Avvisning er en følelse av og ikke være ønsket, akseptert eller elsket. Det er også slik at når du mottar kjærlighet, så vil avvisningen i deg avvise den. Du avviser faktisk det du trenger mest.

Du trenger å rive ned de gale tankebygningene som avvisningen har fått bygd i dine tanker, du trenger å tro og se at Gud elsker deg ubetinget og at du er akseptert fult ut av Ham!

Fordi Gud er kjærlighet, kan Han ikke slutte å elske deg!
Hvis Gud er kjærlighet trenger Han noen å elske.
Bare det Gud sier om deg er sant, ikke hva du tenker og føler, og hva andre har sagt og sier om deg!


Dette er en del av seminaret om helbredelse (Gud ønsker at du skal ha det godt og være ved god helse).

Meld deg gjerne på Nettbibelskolen og Online seminarer for oppdateringer å få tilgang til pdf. filer og hele teksten (vurder gjerne å gi en gave også!)
Du kan se hele serien her!

Facebook1k
RSS
YouTube410
YouTube
FbMessenger


For å laste ned mp3 fil høyreklikk spilleren og trykk: Lagre som..

Hvordan avvisning kan ha fått fotfeste i våre liv:

 • Du var et resultat av et ikke ønsket svangerskap.
 • Foreldrene dine ønsket en gutt og ikke en jente.
 • Du var adoptert.
 • En eller begge av dine foreldre døde da du var barn.
 • Ofte opplever de som er den andre barnet i en familie, mer avvisning en andre, spesielt hvis det er tre eller flere barn i en familie.
 • Foreldrene dine skilte seg.
 • Fravær av forelder, spesielt av en far.
 • Ikke blitt elsket sik du burde av dine forelder, spesielt fra din far.
 • Blitt misbrukt.
 • Avvist av det motsatte kjønn, spesielt i tenårene.
 • Ikke være gift, ensomhet.
 • Langvarig sykdom (man kan lett føle seg avvist både av Gud og mennesker når man har en sykdom).
 • Skilsmisse.
 • Lovisk og religiøs forkynnelse.
 • Et knust hjerte. (for eksempel en kjæreste som slo opp eller fra skilsmisse)
 • Mistet en som sto deg nær (kan være barn, mann, hustru, mor, far, en god venn eller til og med en hund).
 • Generelt avvist av andre.
 • Med mer..

Frukter av avvisning:

 • Du trekker deg unna andre
 • Du trekker deg unna Gud.
 • Du søker etter kjærlighet på feil steder (pornografi, sexfantasier, utenomekteskapelige forhold m.m.)
 • Negative og perverse lyster
 • Fordømmelse
 • Skyldfølelse
 • At du dømmer andre/fariseisme
 • Lovsikhet
 • Vantro/ ikke stole på Gud
 • Bekymring
 • Utilfredshet
 • Perfeksjonisme
 • Ingen erkjennelse av synd eller skyld (til og med selv om det er blir avslørt)
 • Frykt for avvisning
 • Selv hat
 • Skylde på eller fordømme seg selv
 • Være tvesinnet (dobble minded)
 • Depresjon
 • Håpløshet (avmakts ånd, Jer 61:3)
 • Motløshet
 • Angst
 • Menneskefrykt
 • Ikke stole på Gud, deg selv eller andre
 • Anklager mot Gud, deg selv eller andre
 • Ensomhet/isolasjon
 • At du lyver
 • Selvmedlidenhet
 • Sjalusi og misunnelse
 • Usikkerhet
 • Lavt selvbilde
 • Frykt for å gjøre feil
 • Frykt for å bli forlatt
 • Noe som hele tiden driver deg
 • Stahet
 • Avgudsdyrkelse
 • Opprør
 • Kontroll over andre
 • Utakknemlighet
 • Med mer….

Hvordan vinne seier over avvisning?

Det er egentlig bare et svar på dette: Se at du er akseptert av din Far i himmelen, og at du er elsket ubetinget! Du trenge også å se at du er unik og verdifull.

Avvisning er en følelse av og ikke være ønsket, akseptert eller elsket. Det er også slik at når du mottar kjærlighet, så vil avvisningen i deg avvise den. Du avviser faktisk det du trenger mest.
Du trenger å rive ned de gale tankebygningene som avvisningen har fått bygd i dine tanker, du trenger å tro og se at Gud elsker deg ubetinget og at du er akseptert fult ut av Ham!

Noen viktige sannheter!

 • Fordi Gud er kjærlighet, kan Han ikke slutte å elske deg!
 • Hvis Gud er kjærlighet trenger Han noen å elske.
 • Bare det Gud sier om deg er sant, ikke hva du tenker og føler, og hva andre har sagt og sier om deg!

Hvis avvisning ikke var der, hva ville du da føle? Jo du ville føle deg elsket, akseptert og tilfreds, og det er slik Gud vil at du skal føle!

To viktige bibel-avsnitt
Et av de beste skriftstedene mot avvisning er disse versene fra Romerbrevet, tenk virkelig igjennom hva Paulus sier her. Husk han skriver dette til kristne som opplevde mye forfølgelse og avvisning fordi de var kristen, og det handle også om at vi ikke lenger er under loven og under fordømmelse.

