Når jeg tar opp et teama som helbredelse kan dette føre til forskjellige reaksjoner. Noen tenker: Dette har jeg hørt før, ikke ennå en som snakker om helbredelse og gir meg fordømmelse. Eller: Teamet er så oppbrukt nå i disse dager, så spar meg for det.
Jeg vil si dette: For det første vil jeg ikke gi deg fordømmelse og et «ti steg» til seier over sykdom program, for det andre så ønsker jeg å gi deg håp og tro.

Jeg vet at Gud er god og han ønsker det beste for deg. Han er en god far som har omsorg for sine barn, og i denne undervisningen ønsker jeg å minne deg på eller fortelle deg på nytt at Gud elsker deg. Dette er faktisk nøkkelen til helbredelse, å se at Gud nettopp elske deg og meg! Jeg skal utdype hvorfor dette er så viktig i forbindelse med helbredelse i løpet av denne undervisningen.

Jeg ønsker også å ta med historier i denne undervisningen også, flere av dem oppmuntrende, andre er opplevelser som jeg har hatt som du kanskje kan kjenne deg igjen i.


Dette er første delen i en serie om helbredelse (Gud ønsker at du skal ha det godt og være ved god helse). Meld deg gjerne på Nettbibelskolen og Online seminarer for oppdateringer når nye deler blir lagt ut og tilgang til pdf. filer og hele teksten (vurder gjerne å gi en gave også!)

Facebook1k
RSS
YouTube410
YouTube
FbMessengerJeg var besøk i USA, og en søndag ville jeg besøkte en menighet. Jeg kjente til han som startet den, så jeg var litt spent på å dra dit.
Jeg var syk, hadde mat-allergier og håpet på at kanskje Gud ville helbrede med på dette møtet, for jeg hadde hørt at de hadde en spesiell forbønnstjeneste for syke etter møte. Jeg ble igjen og ønsket å bli bedt for.
I deres forbønns-seremoni hadde de med brødsbrytelse, men problemet for meg var at hvis jeg spiste noe med sukker eller gjær, ble jeg syk og fikk puste problemer.
Jeg sa dette til dem da jeg skulle bli bedt for, men i en litt brysk tone sa hun som skulle be for meg: Du må jo ha tro!
Jeg spiste motvillig saften og brødet, og håpet på det beste, men det skjedde ikke noe. Resten av den dagen lå jeg rett ut med hodepine og pusteproblemer.

Jeg vet at dette ikke var en oppmuntrende historie, men jeg tror mange har kanskje hatt lignende opplevelser og de har kanskje gitt litt opp eller føler seg som en kristne uten mye tro.
Jeg gav ikke opp, og jeg så helbredelsen skje i mitt liv, men kanskje ikke på den måten jeg hadde forestilt meg.

Jeg tror det er Guds vilje at vi skal ha det godt på alle måter, og han ønsker å lede deg dit, hvor du også kan erfare det!

3Joh 2
2 Du elskede! Jeg ber om at du må ha det godt i alle ting og være ved god helse, slik som også din sjel har det godt.

2Tim 1:7
For Gud har ikke gitt oss fryktens ånd, men en ånd av kjærlighet, kraft og et sundt sinn.(Direkte oversatt fra eng. King James)

Joh 10:10.
Tyven kommer ikke for noe annet enn for å stjele, drepe og ødelegge. Jeg har kommet for at de skal ha liv og det i overflod.

Er dette overraskende nyhet å høre for deg?: Gud ønsker deg faktisk alt godt og at du skal være ved god helse slik som også ditt sinn og tanker har det godt.
For mange kan det være det.

Denne undervisningen vil ikke bare handle om fysisk helbredelse, men også at vi skal ha det godt i vår sjel og ånd.

Alle disse tre tingene henger sammen. Hvis vår ånd og sjel ikke har det godt, vil også dette påvirke kroppen vår.

