Online Seminarer

Hva er kjødet?

I nesten ett år leste jeg Romerbrevet 8 så og si hver dag, og jeg ba: Gud hjelp meg til å forstå dette kapittelet, jeg visste den var viktig, for jeg slet blant annet mye med fordømmelse.
En av de tingene jeg ikke forstod helt var dette med kjødet eller syndenaturen. Jeg fikk ikke ting til å henge sammen helt, før jeg så det jeg vil vise deg nå.

Dette er lydfilen. Du kan laste den ned her

Sydenatur?
Mange kristne tenker at de har en syndenatur, eller at det er noe som heter en syndenatur. I Bibelen står det faktisk ikke noe om en syndenatur. Noen sier kanskje nå: Men det står jo det i min Bibel? Jeg skal være enig i at det står i noen oversettelser, men det er oversetterne som har satt det der, men det står ikke i grunnteksten. De tre uttrykkene som blir brukt, blant annet i Romerbrevet, det er: Det gamle mennesket, syndelegemet og kjødet. Kjødet er det mest brukte.
Jeg er ikke helt imot ordet syndenatur, men det er faktisk ikke brukt på grunnteksten.

Det ordet som er blitt brukt, og som av og til har blitt oversatt med syndenatur er det greske ordet sarx, eller kjødet/kjøttet på norsk.

La meg bare vise deg litt fra om hva ordet kjødet, eller kjøttet, egentlig betyr.
Kjødet/kjøttet er som sagt fra det greske ordet sarx, dette betyr blant annet biffen du spiste til middag, så det kan rett og slett bety kjøtt.
Det kan også bety vår fysiske legemer, men det har også andre meninger, og ordet i seg selv er ikke negativt. Johannes bruker det til og med om Jesus, da han skriver at Jesus kom ned i kjødet, sarx.

Ordet sarx kan også bety alt det fysiske vi ser i denne verden, det kan rett og slett bety det naturlige, og våre naturlige sanser som det vi smaker og ser.
Når Johannes snakker om at Jesus kom ned i kjødet, så handler det om at Jesus kom i et naturlig fysisk legeme.

Det negative betydningen av ordet som Pauls bruker en del, handler om en måte å tenke og handle på som om Gud ikke eksisterte. Det vil si det naturlige; det som vi kan se, ta,smake og føle på, er alt som fysisk vi ser eksisterer.
Så hvis jeg bare tror og tenker at alt som eksisterer er det jeg kan se og føle, tenker jeg kjødelig.
Det kan også ha forbindelse med at fokuset er på hva jeg i meg selv skal få til, uten Gud. Det handler rett og slett om å ekskludere Gud, enten det gjelder alt i livet mitt, eller deler av det, som at jeg skal prøve å prestere noe.
Det å tenke og handle lovisk er dermed også kjødelig, for jeg begynner å ekskludere Gud, og tror jeg skal klare å leve hellig på egen hånd.

Et annet eksempel: Hvis jeg er bekymret for fremtiden, tenker jeg på en fremtid der Gud ikke er med meg eller ikke vil hjelpe meg, og det er en kjødelige måte å tenke på, og jeg har et kjødelig sinnelag eller tankegang, for jeg tenker bare i det naturlige. Det vil ikke gi liv til meg.
Rom 8:6 (BGO)
For kjøttets sinnelag er død, men Åndens sinnelag er liv og fred.

Hvis du tenker at du må prøve å korsfeste deg selv, tenker du på en kjødelige måte, for det er å ekskludere hva Jesus allerede har gjort for deg.
Det handler ikke om at du må prøve å overvinne noe, det handler om å se hva Jesus allerede har overvunnet for deg, og leve i troen på dette.
Når vi ikke setter vår lit til det som Jesus har gjort, tenker vi fremdeles på en kjødelig måte, og det vil ikke bringe liv og fred inn i våre liv.