Rom 8:31-39
31 Hva skal vi da si til dette? Hvis Gud er for oss, hvem kan da være imot oss?
32 Han som ikke sparte Sin egen Sønn, men gav Ham for oss alle, hvordan skal Han kunne annet enn å gi oss alle ting med Ham?
33 Hvem vil komme med anklage mot Guds utvalgte? Det er Gud som rettferdig- gjør.
34 Hvem er den som fordømmer? Det er Kristus som døde, ja, mer enn det, som også er oppstått, som også sitter ved Guds høyre hånd, og som også går i forbønn for oss.
35 Hvem kan skille oss fra Kristi kjærlighet? Trengsel, angst, forfølgelse, hungersnød, nakenhet, fare eller sverd?
36 Som det står skrevet: For Din skyld blir vi drept hele dagen lang. Vi blir regnet som slaktesauer.
37 Men i alt dette skal vi mer enn seire ved Ham som elsket oss.
38 For jeg er overbevist om at verken død eller liv, verken engler eller myndigheter eller makter, verken det som er nå eller det som skal komme,
39 verken høyde eller dybde eller noen annen skapning skal være i stand til å skille oss fra Guds kjærlighet, den som er i Kristus Jesus, vår Herre.

Dette skriftsteder fra David er også veldig viktig, og hvis du virkelig forstår hvor verdifull du er og hvor fantastisk du er skapt, hvem kan da avvise deg?

Salme 139:1-18
1 Herre, du har ransaket meg og kjenner meg.
2 Hvor jeg sitter eller står, så vet Du det. Langt borte fra kjenner Du min tanke.
3 Min sti og mitt leie blir gransket av Deg, Du kjenner nøye alle mine veier.
4 Ikke et ord er på min tunge, se, Herre, uten at Du kjenner det helt og fullt allerede.
5 Bakfra og forfra omgir Du meg, og Du har lagt Din hånd på meg.
6 Å forstå dette er for underfullt for meg, det er for høyt, jeg kan ikke fatte det.
7 Hvor kan jeg gå bort fra Din Ånd? Eller hvor kan jeg flykte fra Ditt åsyn?
8 For jeg opp til himmelen, er Du der. Redde jeg leie i dødsriket, se, da er Du der.
9 Spenner jeg morgenrødens vinger, setter jeg bo ved havets ytterste grense,
10 selv der skal Din hånd lede meg, og Din høyre hånd skal holde meg fast.
11 Om jeg skulle si: “Sannelig, mørket skal falle over *meg,” så skal likevel natten være lys rundt meg.

12 Sannelig, selv mørket er ikke mørkt for Deg, men natten lyser som dagen. Mørke eller lys gjør ingen forskjell.
13 For det er Du som hadde mine nyrer i eie. Du vevde meg sammen i min mors liv.
14 Jeg vil prise Deg, for ved fryktinn- gytende gjerninger er jeg blitt et underverk. Underfulle er Dine gjerninger, og min sjel vet det så vel.
15 Mine bein var ikke gjemt for Deg, da jeg ble dannet i det skjulte, og kunstferdig knyttet sammen i mors liv *.
16 Som foster så Dine øyne meg. Og i Din bok var de alle skrevet ned, de dager som var fastlagt for meg, før en eneste av dem var kommet.
17 Hvor uutgrunnelige Dine tanker er for meg, å, Gud! Hvor veldig er summen av dem!
18 Skulle jeg telle dem, er de mer tallrike enn sand. Når jeg våkner, er jeg fortsatt hos Deg.

Husk! Hvis Gud elsker og aksepterer deg, hvem kan da avvise deg? Hvis Gud er for deg, og det er han, hvem kan da være imot deg?


Dette er også del 24c i en serie om helbredelse (Gud ønsker at du skal ha det godt og være ved god helse).
Meld deg gjerne på Nettbibelskolen og Online seminarer for oppdateringer når nye deler blir lagt ut og tilgang til pdf. filer og hele teksten (vurder gjerne å gi en gave også!)

Du kan se hele serien her på Nettbibelskolen (etter hvert som den blir lagt ut)


Ukens podcast fra Bibelundervisning (de siste 5 ukene)

Er det komplisert å finne Guds vilje? Bibelundervisning på Podcast (Audio)

Å finne Guds vilje oppleves ofte som komplisert og vanskelig, men dette avhenger av hvilket bilde vi har av Gud. Hvis vi ser på Gud som streng og perfeksjonistisk, vil vi frykte å ta feil valg. Denne frykten kommer fra et galt bilde av Gud, skapt av djevelen, som alltid prøver å skape usikkerhet og perfeksjonisme. Det er to hovedfeller når det gjelder å finne Guds vilje. Noen tror alt som skjer er Guds vilje og søker den ikke aktivt. Andre, spesielt i karismatiske kretser, stresser med å finne Guds vilje i hver detalj, noe som kan føre til unødvendig stress.
 1. Er det komplisert å finne Guds vilje?
 2. Er Gud vanskelig å forstå?
 3. En perfekt fred
 4. Kan du miste frelsen?
 5. Gud vil gå foran og lede deg

Støtt sidene med en gave!
Vipps: 900 90 354
Kontonr. 9710 27 46787