I Johannes evangeliet kan vi lese om en kvinne som ble grepet på fersk gjerning i hor, og de religiøse lederne ønsket å fordømme og stene denne kvinnen.
Jesus fordømte ikke denne kvinne for hennes synd, men pekte på nåden og tilgivelsen. Gud fordømmer deg heller ikke når du har gjort en synd, som loven gjør.
Jesus er den samme mot deg som han var mot denne kvinnen: Han tilgav henne der og da, og fortalte at hun ikke skulle synde mer, for at synden ikke lenger skulle få mer makt, og vi trenger heller ikke leve under dens tyranni.

Du trenger ikke å leve under fordømmelse!


Denne undervisningen har også forbindelse med serien: Loven og nåden, se hele serien her!

Facebook1k
RSS
YouTube410
YouTube
FbMessenger


Husk du kan gi en gave på Vipps 900 90 354
Last ned mp3 filen ved å høyreklikke spilleren! (og: Lager lyd som…)

I Johannes evangeliet kan vi lese om en kvinne som ble grepet på fersk gjerning i hor, og de religiøse lederne på i Israel sin tid brakte denne kvinnen til Jesus for å prøve ham.
Hun hadde i følge Moseloven begått hor, og dommen var til døden ved stening.
Det var ingen nåde, loven måtte følges. Så de sier til Jesus: I Moseloven står det at slike kvinner skal steines, hva sier du?
Jesus visste at ingen av dem hadde holdt loven til punkt og prikke i sine tanker og hjerter, derfor sier han til dem: Den av dere som er uten synd, han kan kaste den første stein. Det vil si: Han kan dømme henne. Det som da skjedde var at de alle gikk bort en etter en, den eldste først, kanskje fordi han var mest klar over at det var helt umulig å nå hundre prosent opp til loven i tanker, ord og gjerning. Da Jesus var alene med kvinnen sa han:
Joh 8:10f
10 Da Jesus hadde reist Seg og ikke så andre enn kvinnen, sa Han til henne: «Kvinne, hvor er disse anklagerne dine? Har ingen fordømt deg?»
11 Hun sa: «Ikke én, Herre.» Jesus sa til henne: «Heller ikke Jeg fordømmer deg. Gå bort og synd ikke mer!
«

Hva var det Jesus demonstrerte i denne historien? Jo, Jesus viste nåden!
Jesus kunne ha dømt denne kvinnen, for han var uten synd, men han gjorde det ikke, han gav henne nåde.

En annen ting her: Jesus sa heller ikke: «Jeg gir deg denne tilgivelsen denne ene gangen, men hvis det skulle skje en gang til, da vil du bli straffet og steinet for det.»
Det Jesus sier er: «Ikke synd lenger, for jeg har ikke fordømt deg, jeg har tilgitt deg.»
Du trenger ikke å være slave under denne synden lenger, du kan leve i frihet fra syndens makt. Jesus demonstrerte hva han kom for å gjøre: Ta all verdens synd på seg, slik at vi ikke trenger å gå å bære på den.

Ja synd kan føre til seg negative ting inn i livet ditt, og neste gang så kunne det også hende at Jesus ikke var der, og da kunne noe verre skje med henne, som at hun ble steinet, men du trenger ikke leve under fordømmelse for din synd skyld for resten av livet. Selv i de negative konsekvensene som synd konkret har hatt på livet ditt, kan han hjelpe deg i dem, og den situasjonen du er i.

Synd er fremdeles en dum ide, og du kan velge å leve under dens makt. Jesus er større og vant en total seier over synd, og denne seieren kan vi få ta del i. Men det er fremdeles opp til deg om du ønsker å leve i denne friheten eller ikke.
Du er fri, men ikke bruk din frihet til å bli slave under synden igjen. (Se Gal 5)
Det som er viktig å se er at Jesus fordømte ikke denne kvinne for hennes synd, men pekte på nåden og tilgivelsen. Gud fordømmer deg heller ikke når du har gjort en synd, som loven gjør.
Jesus er den samme mot deg som han var mot denne kvinnen: Han tilgav henne der og da, og fortalte at hun ikke skulle synde, for at synden ikke lenger skulle få mer makt, og vi trenger heller ikke leve under dens tyranni.

Er ikke dette radikalt? Gud har en radikal kjærlighet til oss! En skandaløs kjærlighet kan du faktisk si.

Her kan du se forskjellen på loven og nåden. Loven fordømte denne kvinnen og sa at hun skulle straffes for hennes synd. Straffen var steining til døden. Men så kommer Jesus med nåden, og tilgir hennes synd.
Han pekte på at han ønsker ikke at vi lenger skal leve under loven, men under nåden.

Fri fra all fordømmelse!
Jesus kom for at du ikke skulle ha fordømmelse, skyld, skam eller frykt, for det var det som loven brakte med seg.
Jesus kom for å vise oss faderens kjærlighet slik og den vil drive ut all frykt og fordømmelse.
Fordømmelse er forresten en form for frykt, en frykt for avvisning.

Når du ser denne sannheten om at Gud har tilgitt deg og at han elsker deg ubetinget (Gresk: agape) vil du ikke lenger leve under loven, du vil ikke en gang ha et ønske om å synde.

Grunne til at vi synder er fordi vi ikke har sett at vi ikke lever under loven, og at du er en ny skapning som nå er død til loven. Det handler også om at vi ikke har sett Guds nåde og kjærlighet fult ut ennå.

Gud har tilgitt deg, og han gjør ikke med deg etter dine synder, han dømmer deg ikke lenger ut i fra de ti bud, eller noen andre bud, som: Du har ikke bedt eller lest i Bibelen i dag, eller på en uke. Han vil aldri prøver å få deg til å føle fordømmelse!
Dette var lovens tjeneste, ikke nåden, og du er under nåden ikke loven.
2 Kor 3:6-12 (Bokmål 2011)
6 han som også gjorde oss til tjenere for en ny pakt som ikke bygger på bokstav, men på Ånd. For bokstaven slår i hjel, men Ånden gjør levende.
7 Selv dødens tjeneste, som bygde på bokstaver hugget i stein, var omgitt av en slik herlighet og glans at israelittene ikke klarte å se på ansiktet til Moses. Så klart strålte det, enda glansen tok slutt.
8 Hvor mye klarere stråler ikke da glansen fra Åndens tjeneste?
9 For hadde den tjeneste som fører til fordømmelse, en herlig glans, så må den tjeneste som fører til rettferdighet, stråle med en enda rikere glans.
10 Ja, det som den gang strålte så klart, har nå helt mistet sin glans. For nå stråler en herlighet som er så uendelig mye klarere.
11 Men når det som tok slutt, strålte så herlig, hvor mye herligere er ikke da glansen av det som består?
12 Siden vi har et slikt håp, går vi fram med stor frimodighet.

Hva snakket Paulus om her? For det første sier han at den nye pakt ikke er bygd på steintavlene, de ti bud, for det var de som var inngravert på dem, det vil med andre ord si: Loven. Men vi har en mye bedre pakt som har en så mye større glans: Ånden og nåden!
Vi kan også se at lovens tjeneste var fordømmelse og den slo ihjel, men åndens tjeneste, som er nåden, gir liv.
Lovens tjeneste tok slutt, heldigvis, og vi er ikke lenger under loven, men under nåden!
Rom 6:14 (eBibelen – Guds Ord)
14 For synd skal ikke herske over dere, siden dere ikke er under lov, men under nåde.