og være ved god helse).

Meld deg gjerne på Nettbibelskolen og Online seminarer for oppdateringer når nye deler blir lagt ut og tilgang til pdf. filer og hele teksten (vurder gjerne å gi en gave også!)
Du kan se hele serien på Nettbibelskolen (etter hvert som den blir lagt ut)

Facebook1k
RSS
YouTube410
YouTube
FbMessenger


Høyreklikk spilleren over for å laste ned (eller se Spotify under)

Hvis du går til psykiatrikere så vil han eller henne kunne være enig med meg når jeg sier at de fleste psykiske problemer kommer av skyldfølelse og fordømmelse.

Psykologien gjenkjenner at det er slik mennesker tenker, og slik det mentale bilde av dem selv er på innside, er ofte den de er eller blir på utsiden. Dette bekrefter også Bibelen i Ords 23:7
7 For slik som han tenker i sin sjel, slik er han.

Når en person gjenkjenner at de er skyldig i noe galt de har gjort, vil det også være en skyld knyttet opp mot dette. Psykiatrien ser at skyldfølelse er den dominerende faktoren i menneskers psykiatriske problemer, så de vil prøve å gjøre noe med skyldfølelsen.
Bibelen vil faktisk gjøre det samme, men det er det mange ikke ser. Det er ofte dessverre heller det motsatte som skjer. Psykiatrien ser på Bibelen som noe som gir skyldfølelse, ikke tar det vekk. Derfor vil de ofte bare fjerne alt som har med religion og spesielt kristendom å gjøre.
Du vil for eksempel ikke finne en Bibel på et psykiatrisk klinikk.
De tror at å fjerne Gud, vil føre til at mennesker ikke vil slite med skyldfølelse.
Dette er egentlig å snu alt på hode, for dette er ikke sannheten, men det er dessverre slik mange kristne har fremstilt Bibelen. Den blir ofte brukt som grunnlag for å gi skyldfølelse, når vi bruker den feil. Det utrolig hvor forført vi kan bli, og hvor langt vekk vi kan komme bort fra de gode nyhetene.

Psykiatrien erkjenner heller ikke at det finnes en åndelig virkelighet, den vedkjenner dermed ikke at vi har en åndelig fiende. De kan ikke skille mellom det som er av djevelen og det som er av Gud.

De ser heller ikke at det er ond makt som står bak religion og religiøsitet, for jeg er enig i at religiøsitet og loviskhet fører oss inn i fordømmelse og under skyldfølelse. De må fjernes før vi kan se et gjennombrudd, men slik psykiatrien gjør, ved å prøve å fjerne ordet synd, bare fører oss dypere inn i forførelse og lengre vekk fra Gud og hans kjærlighet og fred.

Hvis for eksempel en gift mann som sliter med pornografi kommer til psykiatrikere, vil de si at dette er ikke galt, de vil si at alle gjør dette fra tid til annen.
De vil ikke si dette er galt, for det kan føre til skyldfølelse.
Hvis noen sliter med sinne eller andre svakheter kan de si at du er født slik, det er bare slik du er. Du kan bare ikke noe for det, du er slik og du trenger bare å komme overens med det.

Jeg er veldig enig med at skyldfølelse er ødeleggende, den fører til depresjoner og alle slags mentale problemer og lidelser.
Hvis du misliker deg selv, fordømmer deg selv, ser ned på deg selv, føler deg fordømt, skitten og skyldig hele tiden av ting som du har gjort eller har skjedd med deg, så vil dette gjøre noe med ditt sinn, følelser og handlinger.

Men, for å bli kvitt skyldfølelsen så er ikke løsningen å forandre på hva som er rett og galt. Det er heller ikke å gi alle andre skylden for alt det du har gått igjennom (det vil bare føre til bitterhet).
Eller en erkjennelse av at det jeg gjorde var min feil, når ting som har skjedd i ditt liv faktisk var et galt valg du tok.

La meg bare ta med her: Det er forskjell på å være under skyldfølelse og se at vi har skyld.
Det å innrømme at vi har tatt feil, at vi har en skyld i en gal ting vi har gjort er veldig viktig, og det er en gudgitt ting.
Her er det veldig viktig å skille på identitet og det vi gjør, for selv om vi gjøre gale ting er det ikke på grunn av vår identitet og vår nye natur, det kommer fra frykt og negativ programmering i våre tanker.

Det at vi føler skyld for noe vi har gjort er et tegn på at vi har fått en ny natur og vår identitet ikke er det vi gjør. Det hjelper oss slik at vi ikke skal ødelegge oss selv og andre, men Gud har aldri tenkt at vi skal være under skyldfølelse og den er heller ikke en del av din sanne identitet eller natur.

Psykiatrien er humanistisk
Generelt er psykiatrien veldig humanistisk, de vil ikke ta med Gud i det som de gjør og sier. Og siden psykiatrien er humanistisk så behandler de ting også ut i fra et humanistisk perspektiv. Derfor klarer de heller ikke å se en guddommelig tilgivelse og kjærlighet. De tar ikke med i betraktningen at Gud er kjærlighet og at han vil drive all frykt ut, som inkluderer fordømmelse og skyldfølelse (1Joh 4:18).
Psykiatrikere har ikke med Jesus som har tilgitt oss all vår synd og urettferdighet, som inneholder all skyld og fordømmelse.
Psykiatrikere kan ofte bare prøve å legge skylden på andre å si at: Siden du ble misbrukt som liten, så kan du ikke noe for at du også har de problemene du har.
Det kan også være det handler om ekteskaps problemer eller sinne osv. De vil ofte si at du må bare lære deg å ”leve med det”.
Gud har en mye bedre vei, en vei som sier at du ikke trenger å ”leve med det”, men bli virkelig fri!
For hvis sønnen (Jesus) får gjøre deg fri, vil du virkelig bli fri! (Joh 8:36)
John 8:36
36 Så hvis Sønnen gjør dere fri, da blir dere virkelig fri.»

Å bli fri fra skyldfølelse, fordømmelse og frykt handler mye om å se vår identitet.
Jeg kommer ikke til å ta dette teamet opp i denne undervisningen, da jeg skriver om dette teamet i sin helhet i seminar om: Full gjenopprettelse.
Se seminaret her: https://nettbibelskolen.com/full-gjenopprettelse/


Dette er ellevte delen i en serie om helbredelse (Gud ønsker at du skal ha det godt og være ved god helse).
Meld deg gjerne på Nettbibelskolen og Online seminarer for oppdateringer når nye deler blir lagt ut og tilgang til pdf. filer og hele teksten (vurder gjerne å gi en gave også!)

Du kan se hele serien her på Nettbibelskolen (etter hvert som den blir lagt ut)


Facebook1k
RSS
YouTube410
YouTube
FbMessenger


Støtt sidene med en gave!
Vipps: 900 90 354
Kontonr. 9710 27 46787