Det jeg sier i denne undervisningen i dag er veldig viktig å vite, for det kan hjelpe deg til å bli helbredet eller til ikke å bli syk.
Du vil kanskje ikke hører det jeg sier i dag så mye fra prekestolen på et søndags-møte, men det viktig å være klar over det som kalles: Sinn og kropp forbindelsen (eng. mind body connection).

Gud har skapt kroppen vår med noe som kalles kjemp eller flykt mekanisme, og når sinnet vårt oppdager farer, sender den signaler til kroppen vår, som via binyrene og stresshormoner som blant annet adrenalin, som setter kroppen vår i alarmberedskap. Dette fører til at hjerte banker raskere, blodtrykket stiger og sansene skjerpes og vi tenker klarere.
Mens ting i kroppen vår som fordøyelsen, immunforsvaret og reproduksjon settes på vent.
Disse mekanismene skjer i påvente av en handling, enten å kjempe eller stikke av.

Dette er bra hvis du er opp i en situasjon der du trenger denne reaksjonen, men det kan være skadelig hvis adrenalinet er der over flere dager, uker eller måneder på grunn av stress eller frykt.


Dette er niende delen i en serie om helbredelse (Gud ønsker at du skal ha det godt og være ved god helse).

Meld deg gjerne på Nettbibelskolen og Online seminarer for oppdateringer når nye deler blir lagt ut og tilgang til pdf. filer og hele teksten (vurder gjerne å gi en gave også!)
Du kan se hele serien på Nettbibelskolen (etter hvert som den blir lagt ut)

Facebook1k
RSS
YouTube410
YouTube
FbMessenger


Høyreklikk spilleren over for å laste ned (eller se Spotify under)

Som vi har sett på så ønsker vår fiende å ødelegge for oss på tre plan, han vet at hvis han klarer det lenge nok, vil vi også bli syke.

Når vi ikke ser sannheten eller vi tillater brudd på disse tre planene har vi også blant annet følgende: Frykt, stress, motløshet, sinne, bitterhet, selv-medlidenhet, avvisning, frykt for avvisning, frustrasjon, angst, bekymring, hat med mer. Når vi har disse følelsene vil dette gjøre noe med våre immunsystemer som igjen vil påvirke våre legemer.
Det er faktisk slik at alle negative følelser har sin rot i frykt.
Disse følelsene er ikke bare følelser heller, men den har en åndelig.
Vi skal snakke mer om det senere.

Jeg er ingen doktor, og har heller aldri studert medisin, men jeg vil likevel prøve å forklare deg hva som skjer med kroppen vår når vi har frykt. Jeg vil egentlig ikke bruke ordet stress så mye, for det maskerer litt hva det egentlig er, for hva er stress, jo det er rett og slett frykt!
Det jeg sier nå kan også bekreftes av legevitenskapen.

Gud har skapt kroppen vår med noe som kalles kjemp eller flykt mekanisme, og når sinnet vårt oppdager farer, sender den signaler til kroppen vår, som via binyrene og stresshormoner som blant annet adrenalin, som setter kroppen vår i alarmberedskap. Dette fører til at hjerte banker raskere, blodtrykket stiger og sansene skjerpes og vi tenker klarere.
Mens ting i kroppen vår som fordøyelsen, immunforsvaret og reproduksjon settes på vent.
Disse mekanismene skjer i påvente av en handling, enten å kjempe eller stikke av.

Alle stress mekanismene er gode på kort sikt, men når vi har langvarig frykt og negative følelser, klarer ikke kroppen å komme tilbake til ro og i balanse.
Kroppen er i konstant stress på grunn av en eller annen form for frykt, og stresshormonene blir værende i kroppen og fører til at kroppen vår blir utslitt, og resultatet er sykdommer.
Hvis prosessen varer over flere år istedenfor noen minutter, vil det bryte ned immunsystemet vårt.
Igjen rundt 80 prosent av alle sykdommer kommer av disse tingene.

For å nevne kort noen som ofte har sin årsaket i frykt, eller stress som legevitenskapen gjerne kaller det, er (legevitenskapen bekrefter ikke alle, men noen antar at det kan ha sin rot i stress): Høyt blodtrykk, angina og andre hjerteproblemer, diabetes, Alzheimer, hjerneblødning, slag, kreft, fibromyalgi, tretthetssyndrom, MS, allergier, migrene, astma m.m. Listen er mye lenger, men dette er noen av dem.

Det er ingen leger i dag som har medisiner som kan fjerne stress eller frykt, men de prøver alt de kan for å finne en løsning på hvordan forhindre stress i kroppen vår.
Mange leger har medisiner som de utskriver som vil dempe stress, men de har ofte mange negative bivirkninger, og medisiner bare maskerer problemet, de tar ikke problemet ved roten.
Hvis du har et frykt problem, løser du ikke frykten ved å ta piller, det kan faktisk føre til mer frykt eller at du blir avhengig av medisiner resten av livet.

En ting legevitenskapen og psykologien i stor grad ikke har tatt med i betraktningen er Bibelen. Bibelen gir oss faktisk svar på stress eller frykt. Den forteller oss hvordan vi kan leve i fred med andre, oss selv og med Gud.

Guds ord er legedom

Ord 3:7-8
7 Vær ikke vis i egne øyne, frykt Herren og vik fra det onde!
8 Det skal være helsebot for din kropp og gi ny styrke til dine ben.
(NB88/07)

Hvis vi er Gud undergitt (frykter ham) og klarer å skille mellom hva som er god og ondt, og vike fra det som er ondt, omvende oss fra det, vil det være legedom for vår kropp!

Ordsp 4:20-22
20 Min sønn, gi akt på mine ord, bøy ditt øre til min tale!
21 La dem ikke vike fra dine øyne, ta vare på dem i dypet av ditt hjerte!
22 For de er liv for den som finner dem, og helse for hele hans legeme.

Guds ord vil faktisk bringe fred og glede inn i våre liv, den vil bringe gode følelser inn i våre liv. Og det vil være til legedom for oss.
Dessverre har religion, religiøsitet og loviskhet ødelagt for dette, men religion, religiøsitet og loviskhet kommer heller ikke fra Gud, og vi skal se på dette litt senere.

Et skriftsted til fra Ordspråkene, som er veldig viktig i denne undervisningen, og for din helse og helbredelse.
Ordsp 17:22
22 Et lykkelig hjerte gir god helse, men en sønderknust ånd tørker ut beina.

En annen oversettelse sier det slik (NB88/07):
Ord 17:22
22 Et glad hjerte gir god legedom, men en motløs ånd tar margen fra benene.

Hva er det som sitter i margen i bena? De røde og hvite blodlegemene våre, som er en viktig del av immunsystemet vårt, lages i margen i bena.
Så med andre ord: Et glad og lykkelig hjerte er en god legedom og stryker for vårt immunsystem, mens en motløs ånd eller sønderknust ånd bryter ned vårt immunsystem.
Det er ikke bare en motløs ånd som bryter ned immunsystemet vårt men også ting som misunnelse, sjalusi, sinne og bitterhet.
Ordsp 14:30
30 Et sunt hjerte er liv for hele legemet, men misunnelse er råte for beina.
Ord 14:30
30 Et fredfylt hjerte gir legemet liv, men hissighet er råttenhet i benene. (NB88/07)

Biblene viser oss faktisk en mye bedre vei, uten bivirkninger, for hvordan vi kan bli friske, eller: Hvordan vi kan unngå å bli syke.

For at vi kan bli fri trenger vi også å erkjenne at vi har vært enig med løgner og negative tanker send fra vår fiende når det for eksempel kommer til bitterhet, frykt, bekymring osv. Vi trenger faktisk å erkjenne at det er synd, slik at vi kan vende oss om fra det og bli fri!

Gud er vår fred
Da Jesus døde på korset så står det i Jes 53:4 at Straffen for at vi skulle få fred, rammet Ham, og ved Hans sår har vi fått legedom.

Jesus kom for at vi skulle ha fred, ha fred med Gud, andre og oss selv. Som vi har sett på så kommer sykdommer ofte av at vi ikke har fred med Gud, ved at vi har et feil bilde av ham, med andre eller oss selv.
Hvis vi har mye stress, bekymring og fordømmelse, så vil det føre til ufred i våre sinn. Og når vi ikke har fred i vårt sinn, kommer sykdom snikende. Den kommer ofte ikke som lyn ifra klar himmel heller. Det er ikke slik at du har ufred en kveld, også våkner du opp med allergier neste morgen. Som sagt er det ufred eller frykt over tid som vil svekke ditt immunsystem.
Jeg liker et ordspill på engelsk, som ikke vil fungere på norsk: Dis ease leads to disease. Ufred leder til sykdom.

Gode nyheter!
Detter faktisk gode nyheter. Jesus kom og vant over syndens makt, slik at du kan ha fred med Gud, derfor har han også gjort det mulig for oss å bli helbredet. Du ser, Jesus tok ikke bare din synd, men han overvant også sykdom. Han overvant den forbannelse sykdom er, og sykdom er et resultat av syndefallet. Virus for eksempel var ikke i verden før syndefallet. Det var Adam og Eva som bragte sykdommens forbannelse inn i denne verden.

Igjen når vi har fred med Gud, med andre og oss selv vil det lede deg til helbredelsen. Det vil lede deg inn i de løftene Gud har for deg, som ikke bare er helbredelser.
Jesus har allerede helbredet deg også, men ofte det største hinderet for at du ikke opplever helbredelsen, er at du enten ikke er i fred med Gud (feil bilde av ham), med deg selv eller med andre.


Dette er niende delen i en serie om helbredelse (Gud ønsker at du skal ha det godt og være ved god helse).
Meld deg gjerne på Nettbibelskolen og Online seminarer for oppdateringer når nye deler blir lagt ut og tilgang til pdf. filer og hele teksten (vurder gjerne å gi en gave også!)

Du kan se hele serien her på Nettbibelskolen (etter hvert som den blir lagt ut)Støtt sidene med en gave!
Vipps: 900 90 354
Kontonr. 9710 27 46787