Når vi kommer innom dette med onde ånder, så er det mange som ønsker å diskuterer om en kristen kan være besatt, ha en demon eller plaget av en demon, eller ikke.

La meg bare kort si at det greske ordet som er brukt i Biblene for besettelse er et ord som heter daimonizomai, dette betyr ikke bare besettelse som vi tenker når vi hører ordet besettelse, som egentlig betyr å ha full kontroll over.
Dette ordet betyr i hovedsak å ha en demon, være under innflytelse av en demon eller være plaget av en demon.

Mange kristne vil gjerne tro at djevelen forsvant da de ble kristne, og hvis man snakker om at kristne kan være påvirket av en demon, vil man ikke høre om det.


Dette er en del i serie om helbredelse (Gud ønsker at du skal ha det godt og være ved god helse).

Meld deg gjerne på Nettbibelskolen og Online seminarer for oppdateringer når nye deler blir lagt ut og tilgang til pdf. filer og hele teksten (vurder gjerne å gi en gave også!)
Du kan se hele serien på Nettbibelskolen (etter hvert som den blir lagt ut)

Facebook1k
RSS
YouTube410
YouTube
FbMessenger


Høyreklikk spilleren over for å laste ned (eller se Spotify under)

La meg også spørre deg: Opplever du fremdeles negative ting i livet ditt? Har du fremdeles frykt og bekymring? Har du et kort temperament og holder på sinne? Dette viser at det er noe ondt som fortsatt påvirker deg.
Bibelen sier:
Blir dere vred, så synd ikke! La ikke solen gå ned over deres vrede, og gi ikke rom for djevlene. (Ef 4:26-27)

Hvis sinne blir til en synd, noe den blir hvis du holder fast på den, gir du rom for djevlene. Men det vil ikke si at han besetter deg!

Et annet eksempel fra Jesus sin tjeneste her på jorden, er når Peter prøver å irettesette Jesus fordi han sa at han måtte korsfestes: 
Mark 8:33
Men da snudde Han Seg, så på disiplene Sine og irettesatte Peter med å si: Vik bak meg, Satan! For du har ikke sans for det som hører Gud til, men bare for det som hører menneskene til.

Her hadde Peter, en av Jesus sine nærmeste disipler, gitt adgang til djevelen i hans tanker og han snakke gjennom ham. Djevlene gav Peter en tanke, som han sa ut.
Peter var ikke besatt slik vi tenker besatt, men han hadde likevel gitt adgang til en tanke som djevlene og hans rike ønsket å formidle.
Hvis djevlene kunne gi Peter disse tankene, kan han også gi deg tanker og påvirke deg til å si det som hans rike ønsker.
En annen ting som er viktig å få med seg her er at da Jesus irettesatte Peter, snakket han ikke direkte til Peter, men til djevlene.
Jesus så at det ikke var Peter som stod bak det han sa, men Satan. Han skilte mellom personen Peter og det som kom ut av hans munn.

Jeg tror også vi mange ganger kan være et talerør for fienden, og si det som han har på hjerte. Hvis det kommer bitterhet, sinne, anklagelser etc. fra deg, taler du ikke i Guds ånd, men med innflytelse fra den ondes rike.
Men huske dette: Det du sier er heller ikke deg, det kommer ikke fra din nye natur eller identitet. Derfor: Om du oppdager at du har sagt ting som ikke er fra Gud, trenger du ikke å gå rundt og fordømme deg selv!
Du kan bare omvende deg fra å være i enighet med disse tankene i fra fienden, og du kan fremdeles ha fred med Gud. Hvis du har såret noen trenger du å få fred med dem, og lær deg også å tilgi deg selv raskt slik at du kan ha fred med deg selv.

Bare en ting til når det kommer til besettelse, eller under kontroll av demoner. En person som er full på grunn av alkohol eller tar narkotika, er ikke bare under en fysisk påvirkning, men også åndelig.
Din hjerne blir ikke bare sløvet til å gjøre dumme handlinger, men du er også mer åpen for en åndelig påvirkning, og gjøre ting som mørkets rike ønsker at du skal gjøre.
Igjen, det betyr ikke en besettelse, men de kan så absolutt påvirke deg.


Dette er 17 delen i en serie om helbredelse (Gud ønsker at du skal ha det godt og være ved god helse).
Meld deg gjerne på Nettbibelskolen og Online seminarer for oppdateringer når nye deler blir lagt ut og tilgang til pdf. filer og hele teksten (vurder gjerne å gi en gave også!)

Du kan se hele serien her på Nettbibelskolen (etter hvert som den blir lagt ut)

Støtt sidene med en gave!
Vipps: 900 90 354
Kontonr. 9710 27 46787