Jes 26:3
3 Du skal bevare den i fred, ja, i fred, den som har et grunnfestet sinn, for han stoler på Deg.

Det som mye av denne undervisningen går ut på er å finne fred, og hvordan finner vi den? Jo ved å stole på Gud. Hvis vi har feil kunnskap om Gud, som blant annet om at du må prestere noe for at Gud skal være fornøyd med deg, vil dette gjøre noe med din tillit til Gud. Hvis du tror Gud bare hører deg og dine bønner når du har prestert bra nok, så vil du ikke helt stole på ham, for når er bra, bra nok?

Det er viktig at du lærer deg å skille dine tanker, så du vet hva den sanne kunnskapen om Gud er.


Dette er femte delen i en serie om helbredelse (Gud ønsker at du skal ha det godt og være ved god helse).

Meld deg gjerne på Nettbibelskolen og Online seminarer for oppdateringer når nye deler blir lagt ut og tilgang til pdf. filer og hele teksten (vurder gjerne å gi en gave også!)
Du kan se hele serien på Nettbibelskolen (etter hvert som den blir lagt ut)

Facebook1k
RSS
YouTube410
YouTube
FbMessengerI denne undervisningen ønsker jeg å hjelpe deg til å skille mellom hvilken tanker som er fra Gud og hvilken som ikke er det.

Vi må lære oss å skille hva som er djevelens tanker og hva som er Guds tanker, for mange ganger har djevelen lurt oss til å tro løgner om Gud og hvem han er.

Kanskje du har fått en åpenbaring om at du ikke er så moden som du kanskje trodde du var, og det er bra, for da kan du begynne å jobbe med å avsløre fiendes festningsverk i ditt sinn.

Du trenger å erkjenne at du har et problem før du kan gjøre noe med problemet.

Mange kristne er redd for å finne ut at de har et problem, kanskje spesielt når det kommer til sitt forhold til Gud. De er redd for at Gud vil avvise dem eller fordømme dem hvis de ikke har den rette og perfekte kunnskapen om ham, eller at de har synd i sitt liv.
La meg spørre deg en ting? Hvor mange negative ting opplever du i livet ditt? Har du frykt, bekymring, bitterhet, synde-vaner m.m. Hvis du har dette har du fremdeles ikke den perfekte kunnskap om Gud, du har noe å vokse på.
Med dette så ønsker jeg ikke å fordømme deg, for ingen vil sannsynligvis ha den perfekte kunnskapen om Gud her nede, men jeg vil bare peke på at du trenger å se at du har et problem, før du kan gjøre noe med problemet. Ditt hovedproblem kan være at du lever i fornektelse som har sin rot i frykt.

Du har sannsynligvis ennå ikke sett den fulle, sanne og rette kunnskapen om Gud, og du tror sikkert mange av fiendens løgner om hvem Gud er og hvem du er også, og det er viktig å erkjenne.
Hvis du gjenkjenner problemene, kan du begynner å bygge opp tanker som gir den rette kunnskapen om Gud, og kan du også begynne å rive ned gale tankebygninger i fra djevlene og programmeringer som du har hatt, som gjennom religion og tradisjoner, og disse tankene reiser seg mot den sanne kunnskapen om Gud.
2Kor 10:4f
4 For våre stridsvåpen er ikke kjødelige, men i Gud er de mektige til å rive ned festningsverk;
5 med disse kan vi rive ned tankebygninger og enhver høyde som reiser seg imot kunnskapen om Gud, og ta hver tanke til fange under lydigheten mot Kristus,

Som sagt så tror jeg kanskje ingen av oss vil få den perfekte kunnskapen om Gud her nede, men du kan få nok kunnskap om ham til å bli fri sykdom, frykt og det som plager deg!

Du kan vinne kampen i ditt sinn
Fienden har forblindet våre øyne mange ganger, og vi tror at alt det vi fyller våre tanker med ikke har noen påvirkning på oss, verken psykisk eller åndelig.
Alt har en påvirkning på oss på en positiv eller negativ måte, selv en fordømmende tale på et søndagsmøte i en menighet. Det er få ting som er helt nøytrale.
Noen ganger kan jeg bli mer oppbygget av å se på en ikke kristen film enn å gå på enkelte møter.
Du har også kanskje trodd at du ikke kan gjøre noe med de tanker som kommer inn i ditt sinn, men Bibelen forteller oss at du kan (2Kor 10:4-5)!

Du har kanskje allerede funnet ut at du har trodd noen av fiendens løgner, og vær fortsatt åpen for det som kommer, for det kan sette deg fri og forandre ditt liv!
Følg med på denne serien!


Dette er femte delen i en serie om helbredelse (Gud ønsker at du skal ha det godt og være ved god helse).
Meld deg gjerne på Nettbibelskolen og Online seminarer for oppdateringer når nye deler blir lagt ut og tilgang til pdf. filer og hele teksten (vurder gjerne å gi en gave også!)

Du kan se hele serien her på Nettbibelskolen (etter hvert som den blir lagt ut)


Støtt sidene med en gave!
Vipps: 900 90 354
Kontonr. 9710 27 46787