For å forklare dette litt nærmere: Hvis du opplever mye av, og en eller flere av disse tingene: fordømmelse, selv-fordømmelse, selv-forakt, selvmedlidenhet, bitterhet, frykt, depresjon, sinne, sjalusi, frykt for avvisning også videre, over en lang periode, vil dette påvirke din psyke og etterhvert kroppen din på en negativ måte.
Spør gjerne en lege om langvarig stress, som egentlig er en form for frykt, ikke kan påvirke immunsystemet ditt og kroppen din.
Dette kalles også mind-body conection, på norsk blir det sinn og kropp forbindelsen (det lyder ikke så bra på norsk). Det er en forbindelse med hva vi tenker i vårt sinn og hvordan kroppen reagerer.

I legevitenskapen kalles disse negative tingene for stress, men hva det egentlig er, er frykt, for all stress er forbundet med frykt på en eller annen måte. Enten det er en eksamen du må bestå, tidsfrister på jobben du må holde, om det er møter du ikke må komme for sent til eller det kan også være bekymringer, frykten for avvisning, selv-forakt, sinne også videre. Alt dette er en form for stress som har sin rot i frykt.
Det sies at ca 80 prosent (noen kilder jeg har, sier til og med 90 prosent) av alle sykdommer har sin rot i denne forbindelsen mellom vårt sinn, det vi tenker, og vår kropp.

Som en kristen vet vi at vi har en fienden. Kan det være at han vet om denne forbindelsen mellom vår ånd, sjel og kropp, og bruker den til å gjøre oss syke?

Jeg tror det, og han har lurt mange av oss. Kampen er først og fremst om våre tanker og sinn.
Vi kan blant annet bli lurt til å tro at det jeg sliter med kommer kun av mat jeg spiser, eller det er bare arvelige sykdommer, så jeg må regne med å bli syk av det samme som mine foreldre.
Jeg tror et sunt kosthold er bra og kan hjelpe oss i å bli friske eller ha et godt immunsystem, men jeg tror nøkkelen til en god helse ligger dypere enn dette, dine tanker.
Jeg tror gener til en viss grad og adferd lært av din familie kan påvirke din helse, men det vi ofte arver er de samme tankemønstrene som kan gjøre oss syke.
Hvis din familie sliter med mye frykt og bekymring kan det også påvirke deg. Det kan påvirke dine tanker og følelser, din psyke og til slutt kropp.

Det jeg ønsker å fortelle deg nå, går ut på å finne ut hvordan vår sjelefiende har lurt oss, hvordan han ofte har gjort oss syke i sinn, sjel og kropp.
Den vil også hjelpe deg til å bli fri, enten det er sykdom du sliter med eller stress, frykt og bekymring.

Jeg vil også oppmuntre deg å si at hvis du er i en kamp (og hvis du ikke føler du er i en kamp akkurat nå, så kan jeg fortelle deg at i denne verden vil urettferdige ting skje, så kamper vil komme), så er Guds hensikt for deg å lede deg til seier i denne kampen. Og selv om det verste skulle skje, så vil du ha en ny kropp i himmelen og leve med Gud i all evighet.
2 Kor 2:14
Men Gud være takk som alltid leder oss til seier i Kristus, og som ved oss gjør duften av Hans kunnskap kjent på ethvert sted.

Det at du blir fri fra det som plager deg, vil være en velduft om kunnskapen om Gud. Du vil med ditt eget liv og vitnesbyrd kunne gi kunnskap om Guds godhet, og være med på å sette andre mennesker fri!

I denne undervisningen så vil jeg gi deg nøkler som vil hjelpe deg i denne kampen, jeg vil gjerne utruste deg så at du kan oppleve seier i alle ting!
Ef 6:13
Ta derfor Guds fulle rustning på, for at dere kan være i stand til å stå imot på den onde dag og å bli stående etter å ha vunnet seier i alle ting.

Jeg selv har vært i denne kampen, og av og til fremdeles kan være, men jeg har et vitnesbyrd om at Gud har helbredet meg fult og helt fra en uhelbredelig allergi sykdom som ingen leger fant ut av, og som nesten tok livet mitt.


Dette er første delen i en serie om helbredelse (Gud ønsker at du skal ha det godt og være ved god helse). Meld deg gjerne på Nettbibelskolen og Online seminarer for oppdateringer når nye deler blir lagt ut og tilgang til pdf. filer og hele teksten (vurder gjerne å gi en gave også!)