Mange tror at Romerne 7 er det normale kristenliv, der vi hele tiden strever med å la være å gjøre det vi ikke vil, men det som Paulus beskriver i Romerne 7 er en person som fremdeles lever under loven.
Romerbrevet 6 sier vi ikke lever lenger under loven, men under nåden, og i Romerne 8 står det: Det er ingen fordømmelse for den som er i Jesus Kristus!

Før var vi gifte med loven, men siden vi nå er død med Jesus, døde vi bort fra loven og vi er vi frigjort fra den, og vi er nå frie til å gifte oss med nåde.
Dette er faktisk hva Romerbrevet 7 forteller oss!
Hvis du ikke tror meg les videre eller se video!

Facebook1k
RSS
YouTube410
YouTube
FbMessenger


Husk du kan gi en gave på Vipps 900 90 354
Last ned mp3 filen ved å høyreklikke spilleren! (og: Lagre lyd som…)

I Romerbrevet sier Paulus noe radikalt som jeg før overså. I romerbrevet 7 trodde jeg Paulus snakket om at man ikke kunne skille seg hvis den andre ikke var død, og at han snakket om ekteskapsloven, men det handler ikke om dette i det hele tatt.
Paulus bruker bare et bilde, som faktisk er veldig radikalt når det kommer til loven, og han snakket til mennesker som kjente loven, og han bruker et bilde fra loven. La oss lese:
Rom 7:1-6 (eBibelen – Guds Ord)
1 Eller vet dere ikke, brødre – jeg taler jo til dem som kjenner loven -, at loven har herredømme over et menneske den tiden det lever?
2 Den kvinnen som har en ektemann er ved ekteskapsloven bundet til sin ektemann så lenge han lever. Men hvis ektemannen dør, er hun løst fra ekteskapsloven som bandt henne til ektemannen.
3 Hvis hun da gifter seg med en annen mann mens hennes ektemann lever, skal hun kalles en horkvinne. Men hvis hennes ektemann dør, er hun fri fra ekteskapsloven, slik at hun ikke er en horkvinne selv om hun har giftet seg med en annen mann.
4 På samme måte, mine brødre, døde også dere bort fra loven ved Kristi legeme, for at dere skal tilhøre en annen, Ham som ble oppreist fra de døde, for at vi skal bære frukt for Gud.
5 For da vi levde etter kjødet, virket de syndige lystene, de som ble vekket ved loven, i våre lemmer, slik at vi bar frukt for døden.
6 Men nå er vi frigjort fra loven, siden vi er døde fra det som holdt oss fanget, slik at vi tjener i Åndens nye vesen og ikke i bokstavens gamle vesen.

Jeg vet ikke om du ser hvor radikalt dette er? Og igjen husk: Ikke henge deg opp i ekteskapsloven her, for det er ikke det egentlige temaet.
Det han skal frem til er at før var vi gift med loven, og vi var bundet til den så lenge vi levde, og den enste måten å bli fri fra den på var at loven måtte dø. Hvis vi er død til den, da er vi fri til å gifte oss med en annen. Fordi vi ved Kristus døde bort fra loven, så er vi nå gift med nåden, og loven har ingen ting den skulle ha sagt over oss lenger. Vi er fullstendig frigjort fra den!
Bare se en gang til på vers 6:
Men nå er vi frigjort fra loven.
Dette vil si, i henhold til det Paulus sier her; at hvis du flørter eller prøver å legge deg under loven igjen på noen måte, så driver du åndelig sett hor med det som Jesus har gjort for deg.
Dette er radikalt, og jeg er glad for at vi lever under nåden, for jeg tror alle av oss har åndelig sett flørtet, og drive hor med loven fra tid til annen.
Hvis du føler på fordømmelse i det som Paulus skriver i resten av kapittel 7, har du sannsynligvis gjort eller gjør det.

Vi tror ofte at Romerne 7 er det normale kristenliv, men det som Paulus beskriver videre i Romerne 7 er en person som fremdeles lever under loven.
Vi lever heldigvis i Romerne 8.
Romans 8:1-2
​1 Derfor er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus.
2 For livets Ånds lov har i Kristus Jesus gjort meg fri fra syndens og dødens lov.

Vi er totalt døde til loven, hvorfor skal vi da legge oss under loven igjen?
Det kan synes å være veldig åndelig å faste og be, men hvis du gjør det for å tilfredsstille Gud eller oppfylle en lov, har den ingen som helst funksjon.
Loven hadde aldri makt i seg til å stå imot kjødet og synden, den gav som sagt heller tvert i mot næring til den, og Paulus nevner dette igjen her i vers 23.
Kol 2:20-23 (eBibelen – Guds Ord)
20 Hvis dere da altså døde med Kristus fra verdens lærdommer, hvorfor vil dere da, som om dere lever i verden, underordne dere slike regler som:
21 Rør ikke, smak ikke, ta ikke?
22 – etter menneskers bud og lærdommer. Dette angår jo ting som er til for å gå i oppløsning ved bruken.
23 Slikt har nok ord for å være visdom med sin selvvalgte gudsdyrkelse, ydmykhet og mishandling av kroppen. Men de er ikke av noen verdi til å stå imot kjødets onde lyst.