Forvirring i oversettelser
Hvis du leser en del norske oversettelser så kan du bli litt forvirret når du leser Romerbrevet 8, og blant annet Bibelen Guds ord har forandret oversettelsen av Rom 8 flere ganger. Når en del oversetter Bibelen så legger man ofte inn noe tolkninger, og hvis man har et bestemt syn så kan det påvirke oversettelsen. Som at vi har to naturer som kristne. 
Se forskjellen på dette skriftstedet fra samme bibeloversettelse, Bibelen Guds Ord, men ved forskjellige utgaver.
Rom 8:8-9 (BGO)
8 De som da styres av menneskenaturen, kan ikke være til behag for Gud.
9 Men dere styres ikke av menneskenaturen, men av Ånden, så sant Guds Ånd bor i dere. Hvis noen ikke har Kristi Ånd, hører han ikke Ham til

Rom 8:8-9 (BGO)
8 De som da er i kjødet, kan ikke være til behag for Gud.
9 Men dere er ikke i kjødet, men i Ånden, så sant Guds Ånd bor i dere. Hvis noen ikke har Kristi Ånd, hører han ikke Ham til.

Rom 8:8-9 (BGO)
8 De som da styres av kjøttet, kan ikke være til behag for Gud.
9 Men dere styres ikke av kjøttet, men av Ånden, så sant Guds Ånd bor i dere. Hvis noen ikke har Kristi Ånd, hører han ikke Ham til.

Dette er Bibelen 2011
Rom 8:8-9 (Bokmål 2011)
8 De som kjøtt og blod har makten over, kan ikke være til glede for Gud.
9 Men det er ikke kjøttet som har makten over dere, det er Ånden – så sant Guds Ånd bor i dere. Den som ikke har Kristi Ånd, hører ikke Kristus til.

Det er lett å legge inn en tolkning her, hvis man har forskjellige meninger om hva kjødet egentlig er, men jeg tror denne er mest riktig i forhold til grunnteksten. Norsk Bibel 88/07.
For de som er i kjødet, kan ikke være Gud til behag. Men dere er ikke i kjødet, dere er i Ånden, så sant Guds Ånd bor i dere. Men om noen ikke har Kristi Ånd, da hører han ikke Kristus til. (Romerne 8:8,9 NB)

Hvis du tenker at kjødet er en del av din identitet, og at du av og til kan være i kjødet, vil du ha problemet med denne oversettelsene og dette verset, for den sier at hvis du er i kjødet så tilhører du ikke lenger Kristus.
Det kan være mange ganger du føler at du har vært i kjødet, for eksempel når du har gjort en synd eller bare fulgt etter dine fysiske og naturlige (kjødelige) sanser og lyster. Derfor har en del heller oversatt det med styres av kjødet eller kjøttet.

Så hvordan forklarer du dette? Spør du kanskje nå. Jeg skal prøve å forklare det så enkelt som jeg kan.
Som vi har sett er kjødet en måte å tenke på som om Gud ikke eksisterte, det var slik din gamle natur, ditt syndelegemet og Adams natur tenkte og handlet på. Det tenkte og handlet som om Gud ikke eksisterte.
For en kristen er kjødet (eller kjøttet), en måte å tenke og handle på som om Gud ikke eksisterte, og er fremdeles en ting som vil prøve å hindre oss i vårt forhold.
Den vil hindre oss i å ha et godt forhold til Gud, og det er et våpen som djevelen fremdeles bruker mot oss, og vi kan velge å vandre etter det, eller vi kan også velge å vandre etter Ånden. (Se Gal 5:16)

Selv om du velger å vandre etter kjødet og ikke etter Ånden, så betyr det ikke at du ikke er i ånden lenger og at du er i kjødet. Som sagt; kjødet er ikke din sanne natur lenger, du er født på nytt, du er født av ånden, og siden vi er det, i ånden, la oss legge av kjødets gjerninger, la oss ikke følge dem, for de er ikke lenger en del av oss, det er ikke vår sanne natur lenger.

Kjødet, det vil si den måten vi tenker på som om Gud ikke eksisterte, er ikke en del av vår identitet eller natur! Paulus sier veldig klart at vårt syndelegemet og onde natur er korsfestet allerede, vi trenger hverken korsfeste syndelegemet eller kjødet, det er korsfestet. Det bare trenger å gå opp for oss.
Rom 6:6
For vi vet dette, at vårt gamle menneske ble korsfestet med Ham, for at syndelegemet skulle bli fratatt sin makt, så vi ikke lenger skal være treller under synden.

