Det er mange som er redd for at når de har gjort en synd, vil Gud separere eller skille seg fra dem. De tror også ofte at Gud er separert fra oss til vi har bekjent alle våre synder, men er dette slik?
Jeg tror ikke det, for da ville Gud være separert fra oss det meste av tiden. Hvis vi blir veldig fokusert på dette, vil vi ha mye frykt og fordømmelse, for hva om jeg glemte å bekjenne en synd, eller jeg gjorde en synd som jeg ikke var klar over.
Bibelen sier veldig klart at det er ingen ting som kan skille deg fra hans kjærlighet, som din synd, selv etter at du ble en kristen.

Jeg vil gi deg en del skriftsteder i denne undervisningen i dag, slik at du selv ser at Bibelen sier det jeg underviser.


Dette er sjette delen i en serie om helbredelse (Gud ønsker at du skal ha det godt og være ved god helse).

Meld deg gjerne på Nettbibelskolen og Online seminarer for oppdateringer når nye deler blir lagt ut og tilgang til pdf. filer og hele teksten (vurder gjerne å gi en gave også!)
Du kan se hele serien på Nettbibelskolen (etter hvert som den blir lagt ut)

Facebook1k
RSS
YouTube410
YouTube
FbMessengerFør vi går videre i denne undervisningen ønsker jeg å ta opp dette temaet, og det er viktig i forbindelse med helbredelse.

I en tidligere utgave av denne undervisningen snakket jeg om tre områder du kan bli separert på, men jeg har valgt å ikke bruke dette utrykket separert eller skilt lenger. For du kan ikke bli separert eller skilt fra Gud, en del kan misforstå dette utrykket og tenke at Gud vil skille seg fra meg hvis jeg skulle ha frykt, ikke være villig til å tilgi andre, selvmedlidenhet eller andre synder, så jeg har valgt å skrive det om til: Skille deg fra sannheten om Gud.

Det er mange som er redd for at når de har gjort en synd, vil Gud separere eller skille seg fra dem. De tror også ofte at Gud er separert fra oss til vi har bekjent alle våre synder, men er dette slik?
Jeg tror ikke det, for da ville Gud være separert fra oss det meste av tiden. Hvis vi blir veldig fokusert på dette, vil vi ha mye frykt og fordømmelse, for hva om jeg glemte å bekjenne en synd, eller jeg gjorde en synd som jeg ikke var klar over.
Bibelen sier veldig klart at det er ingen ting som kan skille deg fra hans kjærlighet, selv ikke din synd, etter at du ble en kristen.

Jeg vil gi deg en del skriftsteder nå, slik at du selv ser at Bibelen sier det jeg underviser. Ikke tenk at dette er universalismen, men det er Bibelen, så la oss se på disse skriftstedene:

Rom 8:35
35 Hvem kan skille oss fra Kristi kjærlighet? Trengsel, angst, forfølgelse, hungersnød, nakenhet, fare eller sverd?
Rom 8:38-39
38 For jeg er overbevist om at verken død eller liv, verken engler eller myndigheter eller makter, verken det som er nå eller det som skal komme,
39 verken høyde eller dybde eller noen annen skapning skal være i stand til å skille oss fra Guds kjærlighet, den som er i Kristus Jesus, vår Herre.

(Min uthevelse)

Så absolutt ingen ting kan skille deg fra hans kjærlighet!

Gud er nær deg alltid, hans nærvær forandrer seg aldri, den er konstant.
Våre følelser kan forandre seg, og vi kan føle at Gud er nærmere oss enkelt ganger, eller fjern, men sannheten er at han alltid er nær deg.
Rom 10:8
8 Men hva sier den? Ordet er deg nær, i din munn og i ditt hjerte – det er troens ord som vi forkynner-

Husk Ordet er Jesus (Joh 1:1)

Ef 2:13
13 Men i Kristus Jesus er nå dere som før var langt borte, kommet nær ved Kristi blod.

Du er blitt forenet med ham.
Rom 6:5
5 For hvis vi er blitt forenet med Ham i likhet med Hans død, da skal vi også bli det med oppstandelsen.

1 Kor 6:17
17 Men den som er forenet med Herren, er én ånd med Ham.

Er Gud nær bare de kristne?
Jeg tror faktisk ikke det. Før du tar meg for å være universalist, la meg bare minne deg om Pauls sin tale for de ikke kristne i Athen:
Apg 17:27-28
27 for at de skulle søke Herren i håp om at de kunne famle seg fram til Ham og finne Ham, selv om Han ikke er langt borte fra en eneste av oss.
28 For i Ham er det vi lever og beveger oss og er til, slik også noen av deres egne diktere har sagt: «For vi er også Hans slekt.»

Så sier Pauls her at Gud er langt borte fra dem? Nei, som vi kan lese: Han ikke er langt borte fra en eneste av oss. Dette gjelder alle. Men er alle kristne da? Nei det sier jeg ikke, du må fremdeles inviter ham med deg og i deg. Men han er ikke langt borte, han er der rett ved siden av deg, til og med i deg, du bare trenger å oppdage det og erkjenne det.
Så Gud har ikke separert seg fra deg, selv om du synder. Du kan velge å tro at Gud ikke er nær deg, og du kan avvise ham, men det betyr ikke at han ikke er der.

Når elsker Gud oss? Da vi trodde ham, ble kristne? Da vi klarte å huske alle våre synder og bekjent dem? Da vi har klart å oppført oss bra?
Nei, han elsket oss mens vi ennå var i vår synd!
Gud elsket deg lenge før du visste om han eller at du elsket ham tilbake!

Romans 5:8
8 Men Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss mens vi ennå var syndere.

1 John 4:10
10 I dette er kjærligheten, ikke at vi har elsket Gud, men at Han har elsket oss og sendt sin Sønn til soning for våre synder.
1 John 4:19
19 Vi elsker Ham fordi Han har elsket oss først.

Hvor starter kjærligheten? Hos deg, eller Gud? Som vi leste: han har elsket oss først!

Dette er gode nyheter, for når du er bevisst at han alltid er der, at han aldri vil svikte eller forlate deg, at han alltid elsker deg, så vil det gi deg fred på innsiden. Denne freden kan hjelpe ditt immunsystem, som igjen kan gjøre deg frisk.


Dette er sjette delen i en serie om helbredelse (Gud ønsker at du skal ha det godt og være ved god helse).
Meld deg gjerne på Nettbibelskolen og Online seminarer for oppdateringer når nye deler blir lagt ut og tilgang til pdf. filer og hele teksten (vurder gjerne å gi en gave også!)

Du kan se hele serien her på Nettbibelskolen (etter hvert som den blir lagt ut)Støtt sidene med en gave!
Vipps: 900 90 354
Kontonr. 9710 27 46787