Av og til kan vi blande identitet og natur, for ofte går de litt i ett.
Selv om du av naturen var synder før, betydde ikke det det samme som at synd var din identitet.
Ef 2:3
3 I disse levde også vi alle før i våre menneskelige lyster, og vi gjorde det som lystene og tankene ville. Vi var av naturen vredens barn, slik som de andre.

Vår natur var vredens barn, men ikke vår identitet. Vi har bare en skaper, som også skapte deg unik i fra mors liv av, han er alles originale far for vi alle ble skapt av ham.
Djevelen og synd er ikke vår skaper, men den har alltid ønsket å forme deg i sitt bilde og at du skulle bli en del av dens natur, og gjennom Adams synd ble vi alle en del av denne naturen. Synd og djevelen ble og var en del av vår natur på grunn av Adam, men har aldri vært vår sanne identitet.

Dette er lydfilen. Du kan laste den ned her

Paulus sa til de ikke kristne hedningene i Athen at vi alle er i Guds slekt:
Apg 17:28
28 For i Ham er det vi lever og beveger oss og er til, slik også noen av deres egne diktere har sagt: «For vi er også Hans slekt.»

Bibelen sier også at vi unikt ble formet i mors liv, og det David sier her er sant for absolutt alle, og det er om vår sanne identitet og verdi:
Sal 139:13-16
13 For det er Du som hadde mine nyrer i eie. Du vevde meg sammen i min mors liv.
14 Jeg vil prise Deg, for ved fryktinngytende gjerninger er jeg blitt et underverk. Underfulle er Dine gjerninger, og min sjel vet det så vel.
15 Mine bein var ikke gjemt for Deg, da jeg ble dannet i det skjulte og kunstferdig knyttet sammen i mors liv.
16 Som foster så Dine øyne meg. Og i Din Bok var de alle skrevet ned, de dager som var fastlagt for meg, før en eneste av dem var kommet.

Din identitet er noe du har fått som er unikt deg. Du er ikke som noen andre. Det er din unike personlighet og det som virkelig er deg. Din identitet er en del av din sjel, for det er der din personlighet også sitter.

Natur handler mer om en åndelig tilstand. Når det snakkes om syndenaturen eller syndelegemet så handler det om den åndelig tilstanden du var i før, men nå har du fått en ny natur, du er i en ny åndelig tilstand. Du har blitt rettferdig og kommet inn i lysets rike.

Da du ble åndelig født på nytt fikk du ikke en ny identitet, for du er fremdeles deg, din sjel og kropp. Ditt fødselsnummer og pass er fremdeles den samme, men du fikk en ny åndelig natur.

Støtt sidene med en gave!
Vipps: 900 90 354
Kontonr. 9710 27 46787