Gal 2:20 (BGO)
Jeg er blitt korsfestet med Kristus. Det er ikke lenger jeg som lever, men Kristus lever i meg. Og det livet som jeg nå lever her i kroppen, lever jeg i tro på Guds Sønn, Han som elsket meg og ga seg selv for meg.

Gal 5:24
Og de som tilhører Kristus, har korsfestet kjødet med dets lidenskaper og lyster.

Kol 3:1-3
1 Hvis dere da altså ble oppreist med Kristus, så søk de ting som er der oppe, der Kristus sitter ved Guds høyre hånd.
2 Ha sinnet rettet mot de ting som er der oppe, ikke mot de ting som er på jorden.
3 Dere er jo døde, og deres liv er skjult med Kristus i Gud.

Kjødet er ikke en ond side ved deg selv som du må prøve å korsfeste! For du er en ny skapning, det gamle er borte se alt, ja absolutt alt, er blitt nytt (2Kor 5:17)! Alt betyr på grunnteksten: Alt.
Det et ingen ond gammel side ved deg selv som du må korsfeste! Jesus ble korsfestet for oss, for at vi ikke lenger skulle gå rundt å bære på et syndelegeme (Rom 6:6).
I det gamle testamentet så hadde alle et syndelegeme på grunn av Adam sitt fall, og det var ingen måte å bli kvitt denne naturen på, men så sier Paulus:
Rom 6:6
For vi vet dette, at vårt gamle menneske ble korsfestet med Ham, for at syndelegemet skulle bli fratatt sin makt, så vi ikke lenger skal være treller under synden.

Dette er ikke min erfaring og jeg føler det ikke slik, sier du kanskje? Men forteller din erfaring og følelser alltid sannheten?

Men jeg opplever akkurat som Paulus i Romerbrevet 7, at det onde jeg ikke vil gjøre det gjør jeg, og det gode som jeg ønsker å gjøre, det gjør jeg ikke. Jeg opplever at det er alltid er noe i meg som ønsker å synde.
Men da vil jeg spørre deg: Beskriver Paulus i Romerne 7 det normale kristenliv?

Hvis du leser sammenhengen det står i så vil du se at det han beskriver er frustrasjonen en person vil oppleve når han igjen legger seg under loven, akkurat som jeg gjorde da jeg en gang prøvde å faste i 20 dager for å prøve å korsfeste den onde siden ved meg selv. Noe jeg ikke lyktes med, syndeproblemet ble faktisk større for meg.

Paulus sier til og med at det var loven som gjorde at alle slags onde lyster ble vekket i ham (Rom 7:8). Igjen legg merke til at Paulus aldri identifiserer seg med synden heller (Rom 7:17). Synden var ikke han, det var ikke hans identitet.

Legg også merke til hva Paulus sier litt før:
Rom 7:5-6 (BGO)
5 For da vi levde etter kjøttet, virket de syndige lystene, de som ble vekket ved loven, i våre lemmer, slik at vi bar frukt for døden.
6 Men nå er vi frigjort fra loven, siden vi er døde fra det som holdt oss fanget, slik at vi tjener i Åndens nye vesen og ikke i bokstavens gamle vesen.

Så igjen det Paulus snakker om i Romerne 7 handler om hva vi vil erfare hvis vi legger oss under loven igjen, men sannheten, som Paulus understreker både i Rom 6 og 8, er at du et frigjort fra loven, og synden har ikke lenger noe makt over deg!
Du kan allikevel velge å tro at du leve under loven, og at du har en ond side ved deg selv, og dermed kan det føles og oppleves slik, men det er ikke sannheten om deg lenger.

Det som skjer når vi prøver å følge og legge oss under loven er at vi selv tror at vi kan oppfylle den på egenhånd, og vi utelukker Gud, som da igjen er en kjødelig måte å tenke og handle på.
Vi er skapt for å ha fellesskap med Gud, og når vi tenker og handler uten dette fellesskapet er det også å handle og tenke på en kjødelig måte.

