Kraft og autoritet går sammen, men de er ikke det samme. Du kan ha makt og kraft, men du kan ikke utøve den uten autoritet.
Hvorfor har en politimann makt til å stoppe trafikken? Jo fordi han har fått autoritet av det fra myndighetene. Hvis jeg som en sivil skulle gjort det samme ville jeg sannsynligvis skapt kaos, og blitt skjelt ned.

Det er litt på samme måte åndelig sett. Gud har også gitt oss kraft og autoritet, men hvis vi ikke vet om at vi har eller tror på autoriteten vi har, og utøver den, vil ikke kraften vi har helt fungere.


Facebook1k
RSS
YouTube410
YouTube
FbMessenger


Last ned mp3 filen ved å høyreklikke spilleren! (og: Lagre lyd som…)

Ingen tekst til denne undervisningen.

Luk 9:1
Så kalte Han sammen de tolv disiplene sine, og ga dem makt og autoritet over alle demoner, og til å helbrede sykdommer.

Meld deg gjerne på Nettbibelskolen.com