Facebook1k
RSS
YouTube410
YouTube
FbMessenger


Det er veldig mange som ikke innser at selvmedlidenhet er farlig fiende.

Selvmedlidenhet er et stort hinder for å bli helbredet, både fra et knust hjerte, mentalt og rent fysisk, for den vil stjele din tro, håp og tillit til Gud, og den vil gjøre deg bitter.
Husk også at du ikke er selvmedlidenhet, men det er en åndelig makt som står bak den, som ikke er deg!
Selvmedlidenhet kan ha formet din personlighet på forskjellige måter, men selvmedlidenhet er ikke den sanne deg! Og det er veldig gode nyheter, for det betyr at du kan bli fri!

(Dette er en del av seminaret: Helbredelse for ånd, sjel og legemet)


Dette er lydfilen. Du kan laste den ned her

Det er veldig mange som ikke innser at selvmedlidenhet er farlig fiende.

Selvmedlidenhet er et stort hinder for å bli helbredet, både fra et knust hjerte, mentalt og rent fysisk, for den vil stjele din tro, håp og tillit til Gud, og den vil gjøre deg bitter.
Husk også at du ikke er selvmedlidenhet, men det er en åndelig makt som står bak den, som ikke er deg!
Selvmedlidenhet kan ha formet din personlighet på forskjellige måter, men selvmedlidenhet er ikke den sanne deg! Og det er veldig gode nyheter, for det betyr at du kan bli fri!

Hvorfor er den din fiende?
Hvorfor er selvmedlidenheten en stor fiende? Jo fordi den vil huske på alt det gale som er blitt gjort i mot deg, og dvele på det. Den er som en film som går igjen og igjen i ditt sinn, og du vil grunne på eller egentlig meditere (meditere betyr å tenke på det samme igjen og igjen) på det gale som er blitt gjort imot deg. Det er lett å gi en åpen dør for bitterhet, sinne og ikke villig til å tilgi når man underholder selvmedlidenheten.
Selvmedlidenheten vil i tillegg ofte føre til at du begynner å bli bitter på, og anklage Gud. Det er lett å tenke at Gud ikke er med deg, at han ikke vil hjelpe deg, også videre.
Den vil si at jo Gud kan sikkert hjelpe, sette fri og helbrede andre, men din situasjon er så spesiell at Gud vil nok ikke hjelpe deg.

Selvmedlidenhet ønsker å fortelle deg at andre har så mye mer tro enn det du har, så det å bli fri fra synde problemer (avhengighet), helbrede ett knuste hjerte og bli fysisk helbredelse vil sikkert fungere for andre, men ikke for deg.
Dette er å anklage Gud, og hvis du er enig med selvmedlidenhet så sier du egentlig at Gud sin kraft ikke er for deg, men for alle andre.
Selvmedlidenhet vil også fortelle deg at Gud ikke er glad i deg og elsker deg, slik som han elsker andre. Den vil gjøre deg misunnelig på andre som lykkes i det som du gjerne vil lykkes i.

Selvmedlidenhet vil ta fortiden din og prøve å vise deg en fremtid som er bygd på hva som har skjedd med deg. Den vi si at: husker du alle de gangene du har blitt avvist, dette vil skje igjen og igjen med deg, også i din fremtid.
Selvmedlidenhet vil også gi næring til frykt og bekymring som du kanskje allerede sliter med, den vil stjele din tro.
Frykt er fiende nummer en til tro. Den er også fiende nummer en til kjærlighet og til å oppdage den!  

Superlimet til fortiden
Det er en pastor i USA, som heter Henry Wright. Jeg hørte en undervisning av ham på dette emne, og hans definisjon på selvmedlidenhet er: Selvmedlidenhet er superlimet som vil holde deg fast i fortiden.
Selvmedlidenhet vil holde deg fast i fortiden, den vil ikke at du skal vinne seier og at du skal få en lys fremtid.
Den vil fortelle deg at du er og forblir en taper, ikke at du er en overvinner.
Den vil fortelle deg at du er og forblir et offer, og ikke en som allerede har seier eller kan vinne seier.
Den vil fortelle deg at du er og vil forbli hale, ikke hode! At du alltid vil ligge under for omstendighetene, og aldri over.
Det er ikke hva Bibelen sier om deg!
5Mos 28:13
Herren skal gjøre deg til hode og ikke hale. Du skal bare være over, og ikke ligge under..

Selvmedlidenhet vil også skylle på alle andre og anklage dem for at de ikke er glad i deg, eller bryr seg om deg slik de burde.
Selvmedlidenhet vil også skille deg fra de som virkelig ønsker å elske deg og hjelpe deg.

Selvmedlidenhet er selv fokuserende, selv opphøyende, den er egoistisk, den handler om deg, deg og atter deg.
Selvmedlidenhet og anklagende tanker, som ikke er en del av deg (men din fiende), vil ta fra deg ditt håp, den vil ta fra deg din helbredelse, den vil stjele din glede og fred.