Så Rom 7 er ikke det normale kristenliv, du er ikke lenger under syndens og dødens lov, synden har i realiteten ingen makt over deg lenger, men hvis du tror det, vil du erfare det.

Hvis du tror du har to naturer, en ond og en god, vil du handle deretter. En synder vil alltid synde, for det er hans identitet.

Dessverre så tror mange kristne at de har to naturer fremdeles, og det er derfor ønsker jeg å nevnte dette:
De tror at det eneste som skjedde da vi ble en kristen var at vi fikk en ekstra natur, en ny skapning, men at syndenaturen og synden eller vår gamle natur fremdeles er levende. Og disse to naturene kjemper om ditt liv og din oppmerksomhet.

Jeg likte to kristen rocke grupper fra 80 tallet. En av gruppene jeg hørte på sang at det var som om de hadde to identiske tvillinger på innsiden, den ene var god den andre ond, og de kjempet om vårt liv, og de ba om at den gode ville vinne. Den andre sang om at de hadde fått nok av sitt gamle menneske og ville ta en hammer og spiker og korsfeste det. Begge to handlet om at vi kristne har fremdeles en ond natur, og at vi må holde den onde naturen i sjakk.

Hvis denne kampen var en realitet så er det faktisk en helt umulig kamp, der du er dømt til å feile. Du kan kanskje føle at du har seier en stund, men du vil alltid føle at den mørke delen av deg vil kommer til syne igjen.
Jesus sa følgende da fariseerne nevnte det gode som Jesus gjorde måtte komme fra djevlene, og at han var fra djevelen siden han ikke fulgte loven og helbredet på en søndag:
Mark 3:24-25
24 Hvis et rike er kommet i strid med seg selv, kan ikke det riket bli stående.
25 Og hvis et hus er kommet i strid med seg selv, kan ikke det huset bli stående.

Dette vil også si at hvis du er i en kamp mot deg selv, den gode mot den onde siden av deg, så kan du ikke vinne, det er umulig.

Støtt sidene med en gave!
Vipps: 900 90 354
Kontonr. 9710 27 46787

2 kommentarer

 1. torgeir ernst evensen

  JEG TAR MULIGENS FEIL. MEDN DET STÅR KJØDET TOK BOLIG I OSS OG VI SÅ HANS HERLIGHET. ER KJØTTET ISTAND TIL Å SE DENNE HERLIGHETEN. JEG TROR KJØDET BESTÅR AV ÅND,SINN,FORSTÅELSE,KJÆTT OG KNOKLER. ALTSÅ ET SAMMENSATT ORD.ROM. 8,3 HAN SENDTE SIN SØNN I KJØDS LIGNELSE OG FORDØMTE SYNDEN I KJØDET..
  H. TORGEIR

  • Tore

   Hei Torgeir,

   Du tar nok litt feil ja. Kjødet tok ikke bolig i oss! Det du siterer er fra John 1:14
   14 Og Ordet ble kjøtt og tok bolig iblant oss, og vi så Hans herlighet, den herlighet som den enbårne har fra Faderen, full av nåde og sannhet.
   I en oversettelse står det Ordet ble mennesket. Ordet kjødet eller kjøtt her, betyr bare at Jesus kom i kjøtt og blod, han kom ikke ned til oss som en ånd eller i noe som ikke var fysisk.
   Jesus hadde et fysisk legemet, det er hele betydningen her!
   Ordet kjødet kan ha andre betydninger i Bibelen, og det gir jeg svar på i undervisningen over (husk å få med deg flere deler). Du kan også definere det slik: En måte å tenke på som ekskluderer Gud.
   Det at Jesus kom å fordømte synden i kjødet, betyr at han fjernet den fra oss, den er ikke en del av oss lenger, den trenger ikke å kontrollere oss.
   Få også med deg en undervisning på mine nettsider http://www.Bibelundervisning.com om død til loven, gift med nåden. Jeg forklarer dette mer der!
   https://bibelundervisning.com/gift-med-naaden/

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *