For å bli fri og oppleve gjenopprettelse er omvendelse veldig viktig, det er faktisk helt avgjørende i din åndelige kamp og kampen om ditt sinn!

Men hva er egentlig omvendelse?

En løgn som djevelen vil ha deg til å tro på er at omvendelse er forbundet med noe negativt, for vi tror det handler om anger, føle seg skamfull og et løfte om bot og bedring (et løfte som vi innerst inne kanskje vet vi ikke aldri helt klarer).
Synd vi gjør kan føre til skam, skyldfølelse, fordømmelse og anger, men dette i seg selv har ingen ting med omvendelse å gjøre.
Det kan kanskje føre til omvendelse eller et ønske om det, men det er ikke omvendelse i seg selv.
En person kan angre på det han har gjort, men det betyr ikke nødvendigvis at han har omvendt seg.

Dette er lydfilen. Du kan laste den ned her

Definisjonen på omvendelse
Her er definisjonen på på orden omvendelse (eng. repent) fra greske:
g3340. μετανοέω metanoeō; to think differently or afterwards, i.e. reconsider (morally, feel compunction):
to change one’s mind, i.e. to repent.

Så omvendelse betyr rett og slett: Tenk annerledes, forandre den måten du tenker på. 
I alle norske oversettelser bortsett fra Bibelen 2011, har de oversatt:
Apg 3:19 (eBibelen – Guds Ord)
19 Derfor, få et nytt sinn og vend om,..

Det samme ordet er brukt her:
Apg 2:38 (eBibelen – Guds Ord)
38 Da sa Peter til dem: “Omvend dere, og enhver av dere må bli døpt i Jesu Kristi navn til syndenes forlatelse…

Paulus bruker igjen dette ordet i Apostlenes gjerninger kapittel 17, der han har sin tale for hedninger i Athen.
Apg 17:30
30 Sannelig, disse uvitenhetens tider har Gud båret over med, men nå befaler Han at alle mennesker alle steder skal omvende seg.

Få et nytt sinn, forandre sine tanker.
Så ordet metanoeō betyr å få et nytt sinn (fatt et annet sinn i noen oversettelser), eller tenk på en ny måte, som brukt her i Apg 3:19.

Jeg ønsker bare å komme med en anmerkning her:
Jeg tror av og til at noen oversettelser kan gjøre feil, derfor er det bra å sammenligne oversettelser. For hvis du slår opp Apg. 3:19 i Bibelen av 2011 vil du se at de har brukt ordet angre istedenfor; få et nytt sinn. Som jeg har forklart, og som vi så utifra det greske ordet som er brukt, er dette ikke korrekt oversatt, men det er slik mange tenker: At omvendelse har med anger og bot og bedring å gjøre.
Ordet metanoeō betyr kun dette: Få (fatt) et annet sinn, eller tenk på en ny måte, og det er mest brukte når det snakkes om omvendelse i det nye testamentet.

Vende om
I Apg 3:19 har også med et annet ord som betyr vend om, (Derfor, få et nytt sinn og vend om..) men dette er ikke ordet metanoeō, men ordet epistrephō:
 g1994. ἐπιστρέφω epistrephō; to revert (literally, figuratively or morally): come (go) again, convert, (re-)turn (about, again).
AV (39) – turn, be converted, return, turn about, turn again

Så dette ordet betyr å snu om eller bli konvertert.

Finn ut hva som er sant!
Jeg er enig i at omvendelse inneholder dette med å snu om (vende om), men det handler først og fremst om å forandre sine tanker. Når du gjenkjenner en løgn så må du først og fremst velge å tro hva som er sant, og du snur deg da fra løgnen og til sannheten.

Fokuset på omvendelsen er ikke hva som er galt, men å gjenkjenne hva som er sant, for du kan ikke vend om til noe som du ikke tror er sant!

Jesus sa: John 8:32 (eBibelen – Guds Ord)
32 Og dere skal kjenne sannheten, og sannheten skal gjøre dere fri.”

Omvendelse er en nøkkel til å bli fri, men vi kan ikke bli fri før vi vet hva vi skal vende om til, som sagt: Vi må først kjenne sannheten, også vil sannheten sette oss fri.

En underliggende løgn
Når vi gjør synd, gjør vi det ofte fordi vi tror en underliggende løgn.
Jeg snakker ikke om at du ikke vet at du gjør en synd når du gjør synden, det vi kaller: En ubevisst synd, jeg tror de fleste vet at de gjør noe galt når de gjør det, de bevisst vet at det er en synd, men det gale vi gjør kommer ofte av en underliggende løgn.

Ta et eksempel om det å falle i vanen å drikke seg full. Vi vet sannheten om at dette er galt, men hvorfor sitter vi fremdeles fast i det?
Grunnen er i stor grad: Vi ønsker å fylle et tomrom vi har på innsiden; det å bli elsket og akseptert, og å vite at vi har en hensikt og verdi.
Dette er en stor underliggende årsak til alkoholisme og all avhengighet.

Så for å kunne omvende seg helt fra avhengighet, trenger man å vite sannheten om sin verdi, at man er elsket og at livet har en hensikt. 

Det kan ta tid å rive ned løgner, så omvendelse er i stor grad en daglig prosess, og jeg personlig omvender meg flere ganger om dagen. Det vil si: Jeg oppdager mer og mer sannheter om hvem Gud er, om hans kjærlighet og hvem jeg er og jeg fornyer mine tanker rundt dette. 

Jeg ønsker å gjenta dette: Omvendelse handler ikke om anger og et løfte om bot og bedring, som mange tror, men å oppdage mer og mer sannheten og snu seg til den.

Sann omvendelse
Sann omvendelse er å være enig med Gud og hva Han har sagt er sant.

Hvis du har trodd en løgn, bestem deg for å tro hva Gud sier er sant istedenfor. 
Hvis djevelen sier du er en ussel syndefull skapning, som bare et tilbøyelig til å synde, omvend deg fra det, ved å si: Dette er ikke hva Gud sier om meg! Han sier jeg er verdifull, og jeg er hellig og rettferdig.
I Jakob så står det:
Jak 4:7 (eBibelen – Guds Ord)
7 Underordne dere derfor under Gud! Stå djevelen imot, og han vil flykte fra dere.

Du underordner deg Gud når du er enig i hva han sier er sant. Da vil du også stå djevelen imot, og han vil flykte fra deg.


Støtt sidene med en gave!
Vipps: 900 90 354
Kontonr. 9710 27 46787