Anklagende tanker som kommer i fra mørkets rike vil gjerne anklage deg og si at du er ingen ting, du betyr ingen ting, du er en ussel makk, du vil aldri klare å vinne seier, du vil aldri bli helbredet eller fri fra syndevaner, eller du har for liten tro.
Anklagende tanker vil ha fokuset ditt vekk fra Gud og over på deg selv og hva du burde ha gjort eller gjøre.


Dette er en del i serie om helbredelse (Gud ønsker at du skal ha det godt og være ved god helse).

Meld deg gjerne på Nettbibelskolen og Online seminarer for oppdateringer når nye deler blir lagt ut og tilgang til pdf. filer og hele teksten (vurder gjerne å gi en gave også!)
Du kan se hele serien på Nettbibelskolen (etter hvert som den blir lagt ut)

Facebook1k
RSS
YouTube410
YouTube
FbMessenger


Høyreklikk spilleren over for å laste ned

Bibelen sier veldig klart hvem anklageren er (Åp 12:10), og anklagende ånder er en del av djevelens hær (ondskapens åndehær Ef 6:12).

Disse åndene vil gjerne anklage Gud for at han ikke er med deg, at han har forlatt deg, at han ikke vil helbrede deg, at han holder noe godt borte fra deg, at Gud egentlig ikke er helt god også videre.

Anklagende ånder vil også gjerne anklage andre for at de ikke viser deg den kjærlighet som de burde eller anklage dem for ting de har gjort. Anklagelse vil holde en liste over alt det gale andre har gjort mot deg.
Dette er motsatt av hva kjærlighet er, for kjærligheten holder eller gjemmer ikke på det onde (1Kor 13:5), eller noen engelske oversettelser sier: Keeps no records of wrong. Holder ingen liste over gale ting som er blitt gjort mot den.
Den tenker heller ikke ut onde ting, det vil si den prøver ikke å gjengjelde noe. Kjærligheten bærer ikke på bitterhet!

Husk også at Gud er slik mot deg, han bærer heller ikke på bitterhet mot deg, og holder ikke en liste over alt det gale du har gjort mot ham, men anklageren og de anklagende ånder vil.
Hvis du har anklagende tanker så kommer ikke disse fra Gud, de kommer ikke engang fra deg selv, men de kommer i fra mørkets rike.

Når disse tankene kommer, trenger du ikke å gå i krig med deg selv og bli fordømt for at du har dem, men du har lært deg å gjenkjenne disse tankene, og du kan kaste dem ut (Mark 16:17), stå dem imot (Jak 4:7) og rive dem ned (2Kor 10:5).

Det er viktig at du klarer å skille mellom den anklagende stemmen som vil fordømme deg, og den Hellige Ånds overbevisning. Det er her mange kristen ikke har klart og skille, de tro at Gud står bak fordømmelse og skyldfølelse.
Hvis du tror dette, er du blitt forført! Den Hellige Ånd vil aldri fordømme deg eller gi deg skyldfølelse, men Han vil overbevise deg.
Overbevisning ved Den hellige Ånd er som en tapp på skulderen, og Han vil si: dette er ikke bra for deg, jeg har en bedre vei.
Fordømmelse og skyldfølelse er som en ørefik, som vil trykke deg ned og får deg til å miste din frimodighet i ditt forhold til Gud.

Anklagelse og fordømmelse vil hindre deg i å ha et godt forhold til Gud, deg selv og andre.
Djevlene vil gjerne at du skal anklage og fordømme deg selv, for det vil hindre deg i å se Guds ubetingede kjærlighet mot deg.

Djevlene ser etter våre svakheter, derfor er det viktig at vi er overvåkende og gjenkjenner hans tanker, før vi blir enige med dem.

Anklagende ånder vil også fortelle deg at du ikke er tilgitt.

Tegnene på at anklagende ånder er i virksomhet er følgende:
Mistenksomhet, bitterhet, ikke stole på noen, blir lett støtt, du støter lett andre, sjalusi, tror det verste om andre, forstørrer problemer, holde gale ting som andre har gjort opp imot dem, setter snarer for andre, baksnakking, dømme andre, falske anklager mot andre, rakke ned på andre så at du ser bedre ut m.m.


Dette er 21 delen i en serie om helbredelse (Gud ønsker at du skal ha det godt og være ved god helse).
Meld deg gjerne på Nettbibelskolen og Online seminarer for oppdateringer når nye deler blir lagt ut og tilgang til pdf. filer og hele teksten (vurder gjerne å gi en gave også!)

Du kan se hele serien her på Nettbibelskolen (etter hvert som den blir lagt ut)


Støtt sidene med en gave!
Vipps: 900 90 354
Kontonr. 9710 27 46787