Del 1 av serien: Hvordan overvinne frykt?

Ofte er vi ikke klar over hvor mye frykt har påvirket eller påvirker livet vårt, men alle ting vi blir bundet av har sin årsak i frykt.
Alle ting som gjør at du ikke har et sunt sinn har en forbindelse med frykt.
Det er slik at alle negative følelser vi har, har sin rot i frykt, og ting som bitterhet, sinne, selvmedlidenhet, anklagelser, fordømmelse, avhengighet og avvisning har også sin rot i frykt.

I denne undervisningen vil jeg gi deg nøkler til hvordan du kan bli fri fryktens makt over ditt liv.
Jeg snakker ikke om at du aldri vil møte frykt, for det vil vi alle fra tid til annen, men jeg vil snakke om hvordan du ikke trenger å la den styre livet ditt!


Dette er en del av seminaret om helbredelse (Gud ønsker at du skal ha det godt og være ved god helse).

Meld deg gjerne på Nettbibelskolen og Online seminarer for oppdateringer når ny undervisning blir lagt ut og tilgang til pdf. filer og hele teksten (vurder gjerne å gi en gave også!)
Du kan se hele serien på her!

Facebook1k
RSS
YouTube410
YouTube
FbMessenger


For å laste ned mp3 fil høyreklikk spilleren og trykk: Lagre som..

Frykt er ikke en bare en følelse, Bibelen forteller oss at det er en ånd. Denne ånden kan gi deg følelser og tanker. Så det som står bak dine tanker og følelser av frykt er fryktens ånd.
2Tim 1:7
For Gud har ikke gitt oss fryktens ånd, men en ånd av kjærlighet, kraft og et sunt sinn.(Direkte oversatt fra eng. King James)
Norske oversettelser sier motløshetens ånd, men jeg liker bedre slik eng. King James har oversatt det. Motløshet har sin rot i frykt, men denne ånden forårsaker ikke bare motløshet.

Romans 8:15
Dere fikk ikke trelldommens ånd, så dere igjen skulle bli ført inn i frykt, men dere fikk barnekårets Ånd, og i Ånden roper vi: Abba, Far!

Alle ting vi blir bundet av (trelldom betyr noe som binder deg) har sin årsak i frykt.
Alle ting som gjør at du ikke har et sunt sinn har en forbindelse med frykt.
Det er slik at alle negative følelser vi har, har sin rot i frykt, og alle ting vi har snakket om, som bitterhet, sinne, selvmedlidenhet, anklagelser, fordømmelse, avhengighet og avvisning har også sin rot i frykt.

For å bli fri fra frykt, er det også viktig at du ikke lar, bitterhet, sinne, anklagelser, misunnelse, selvmedlidenhet, avvisning m.m. styre deg.
For disse tingene vil hindre deg i å ha et godt forhold til Gud og til å se Hans kjærlighet, og hva er det som driver all frykt ut? Det er den fullkomne kjærligheten, som er Gud!
1 John 4:18
Det er ingen frykt i kjærligheten. Men den fullkomne kjærligheten driver frykten ut, for frykten regner med straff. (because fear has torment, eng. King James).

Når vi har frykt har vi ikke bare et usunt sinn, men vi er også i pine (eng. torment). Det er noe som piner og plager oss.
Jeg kan skrive under på at sykdom er en pine og plage. Sykdom kan i seg selv komme av frykt, men sykdom i seg selv bringer ofte med seg frykt.

Frykt påvirker oss mye mer enn du tro, og jeg tror djevelen ofte har forblindet våre øyne også så vi ikke ser frykten, noen ganger kan vi til og med ha frykt for at vi har frykt.
Andre ganger tro vi til og med at Gud bruker frykt for oppdra oss og lære oss, men det er helt feil!

Frykt ønsker å ødelegge, den stjeler og dreper (Joh 10:10). Den stjeler og dreper din tro og tillit til Gud.

Frykt er djevelens våpen og plan for å få deg ut av Guds vilje, han vil få deg inn i frykt så du følger og gjør etter fryktens vilje.

Når du først frykter, så vil frykten får mer og mer makt over deg.
Ofte er et resultat av synd også frykt, og hvis vi ikke gjøre noe med synde, vil frykten få mer og mer tak i deg.

Frykt er det motsatte av tro
Ett av de to ordene som blir repeterer mest i Bibelen er: Frykt ikke.
Hvis Bibelen sier det mye, så er det Guds vilje for deg at du ikke trenger å frykte noe!
Frykt er det motsatte av tro, og de fungerer begge i samme dimensjon.
Tro vil fortelle deg om din fremtid, den er en full visshet om det en håper på skal skje, overbevisningen om ting vi ikke har sett ennå (Se Heb 11:1).

