I 1999 og på begynnelsen av 2000 tallet, gikk det en triologi på kino som het The Matrix. Disse filmene beskriver to virkeligheter. Den ene virkeligheten kan virke som en sann virkelighet, men som ikke er den reelle og sanne virkeligheten.
Matrix handler om at mennesker er slaver under en kunstig intelligens. Menneskene ligger i koma koblet til en maskin som sender signaler til hjernen, og disse signal skaper en falsk realitet, men de som er i maskinen opplever det som ekte. Dette er Matrix, og de som er koblet til den vet ikke at de er i en Matrix, at de er i en falsk realitet.


Dette er lydfilen. Du kan laste den ned her

Det er noen veldig bra bilder vi kan trekke ut av denne filmen som jeg tror vi kan lære  noen åndelige prinsipper av. Nå sier jeg ikke at The Matrix er en kristen film, det er den ikke, du finner også andre ikke kristne filosofiske tanker i den, men jeg tror likevel den gir oss noen bra bilder som vi kan trekke ut av den (filmer kan i mange tilfeller være nå tidens lignelser). Blant annet ser jeg dette: Den gir oss et bilde av at vi kan ha blitt programmert (av fienden) til å tro på en feil realitet. Djevelen vil gjerne få oss til å tro at vi lever i en Romerne 7 realitet, når vi egentlig lever i Romerne 8. Den gir også et bildet av en fiende som prøver å lure oss og si at vi har ingen kraft til å overvinne ham, men når vi begynner å tro på og se (som slutten av The Matrix, 1 del av trilogien) hvem vi virkelig er i Jesus, at vi er kalt og utvalgt som Romerne 8 handler om (se Rom 8:29-30), så har ikke fienden en sjanse, men så lenge vi ser oss selv som svake og ubetydelige har fienden overtaket.

Jeg liker slutten av The Matrix godt. I en scene der Neo (som spilles av Keanu Reeves) tar opp kampen mot den onde agenten Smith, sier Morpheus, som har tro på at Neo eller Anderson er den utvalgte som vil redde dem: Han begynner å tro! Han mener med dette at han begynner å se hvem han virkelig er og at han er den utvalgte. Og vi ser etterhvert hvordan Neo får mer og mer tro på at han er sterk og er utvalgt.
Mot slutten av filmen klarer de onde agentene, med Smith i spissen, å ta livet av Neo.
Men etter at Trinity sier hvor høyt hun elsker Neo og at han ikke må dø, oppstår han igjen. Og denne gangen vet Neo hvem han er, og han overvinner totalt den onde leder agenten Smith, og de andre agentene (demonene) løper for sitt liv.

Mange har sagt at Neo er en Messias skikkelse, men jeg vil faktisk heller si at den der et sterkt bilde på hvem vi også er i Gud, om vår sanne identitet i Gud.
Hvis vi virkelig ser og tror vår sanne identitet har ikke synd eller djevelen en sjanse mot oss. Når vi virkelig forstår at vi er døde, så kan heller ikke fienden gjøre oss noe lenger.

Jeg liker også forandringen som Neo går igjennom i filmen. Han går fra å være en ubetydelig dataprogrammer og hacker, som levde et betydningsløst og deprimerende liv, til en som skaper en forandring for en hel verden. Han går fra å være den betydningsløse Neo til å bli den han har kalt til å være og den han virkelig er som Thomas A. Anderson. Neo var et bare et hacker navn han skjulte seg bak, men den han virkelig var, var Thomas A. Anderson.

(Jeg vil bare her anbefale en bok av en kristen forfatter som heter Greg Boyd, og en bok som heter Ecaping the Matrix.)

Når du ble en kristen ble du satt fri fra The Matrix, du ble satt fri fra denne verdens mørke rike, men djevlene vil gjerne ha deg til å tro at du fremdeles lever i mørkets rike, at du lever i en realitet som ikke er riktig, han vil gjerne at mørkets rikeste realitet fremdeles skal være din realitet. Han vil som sagt ha deg til å tro at du lever i Romerne 7 realiteten, der synd og mørkets riket fremdeles råder og der du konstant er i en kamp med deg selv og din onde natur. Men du er satt fri fra denne kampen mellom synden, kjødet og den nye deg.
Du har blitt satt fri fra syndens og dødens lov, du er ikke lenger i kjødet, men i Ånden. Du er kalt til å leve i denne friheten ikke igjen til å bli bundet til synd eller frykt igjen.
Rom 8:1-2
1 Derfor er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus, de som ikke vandrer etter kjødet, men etter Ånden.
2 For livets Ånds lov har i Kristus Jesus gjort meg fri fra syndens og dødens lov.

Rom 8:9
Men dere er ikke i kjødet, men i Ånden, så sant Guds Ånd bor i dere. Hvis noen ikke har Kristi Ånd, hører han ikke Ham til.

Rom 8:15
For dere fikk ikke trelldommens ånd, så dere igjen skulle bli ført inn i frykt, men dere fikk barnekårets Ånd, og i Ånden roper vi: “Abba, Far!”

Gal 5:1
1 Stå derfor fast i den frihet som Kristus har frigjort oss til, og la dere ikke nok en gang binde under trelldommens åk.

Hvorfor synder vi?
Hvis vi er en ny skapning, og vi ikke lenger har en syndenatur, hvorfor synder vi da?

Det er to ting som påvirker deg: Din gamle programmering fra din syndige/gamle natur som kalles kjødet, og en makt og en skapning som heter synd.

Jeg vil først forklare dette med programmering fra den gamle naturen.

Husk at jeg definerer kjødet på denne måten, i denne sammenhengen:

  • En måte å tenke og handle på som er adskilt fra gudommelig innflytelse og ting (og tanker) som motsetter seg Gud og hans sannheter og natur.
  • Eller på en enkel måte kan du si: Tenke og handle som om Gud ikke eksisterte.


Du kan også si at kjødet er den måten syndenaturen tenker, føler og handler på, men syndenaturen er ikke lenger en del av deg, den har kun programmert deg.


Støtt sidene med en gave!
Vipps: 900 90 354
Kontonr. 9710 27 46787