Online Seminarer

Hvorfor blir ikke alle helbredet? (4)

Dette er et spørsmål mange kristne har, og det har frustrert mange, meg inkludert.
Jeg skal prøve å gi deg noen grunner til hvorfor, men hovedgrunnen er løgner vi tror på.


Dette er fjerde delen i en serie om helbredelse (Gud ønsker at du skal ha det godt og være ved god helse). Meld deg gjerne på Nettbibelskolen og Online seminarer for oppdateringer når nye deler blir lagt ut og tilgang til pdf. filer og hele teksten (vurder gjerne å gi en gave også!)
Du kan se hele serien her

Facebook1k
RSS
YouTube410
YouTube
FbMessengerJeg var på et seminar på Hamar for en del år siden, jeg husker ikke helt hva selve seminaret handlet om, men en av talerne kom inn på dette temaet med helbredelse.
Mot slutten av talen spurte han om hvem som var syke i salen. Det var over 500 personer der, og rundt 80 prosent av forsamlingen rakk opp hånda. Jeg var egentlig litt sjokkert over hvor mange kristne som var syke, for det er virkelig ikke slik Gud hadde tenkte at det skulle være.
Han hadde faktisk tenkt det slik at vi kristne var de friske, og det var vi som gikk ut og satte de ikke kristne fri, slik at de kunne se Guds kjærlighet og kraft og bli kristne.
Men for meg så det neste slik ut at det var flere syke kristne enn ikke kristne.

Det er også slik at vi ber for mange syke, men det er kanskje på det meste kun rundt 5-10 prosent som blir helbredet.
Jeg har tenkt en del over dette og spurt Gud i ettertid og han har gitt meg mange svar på hvorfor. Jeg har fremdeles ikke absolutt alle svarene, men det er en del jeg har sett.
Jeg vil dele et par ting med deg her som kan gi deg noen svar:

Anklagende og fordømmende tanker.
Ved at vi begynner å anklage Gud eller at vi begynner å anklager og fordømme oss selv, så kan det være et hinder for helbredelse, fordi negative følelser i seg selv kan gjøre oss syke.

Hvis du for eksempel tenker at Gud har en hensikt med sykdommen, og at lidelsen vil gjøre deg mer lydig mot Gud og at han skal forme deg gjennom den, og at den på en eller annen måte skulle ære Gud, vil du lett bli bitter på Gud og anklage han. Jeg vet dette veldig godt, jeg har vært der selv.
Det er ikke alltid vi er fult bevisst på at vi anklager Gud, men hvis du tenker godt etter vil du se det.
Jeg vil faktisk si at å tro dette er å plage å pine seg selv. For du føler på en veldig håpløshet, og du blir redd for at du vil ha denne forferdelige lidelsen resten av livet, og igjen så påvirker disse negative følelsene oss.

Det kan også være andre omstendigheter og erfaringer du har opplevd som gjør deg bitter på Gud. Det kan for eksempel være du har bedt om en ting lenge, men du har ikke sett noe skje, og du føler deg frustrert og anklager Gud fordi du føler han ikke hører deg.
Dette kan gi oss dårlig søvn, problemer med fordøyelsen (mage problemer) eller til og med høyt blodtrykk.

Jeg kommer tilbake til dette, men det største fienden er ofte oss selv. Vi kan ofte fordømme og anklage oss selv fordi vi aldri er bra nok, strekker til, gjør feil også videre.

Lovviske tanker
En annen felle vår fiende setter for oss er at han sier at vi må være hellige nok for at Gud kan høre din bønn om helbredelse, så om du bare leser i Bibelen nok, ikke faller i synd, be og å faste (mer) og leve hellig nok, så vil helbredelsen komme. Men du finner fort ut at nok er aldri bra nok, du vil alltid føle at det er noe mer du bør gjøre. Det igjen driver deg ofte inn i at du fordømmer deg selv og anklager Gud.

Det kan også hende du har vært borte i kristen som sier: Du har for liten tro, du må tro mer! Hvis du bare tror nok så vil helbredelsen komme.

Nå tror jeg helbredelse har en forbindelse med vår tro, men anklagelse og fordømmelse er nettopp det som stjeler vår tro og vårt håp. Det er nettopp det disse takene om at: Du må ha mer tro, fører til. Du fordømmer og anklager deg selv for ikke å ha tro nok.

