Del 3 av serien: Hvordan overvinne frykt

Dette høres veldig enkelt ut, og det er det også, men jeg vet at det ofte ikke føles slik.
Det som overvinner frykt er: Tro og kjærlighet.
Hvordan får vi denne tro? Kraftig ta seg sammen, si at man tror 100 ganger også videre? Nei det er det ikke, det handler om å se at Gud er kjærlighet og sette din lit til det.
Du trenger å se at Gud elsker deg ubetinget!!!
Vår tro blir virksom ved kjærligheten.
Gal 5:6
…,men bare tro som er virksom ved kjærlighet.

I denne undervisningen vil jeg gi deg nøkler til hvordan du kan bli fri fryktens makt over ditt liv.
Jeg snakker ikke om at du aldri vil møte frykt, for det vil vi alle fra tid til annen, men jeg vil snakke om hvordan du ikke trenger å la den styre livet ditt!


Dette er en del av seminaret om helbredelse (Gud ønsker at du skal ha det godt og være ved god helse).

Meld deg gjerne på Nettbibelskolen og Online seminarer for oppdateringer og få tilgang til pdf. filer og hele teksten (vurder gjerne å gi en gave også!)
Du kan se hele serien på Nettbibelskolen her

Facebook1k
RSS
YouTube410
YouTube
FbMessenger


For å laste ned mp3 fil høyreklikk spilleren og trykk: Lagre som..

Grunnen til at jeg understreker Guds kjærlighet og nåde så mye i min undervisning er fordi jeg vet at hvis vi virkelig får tak i at Gud er kjærlighet, har ikke frykt, bekymring, motløshet, bitterhet, sykdommer osv. noen makt. De vil alle bli beseiret av kjærligheten!

Se frykt for hva den er
En annen viktig ting er å se og erkjenne at frykt er et problem for deg, spesielt når du har vært enig med den, falt for den eller gitt etter for den.
Tenk over områder i ditt liv som frykt har fått styre deg på.

Husk: Når du ser at en ting er et problem (også kalt synd), kan du omvende deg, snu deg fra den og det gir Gud anledning til å lede deg ut av den.
Det betyr ikke at du må være perfekt, og at du aldri vil falle for frykten igjen, eller hvis du faller inn i frykt, så vil Gud være sint på deg eller lignede.
Hvis du har falt, reis deg igjen!
Husk det er en stor ting som har skjedd gjennom denne undervisningen: Du har nå fått kunnskap som gjør at du kan seire over frykten!

Ordet er ditt våpen!Guds ord er ditt angrepsvåpen (Se Ef 6:17).
Da Jesus ble fristet og prøvet av djevelen, siterte han ordet (Matt 4).
Hvis frykt kommer, bekjenn hva ordet sier. Det er en kamp, men Gud er trofast og han vil hjelpe deg i kampen og ut av frykten.

Et skriftsted jeg ofte siterer er Salme 23. Der står det blant annet:
4 Om jeg enn skulle vandre i dødsskyggens dal, frykter jeg ikke for ondt. For du er med meg, din kjepp og din stav, de trøste meg.

Selv om du skulle oppleve det som om du er i en dal av frykt og frustrasjon, så trenger du ikke å frykte for noe, for Gud er med deg!

Jos 1:9
9 Har jeg ikke befalt deg: Vær frimodig og sterk! Frykt ikke, og vær ikke redd! For Herren din Gud er med deg i alt det du tar deg fore.

Dette er også et veldig bra skriftsted og bruke mot frykt
Jer 29:11
11 For jeg vet de tanker jeg tenker om dere, sier Herren. Det er fredstanker og ikke tanker til ulykke. Jeg vil gi dere framtid og håp.
(NB88)

Gud har gitt deg fremtid og håp!

Salme 91 er også en veldig bra Salme å sitere mot frykten!


Dette er også del 25c i en serie om helbredelse (Gud ønsker at du skal ha det godt og være ved god helse).
Meld deg gjerne på Nettbibelskolen og Online seminarer for oppdateringer når nye deler blir lagt ut og tilgang til pdf. filer og hele teksten (vurder gjerne å gi en gave også!)

Du kan se hele serien her på Nettbibelskolen (etter hvert som den blir lagt ut)


De 10 siste undervisningen (Podkastene) fra Bibelundervisning

Djevelen bruker våre følelser (7) Bibelundervisning på Podcast (Audio)

Våre tanker påvirker hva vi føler. Mange tenker at vi kan ikke noe for hva vi føler, og vi kan ikke ta kontroll over følelsene. Det er faktisk slik at hvis du kontrollerer dine tanker, det vil si: tar tanker til fange, så kan du også kontrollere hva du føler. Det betyr ikke at negative følelser aldri vil komme din vei, men du trenger ikke å la de negative følelsene få kontrollere deg.
  1. Djevelen bruker våre følelser (7)
  2. Gud har ikke gitt oss fryktens ånd! (6)
  3. Kampen om våre sinn (5)
  4. Løgnen om hvem du er (4)
  5. Fiendens eneste våpen (3)
  6. Kampen er allerede vunnet – Hvem er djevelen? (2)
  7. Han har fridd oss ut fra mørkets makt (1)
  8. Er det mulig å overgi alt til Gud, fullstendig?
  9. La ikke din fortid styre din fremtid (Frykt ikke!)
  10. Hva er kjærlighet? (Egentlig?)

Støtt sidene med en gave!
Vipps: 900 90 354
Kontonr. 9710 27 46787