Frykt vil også fortelle deg om din fremtid. Den er en visshet om ting du er redd for vil skje, den overbeviser deg om at din fremtid er mørk, det er ikke noe håp.

Tro vil vise deg Guds fremtid for deg, frykt vil vise deg djevelens fremtid for deg.

Vi har en usynlig hjelper, Den Hellige Ånd, som vil gi oss kraft (2Tim 1:7) til å overvinne frykt, men det som ofte er tragisk er at vi kristne har lettere for å lytte til en usynlig fienden, fryktens ånd, enn til vår usynlig hjelper, Den Hellige Ånd.
Jeg vet, for jeg har vært en dem.

Frykt kan ha programmert våre sinn, tanker og følelser så mye at selv om vi hører og har hørt sannheten, så går det ikke helt ned i hjertet vårt.
Vi er ofte mer opptatt av hva vi føler, og hva vi opplever i våre omstendigheter og andre menneskers ord. De taler mer til oss enn Guds ord.
Skal du bli fri frykt, er du nødt til å snu på dette. Du må la Guds Ord få lov til og værer sant, og hver en følelse, omstendighet og hva andre har sagt som ikke er overens med Guds ord, være en løgn!
Rom 3:4
På ingen måte! Det står fast at Gud er sannferdig, men hvert menneske er en løgner.

Husk at frykt ikke er større enn deg, for han som er i deg, Den hellige Ånd, er større enn han som er i denne verden(1Joh 4:4) som er frykten eller antikristi ånd!

Frykt styrer og driver, tro og Guds kjærlighet leder.
Husk at Gud er kjærlighet, og han vil aldri bruke frykt mot deg! Hvis det er noe som driver og styrer deg til å gjøre noe, for eksempel som at du føler du må gjøre noe mer for at Gud skal være glad i deg eller akseptere deg, så er det ikke Den Hellige Ånd, men det er fryktens ånd!
Fordømmelse og skyldfølelse er et eksempel på noe som vil drive deg og ikke lede deg, og her er det spesielt viktig at du er på vakt og klarer og skille mellom Guds overbevisning og fordømmelsen. Jeg tror kanskje dette har vært, og til tider er den vanskeligste tingen å skille for meg.

Frykt vil alltid drive og styre deg, kjærligheten og tro vil alltid lede deg!

Da jeg så denne sannheten om at det var frykt som driver og styrer, men Den Hellige ånd som leder oss, var dette til en veldig stor hjelp for meg, for det hjalp meg til å kunne skille mellom hva som er frykt og fra fryktens ånd, og hva som er av Den Hellige Ånd. Før hadde jeg ikke kunnskap om dette, men nå har jeg det, og da kan jeg være Gud undergitt og stå fryktens ånd imot (Jak 4:7).


Dette er også del 25a i en serie om helbredelse (Gud ønsker at du skal ha det godt og være ved god helse).
Meld deg gjerne på Nettbibelskolen og Online seminarer for oppdateringer når nye deler blir lagt ut og tilgang til pdf. filer og hele teksten (vurder gjerne å gi en gave også!)

Du kan se hele serien her på Nettbibelskolen (etter hvert som den blir lagt ut)


De 10 siste undervisningen (Podkastene) fra Bibelundervisning

Er det komplisert å finne Guds vilje? Bibelundervisning på Podcast (Audio)

Å finne Guds vilje oppleves ofte som komplisert og vanskelig, men dette avhenger av hvilket bilde vi har av Gud. Hvis vi ser på Gud som streng og perfeksjonistisk, vil vi frykte å ta feil valg. Denne frykten kommer fra et galt bilde av Gud, skapt av djevelen, som alltid prøver å skape usikkerhet og perfeksjonisme. Det er to hovedfeller når det gjelder å finne Guds vilje. Noen tror alt som skjer er Guds vilje og søker den ikke aktivt. Andre, spesielt i karismatiske kretser, stresser med å finne Guds vilje i hver detalj, noe som kan føre til unødvendig stress.
  1. Er det komplisert å finne Guds vilje?
  2. Er Gud vanskelig å forstå?
  3. En perfekt fred
  4. Kan du miste frelsen?
  5. Gud vil gå foran og lede deg
  6. Hva har Guds vilje med loven og nåden å gjøre?
  7. Hva om jeg tar feil valg og bommer på Guds vilje?
  8. Er det Guds vilje?
  9. Pinse handler om kraft!
  10. Hemmeligheten – Kristus i oss!

Støtt sidene med en gave!
Vipps: 900 90 354
Kontonr. 9710 27 46787