Jesus påpekte for eksempel at disippelen hadde vantro, men Jesus fordømte eller anklaget dem aldri for deres mange på tro.
Bibelen sier veldig klart hvem anklageren (og fordømmeren) er (Åp 12:10)! Og det er ikke Gud, Jesus eller den Hellige Ånd, men det er djevlene!

Dette er veldig viktig for at du skal få mest mulig ut av denne undervisningen og bli fri og frisk: 
Husk! Hver gang du har en fordømmende eller anklagende tanke kommer er dette ikke fra Gud, ei heller fra deg selv, men den kommer fra anklageren!

Ikke bekymr deg for troen, om du har nok tro eller ikke, den vil komme når du har fokus på Jesus og hans kjærlighet til deg! Og troen har sitt anker i håp, det vil si at tro faktisk starter med at du har håp. Hvis du har mistet håpet, har du også mistet troen, men så lenge du har håp, har du tro!

Det er verken deg selv eller Gud som har gjort deg syk. Det kan hende du har falt for djevelens løgner, og det har igjen gjort deg syk, men all sykdommen er ondt og fra den onde!

Du må også velge ikke å være enig med djevelens løgner, ikke vær enig med frykt, ikke være enig med bitterhet, ikke være enig med fordømmelse osv.

Du må bytte ut dine tanker fra løgn til sannhet, og det er dette som er kalt omvendelse.
Når du gjør dette vil det også gjøre noe med dine følelse, som igjen er med på å styrke ditt immunsystem.

Janteloven kommer fra en lovisk tankegang
En ting som har gjort mange nordmenn syke, og som også har hindret dem i å bli friske er janteloven, og janteloven er mer virksom blant de kristne enn de ikke kristne.
Hva innebærer janteloven? Denne innebærer avvisning, at du ikke betyr noe, at du er verdiløs, den inneholder anklagelser (og hvem er anklageren?) fordømmelse og skyldfølelse.
Janteloven har mye av det samme som loviskhet har: Fordømmer og forteller deg at du betyr ingen ting.

Falsk ydmykhet fra Janteloven
Av en eller annen grunn så har vi kristne ofte trodd at å si at jeg er ingen ting og at andre kan gjøre ting bedre en meg, er åndelig. Og det er faktisk åndelig, men ikke åndelig slik vi har trodd at det var. For det er ikke Den Hellige Ånd som står bak denne tankegangen, men jeg vil kalle det en religiøs ånd!
Janteloven er egentlig en religiøs ånd. Fariseeren var under påvirkning av denne ånden, for de sto Jesus veldig imot. Og religion, eller religiøsitet og loviskhet har også denne ånden i seg. Ofte gir religion seg ut for å være av Gud, som med fariseeren på Jesus sin tid, men i realiteten står de Gud imot.

Vi som kristne har mange ganger blitt lurt av fienden, og denne religiøse ånd, til å tro at ting som ikke er av Gud, er det. Han har også en god hjelper som heter avvisning.
Alt dette er det noe jeg kommer tilbake til mot slutten av denne undervisningen.


Dette er fjerde delen i en serie om helbredelse (Gud ønsker at du skal ha det godt og være ved god helse). Meld deg gjerne på Nettbibelskolen og Online seminarer for oppdateringer når nye deler blir lagt ut og tilgang til pdf. filer og hele teksten (vurder gjerne å gi en gave også!)

Du kan se hele serien her

Støtt sidene med en gave!
Vipps: 900 90 354
Kontonr. 9710 27 46787


2 kommentarer

 1. Marie Hagen

  Men hva med barn som ikke blir helbredet, men som er livsglade og tror på Jesus med hele seg. Som for eksempel får kreft?

  • Tore

   Hei Marie,
   Så lenge vi lever her nede vet vi ikke alle svarene, men jeg vet at en dag skal vi alle til et sted der det ikke er noen sykdom eller død. Jeg sier ikke bastant og fordømmende at det har med tro å gjøre, men troen vår er en viktig del. Det viktigste uansett omstendighet er å stole på at Gud er god (og det er i og for seg tro).
   Gud velsigne deg!
   Tore Johannessen

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *