Hvordan er det Gud egentlig oppdrar oss eller prøver oss?

Hvis vi har et galt bilde av Gud vil det vi tenker rundt dette teamet bringe frykt med seg.
Jeg hadde ikke det rette bildet på dette området, og jeg var ofte redd for at når noe galt skjedde var det fordi Gud straffet meg for min ulydighet.
Synd har konsekvenser når vi gjør det, men det er ikke Guds straff!

La meg bare si det slik: Gud bruker aldri frykt for å oppdra deg eller teste deg. Gud er kjærlighet, og han kan ikke fornekte seg selv. Den han er.
Frykt og kjærligheten kan aldri bo sammen, for den fullkomne kjærlighet driver all frykt ut.

Dette er lydfilen. Du kan laste den ned her

Guds tester
La meg fortsette litt med om dette med om Gud gir deg konstant tester og prøver i livet, som vi ofte føler vi har ikke bestått eller du vil ikke klare å bestå dem.

Jeg trodde før, og jeg har til og med underviste det på nettet, at Gud ikke ville beskytte eller hjelpe meg hvis jeg falt i en synd, hvert fall ikke før jeg hadde angret nok og omvendt meg for den. Dette er et vrangbilde, for Gud vil aldri forlate oss eller snu oss ryggen fordi vi faller i en synd. Han vil alltid hjelpe oss, selv om vi sitter fast i de groveste synder, og det er nettopp da vi trenger hans hjelp mest, ikke når vi har fått det til bra og bedt de rette omvendelsesbønnenne.

Tinge er dette: Når vi ligger under for synd, gjør synden i seg selv at vi føler oss fordømt og fjern fra Gud, og det gjør at vi avviser hans hjelp og kjærlighet.
Dette igjen kan fort bli forsterket av fordømmende kristne.
Det er lett å tenke at Gud må avsky meg for hva jeg har gjort, og han vil ikke ha noe med meg å gjøre nå.
Hvert fall ikke før jeg har klart å overvinne denne synden jeg sliter med, eller har klart å gjøre opp for den, som begynne å be og lese mer i Bibelen, kanskje til og med gå en bibelskole å bevise ovenfor Gud at jeg virkelig har overvunnet og omvendt meg fra denne synden, eller fra det jeg har gjort.
Hvis du tenker slik er du dømt til å misslykkes, for du vil aldri nå opp til dette, og du setter din lit til deg selv og hva du i din egen styrke og viljekraft kan gjøre, du må sette din lit til han som skapte deg og som vant seier over synd en gang for alle, for deg.

Guds oppdragelse?

Hvordan er det Gud oppdrar oss eller prøver oss? Hvis vi har et galt bilde av Gud vil det vi tenker rundt dette teamet bringe frykt med seg. Kanskje spesielt når vi leser fra Hebreerbrevet.
Heb 12:5
5 Og dere har glemt formaningen som taler til dere som til sønner: Min sønn, forakt ikke Herrens formaning! Bli heller ikke motløs når du refses av Ham.

La meg bare si det slik: Gud bruker aldri frykt for å oppdra deg eller teste deg. Gud er kjærlighet, og han kan ikke fornekte seg selv, den han er. Frykt og kjærligheten kan aldri bo sammen, for den fullkomne kjærlighet driver all frykt ut.

  • Synd vil alltid bringe med seg negative konsekvenser, så jeg sier ikke at synd er ok, men det er ikke Gud som straffer deg.

Noen tenker at vi har en syndig og skitten natur på innsiden, som nevnt, så Gud vil hjelpe oss til å bli kvitt den. Derfor tester han oss og skviser oss litt slik at den onde naturen kan bli skvist ut. Det vil si: Han prøver hele tiden å sette oss i situasjoner der han vil teste oss å se om vi klarer å korsfeste og bli kvitt vår onde natur på innsiden.
Hvis du indirekte eller dirkete tenker slik, vil du til slutt bli veldig frustrert både på deg selv og på Gud.
Kanskje du tenker du kan klare testene når du er i slutten av tenårene og i tyveårene, og du kan føle du kan får det til litt, eller «nogen lunde», men jo eldre du blir, jo mer vil du se hvor håpløs denne teologien er.  

Du har ikke en ond natur på innsiden lenger, den døde med Jesus for 2 000 år siden. Det som er på innsiden av deg nå er han og hans natur.
Når du blir testet og prøvet av denne verden, er det han som ønsker å komme ut gjennom deg, ikke den onde naturen.

Grunnen til at vi kan reagere negativt, og til og med synde når vi er under press og blir prøvet og skvist av denne verden, er en programmering av frykt, ikke en ond natur.

Da jeg ble gift opplevde vi en del skvising i begynnelsen, men hver gang da jeg tenkte over hvorfor, så kunne jeg spore det tilbake til frykt.
Både min kone og meg har opplevd en del avvisning og frykt gjennom livet, og det kom til overflaten i begynnelsen av vårt ekteskap da problemer og utfordringer oppstod.
Grunnen til at jeg nå i stor grad ikke reagerer som jeg den gang gjorde, som blant annet reagere med sinne, var fordi jeg for det første visste at dette ikke er den virkelige meg, og for det andre så jeg at det bygde på frykt, som var en programmering både i meg og min kone.
Da jeg gjenkjente det, tok det ikke lang tid for meg å forsone meg med min kone. Jeg kan faktisk si at det aldri har gått mer enn 24 timer før meg og min kone har gjort opp etter vi har hatt en krangel, og vi blir venner igjen.
Vi har hatt krangler som de fleste andre ektepar, men vi har aldri latt det gå en dag før vi har tilgitt hverandre.
Det som skjedde både med meg og min kone når vi ble sinte var ikke den onde siden av oss som kom frem, men en programmering av frykt.
Da vi gjenkjente det, var det både lett å tilgi, både den andre og seg selv.

Det er mye enklere hvis det handler om å fornye våre tanker, som egentlig omvendelse handler om, enn å prøve å bli kvitt eller korsfeste en ond natur som fremdeles bor på innsiden av oss.

Gud bor på innsiden av oss nå, ingen ond natur har tilgang til oss lenger, vi er kjøpt hundre prosent og prisen betalt. Vi tilhører hundre prosent Gud, ikke 50 eller 99. Vi er hans tempel, både ånd, sjel og legemet.
Så Gud tester oss ikke for å bli kvitt en ond del av oss, men han ønsker å veilede og lede oss slik at vi blir kvitt vår negative programmering.

  • Guds oppdragelse handler aldri om en straff for noe vi har gjort i fortiden, som en synd, men den er for å forberede oss for fremtiden. Han vil at vi skal omprogrameres slik at vi i fremtiden kan håndtere fristelser og prøvelser som denne verden og djevelen gir oss.

Han vil at vi skal vokse i vår forståelse av hvem vi er, slik at vi blir sterkere.

Han vil aldri fordømme, men korreksjon og rettledning kan føles vondt når vi opplever den.

Når jeg har sagt eller gjort noe galt mot noen, for eksempel min kone, og jeg blir klar over at jeg har gjort det, så føles det ikke godt og noen ganger sitter en unnskylding langt inne.
Men dette er ofte Gud som minner meg på at det jeg sa og gjorde ikke var bra, men han gjør ikke det for å fordømme meg, men for at vi kan forsones igjen og bygge en bedre fremtid sammen.
Det hjelper meg også å forstå at de tingene jeg kan si å gjøre, kan såre, og det gir meg anledning til å rette på det. Hvis jeg lever i fornektelse, vil jeg mest sannsynlig gjenta det jeg gjorde og sa, og å rette på det blir vanskelig.

Mange kristne har problemer med dette: Å innrømme når de har sagt og gjort noe galt, for vi er ofte redd for en ting: Skam, og vi kobler det opp mot vår identitet, vi er redd for at det vi sa og gjorde er den vi er.

Skam og skyld
Bare en kort forklarelse av skyld og skam, for de er ikke det samme, selv om de ofte henger sammen.

Skyld handler om å innrømme eller innse det gale vi har gjort, og det er ofte en positiv ting, hvis vi virkelig har gjort noe galt.
Skam er en negativ følelse forbudet med hvordan vi har oppført oss ovenfor andre eller oss selv. Den er ofte knyttet opp mot den vi er, det vil si identitet. Skamfølelsen kan ofte fortelle oss at det vi gjorde er den vi er.

En del har fremdeles denne følelsen av skam selv om de ikke har gjort noe galt, og de sliter fremdeles med skammen og de tenker at det er noe galt med dem, og den de i sannhet er.
De forakter seg selv og sin identitet.  


Ditt bilde av Gud former ditt bilde av deg selv.
Gud er vår skaper og vår far. Hvis vårt bilde av ham er galt, vil også vårt bilde av oss selv bli feil. Husk Bibelen snakker om å bli dannet i det bilde vi er skapt i. Hvis vi tror feil om det bilde, vil vi bli formet etter et galt bilde, og vi vil heller ikke være i stand til å finne tilbake til den vi er.

Derfor er vårt bilde av Gud så viktig! Hvis vi har et bilde av en Gud som har en kort lunte og blir sint for hver synd vi gjør, vil vi begynne å handle lignende mot andre og mot oss selv.
Jeg har selv hørt mennesker si at Gud kan bli fort sint, spesielt hvis vi gjør gjentatte synder eller er ulydige. Men dette er løgn.
Gud er også åndens frukter og en av dem er tålmodighet!


Støtt sidene med en gave!
Vipps: 900 90 454
Kontonr. 9710 27 46787