Jobs bok viktig på flere områder. Den viser oss blant annet at det er en åndelig virkelighet, og den viser oss at frykt kan gi djevelen adgang til våre liv.

Jeg vil også si at Jobs bok er i mange tilfeller en misforstått bok, eller den er ofte tatt ut av sin sammenheng.

Mange ser på Job som en person som Gud bare tillot at sykdom rammet ham, og de drar den konklusjonen om at Gud tillater at sykdom kommer for å prøve oss eller at Gud også gir oss onde ting for å teste oss.
Men er det slik?
Finn svaret i ukens undervisning!


Dette er tolvte delen i en serie om helbredelse (Gud ønsker at du skal ha det godt og være ved god helse).

Meld deg gjerne på Nettbibelskolen og Online seminarer for oppdateringer når nye deler blir lagt ut og tilgang til pdf. filer og hele teksten (vurder gjerne å gi en gave også!)
Du kan se hele serien på Nettbibelskolen (etter hvert som den blir lagt ut)

Facebook1k
RSS
YouTube410
YouTube
FbMessenger


Høyreklikk spilleren over for å laste ned (eller se Spotify under)

Jeg har hørt noe sitere at: Skulle vi motta bare det gode i fra Gud og ikke det onde, og man har da ofte henvist til en sykdom som noen har, og at dette også var sendt av Gud.
De tar dette fra de som Job sa i Job 2:10, men Job så egentlig ikke hva som skjedde bak kulissene. Han viste ikke at det var djevelen som sto bak det onde. Til å begynne med hadde han ikke fått kunnskap om den åndelige virkeligheten. Men han måtte ha fått en åpenbaring av det senere, siden det var også Job som sannsynligvis skrev Jobs bok.
Vi kan se bak scenen hva som skjedde, og vi kan veldig klart få ett innblikk i at det er djevlene som sto bak det onde som skjedde med Job, det var ikke Gud (Se Job 2:6-7).

Noe sier at Job var prefekt og uten synd, men dette er ikke sant. Det er kun en som har vært uten synd, og det er Jesus.
Job 1:1
1 I landet Us var det en mann som hadde navnet Job. Denne mannen var ulastelig* (hel i sin ferd) og rettskaffen, han fryktet Gud og vendte seg bort fra det onde.

Job var rettferdig ved tro, som Abraham var, men Abraham var heller ikke perfekt, han gjorde flere grove synder.
Job fryktet Gud og holdt seg borte fra det som var ondt, men betyr dette at han var perfekt og helt uten synd?

Husk at det er bare en person som har vært fullkommen, og det er Jesus. Ingen andre enn han har vært hundre prosent ren og fullkommen.

Frykt kan gi djevelen en adgang inn i ditt liv, og det var slik med Job også. Job hadde faktisk frykt. Da alle de negative tingene hadde skjedd med Job, sier han følgende:
Job 3:25f
25 For det fryktelige som jeg fryktet, er kommet over meg, og det jeg hadde angst for, har nådd meg.
26 Jeg har ikke fred, og jeg har ingen ro. Jeg får ikke hvile, for uroen kommer.»

Så djevelen hadde en lovlig rett til å prøve Job, på grunn av hans frykt.

Johannes sier: 1Joh 4:18
18 Det er ingen frykt i kjærligheten. Men den fullkomne kjærligheten driver frykten ut, for frykten regner med straff. Men den som frykter, er ikke gjort fullkommen i kjærligheten.

Job var ikke fullkommen i sin kjærlighet til Gud, han hadde frykt. Det som vi er redd for, gir vi en åpning for at det kan skje med oss. Hvis vi for eksempel er redd for avvisning, kan det ofte skje.

Det er også noen ting som er veldig viktig å legge merke til med Jobs bok.
De som har studert bibelhistorie sier at Jobs bok er sannsynligvis den eldste boken i Bibelen, og den ble skrevet før loven og Moses.
Det er viktig å være klar over at det er en stor forskjell på oss i Det Nye Testamentet (nye pakt/nådens tidsalder) og de som levde under Det Gamle Testamentet (den gamle pakt/lovens tidsalder).
Jesus hadde ennå ikke død for våre synder og overvunnet satan. Før Jesus døde tilhørte alle mennesker djevlene på grunn av deres synd, og han hadde rett til å sende sykdom og ulykker.

Du finner ingen steder i Det Gamle Testamentet der det står at vi skal stå djevlene i mot og han skal fly fra oss (Jak 4:8). Du finner faktisk lite om åndelig krigføring i Det Gamle testamentet i det hele tatt, rett og slett fordi de ikke hadde noen autoritet over djevlene og hans demoner.
Du finner djevlene sitert et par ganger, men ikke hvordan du har autoritet over han og hans demoner, mens i det Nye Testamentet kan du lese mye om det.
Du kan blant annet se det mye i Jesus sin tjeneste.
Da Jesus kaste ut demoner, var dette et helt nytt konsept på Jesus sin tid, det var ingen som hadde hatt en slik autoritet over demoner før. Det var derfor det vakte slik oppsikt også.

Den store forskjellen på oss og Job, er at vi har denne autoriteten til å stå djevlene imot. Vi kan som Job, gi djevlene inngang i våre liv ved frykt, men vi kan også stå djevlene imot og han skal fly fra oss (Jak 4:8). Vi trenger ikke å la djevlene komme å ødelegge for oss.
Vi er i en åndelig kamp, og det er noe som vi trenger å se. Dette så ikke Job så klart, og selv om han så noe, så hadde eller ikke Job den autoriteten vi har nå over fienden.

Vi skal snakke mer om at vi har en åndelig kamp i neste kapittel, men siden vi er inne på dette teamet, om det er Gud som sender sykdommer, så kan jeg også kort ta med Paulus sitt torn i kjødet.


Dette er tolvte delen i en serie om helbredelse (Gud ønsker at du skal ha det godt og være ved god helse).
Meld deg gjerne på Nettbibelskolen og Online seminarer for oppdateringer når nye deler blir lagt ut og tilgang til pdf. filer og hele teksten (vurder gjerne å gi en gave også!)

Du kan se hele serien her på Nettbibelskolen (etter hvert som den blir lagt ut)

Støtt sidene med en gave!
Vipps: 900 90 354
Kontonr. 9710 27 46787