Self pitty party
Når du har et selvmedlidenhets party (self pitty party), vil du ha et party med mange andre fiender. Selvmedlidenhet vil selvfølgelig være der, frykt vil være der, anklagelser vil være der, misunnelse og sjalusi vil være innbudt, bitterhet vil gjerne være med, avvisning og frykt for avvisning vil så absolutt være der. Det er litt av et party.

Ef 5:11
Og ta ikke del i mørkets ufruktbare gjerninger, men avslør dem heller!

Avslør din sanne fiende
Du trenger og avsløre de sanne fiendene i ditt liv! Og husk igjen: Du er ikke dine egen fiende! Ingen av disse tingene er deg, eller en del av din sanne natur.
De kan ha påvirket deg og formet din personlighet, men de gode nyhetene er at du kan bli re-programmert.
Hvis disse tingene var en del av din identitet, kan du ikke bli re-programmert, og det er her mange sitter fast: De tror på løgnen om at frykt og selvmedlidenhet er bare en del av deres natur, og de prøver å kjempe mot dem, men det er en forgjeves kamp, som de ikke kan vinne. For hvis du er i kamp med deg selv, så kan du ikke vinne den, du er dømt til å tape.
Matt 12:25
Hvert rike som er i strid med seg selv, blir ødelagt, og hver by eller hvert hus som er i strid med seg selv, kan ikke bli stående.

Du er elsket av Gud!
Kanskje du nå føler litt på at Gud er litt sint på deg fordi du har underholdt selvmedlidenhet, men da har du ikke fått tak i kjerne i evangeliet, som betyr: Gode nyheter. Og de gode nyhetene er at du er elsket av Gud helt uten betingelser, selv før du ble en kristen (Rom 5:8)! Gud vil aldri slutte å elske deg heller! Han vil ikke bli sint på deg, fordømme deg eller anklage deg! Selv om du skulle ha gitt etter for selvmedlidenhet.

For å overvinne anklagende tanker og selvmedlidenhet, er det viktig at du ser at du er i en kamp. Det er en kamp om ditt sinn (Se Rom 12:2). Og det handler om å fornye dine tanker til hva som er sant.
Den første sannheten du trenger å fornye dine tanker rundt er: Hvem Gud er, at du er fullstendig akseptert og høyt, høyt elsket av ham. Kjærligheten vil bryte all makt til selvmedlidenhet!
Og det andre: Hvem du er, at du er en helt ny skapning, du er skapt i Guds bilde (ikke i bildet av selvmedlidenhet eller frykt)
Husk også at du vinner heller ikke denne kampen i ditt sinn over natten, men det kan ta tid.

Omvendelse
Ett steg til mot din frihet er å gjenkjenne, erkjenne og omvende deg fra å vært enig med fienden når det kommer til å anklage Gud, deg selv eller andre, og erkjenne og gjenkjenne at selvmedlidenhet er en synd, og omvende deg fra den.

Jeg bare vil minne om hva omvendelse er, for mange har misforstått den Bibelske forståelsen av dette ordet.
Omvendelse handler rett og slett om å fornye sine tanker, eller få et nytt sinn. Det handler om å bytte ut dine gamle negative tankemønstre med hva som er sannhetene. Så omvendelse er en veldig positiv ting, og det er veldig viktig.

Omvendelse handler ikke om anger, og løfter om bot og bedring, som noen bibeloversettelser feilaktig har oversatt det med, men rett og slett snu om på dine tanker, tenke på en ny måte, tenk Guds tanker. Ikke mat deg med løgntanker fra fienden lenger, men snu deg fra dem!

Erkjennelse er viktig!
For å bli fri, trenger vi å gjenkjenne hva som har bundet oss, og det igjen er mye enklere hvis vi ser at Gud ikke er sint på oss, og at det som har bundet oss ikke er en del av vår identitet.
Grunnen til at mange ikke blir fri, er fordi de sitter fast i frykten om at de negative tingene de sliter med, er en del av deres identitet. Derfor lever mange i fornektelse, for å unngå skyldfølelse og skam.

Men hvis du ser hva synd og selvmedlidenhet i sannhet er, og hvem du er, så vil du ikke falle inn under skyld og skam eller fordømmelse. Du vil leve i frihet, også i frihet fra all selvmedlidenhet!

Ha en holdning av takknemlighet, og fokuser på det som er positivt!
Til slutt: det som vil hjelpe deg til å bli fri selvmedlidenhet er også takknemlighet.
Finn ting i livet ditt som du kan være takknemlig for, takk Gud for dem og fokuser på dem!   
Fil 4:8
Alt som er sant og edelt, rett og rent, alt som er verdt å elske og akte, alt som er til glede og alt som fortjener ros, legg vinn på det!
(NB 2011)

Legg vinn på det, kan også oversettes med: Tenk mye på det eller mediter på dette.


Støtt sidene med en gave!
Vipps: 900 90 354
Kontonr. 9710 27 46787