Meld deg på

Seminar

 Full gjenopprettelse.
Ånd, sjel og legemet


    Mer informasjon!

Uke 17 Guds vilje og skjebne tro

Denne uken har vi igjen fem deler av undervisningen om Hva er Guds vilje.

Jeg skal nå gå litt mer inn i denne tankegang som sier at det som skjer det skjer, vi kan ikke gjøre noe fra eller til.
Dette er en tankegang eller festningsverk som jeg vil kalle kristen skjebnetro.

Kristen skjebnetro er: Å godta alt som skjer å si at Gud har en vilje med det.

Skjebnetro er på ingen måte forenelig med Bibelen! Du finner ingen ting der som sier at du ikke kan bestemme din egen skjebne. Jeg vil også si litt

Denne ukens bibelvers å kunne utenat er:

 1Joh 5:14f
14 Og dette er den frimodige tillit vi har til ham, at dersom vi ber om noe etter hans vilje, så hører han oss,
15 og dersom vi vet at han hører oss, hva vi enn ber om, da vet vi at vi har fått våre bønneemner oppfylt hos ham.

 Ekstern undervisning om samme tema (på engelsk).

 Andrew Wommack 

 


 

Fra serien: Hva er Guds vilje?Del 7 Hva er djevelens vilje?

 For å finne Guds vilje kan vi jo mange ganger spørre oss selv om hva som er djevelens vilje.

Det er faktisk ikke så vanskelig å finne ut hva som er djevelens vilje heller!

Mange sier at vi skal ikke vite så mye om djevelen, men Paulus sier til Korinter menigheten (2Kor 2:11) at vi ikke skal være uvitende om hva djevelens vilje vilje.

Jeg tror det er en god ide å finne ut hva fienden vil. I en krig prøver den som kriger mot hverandre å finne mest mulig ut om fienden slik at de kan finne ut den andres strategi og deres svakheter og dermed finne ut hvordan de kan angripe.

Vi er i en krig, og vi har en fiende som er aktiv 24 timer i døgnet, 7 dager i uken. Skulle vi ikke da prøve å finne ut hva som han har i tankene og hvordan han kan angripe oss?

Les mer: Dag 1 Hva er djevelens vilje?

Fra serien: Hva er Guds vilje?Del 8 Kristen skjebnetro

Jeg skal nå gå litt mer inn i denne tankegang som sier at det som skjer det skjer, vi kan ikke gjøre noe fra eller til.

Dette er en tankegang eller festningsverk som jeg vil kalle kristen skjebnetro.

Kristen skjebnetro er: Å godta alt som skjer å si at Gud har en vilje med det.

Jeg jobber i et Buddhistisk land som misjonær, og her er skjebnetroen veldig sterk. De tror at hvis noe galt skjer er det forutbestemt, du kan ikke styre din egen skjebne. Din skjebne ble forutbestemt av dine gjerninger i ditt forrige liv.

Skjebnetro er på ingen måte forenelig med Bibelen! Du finner ingen ting der som sier at du ikke kan bestemme din egen skjebne. 


 

Les mer: Dag 2 Kristen skjebnetro

Fra serien: Hva er Guds vilje?Del 9 Vår frie vilje

Gud har en vilje med alle ting, og han har en vilje med ditt liv, han har forbedret ting for deg, men det vil ikke si det samme som at Guds vilje alltid skjer. Grunnen til dette er at Gud har gitt oss den frie vilje. Dine valg avgjør det meste av ditt liv. Det vil også si at du må ta konsekvensen av dine egne valg, og du kan ikke skylle på Gud når du har tatt et feil valg. Dette er en skremmende tanke for mange, de er redd for skyldfølelse, og derfor er det mer behagelig å tro på at Gud har en vilje med alle ting.

Mange er også redd for at hvis de har muligheten til å velge at de da vil velge galt. Ja du kan velge galt, men Gud har alltid en plan B, C, D, E også videre, og den kan til og med bli bedre en plan A. Hvis du setter din lit til Gud, vil han alltid vende ting til det beste for deg

Les mer: Dag 3 Vår frie vilje

Fra serien: Hva er Guds vilje?Del 10 Guds vilje og bønn 

Hvis vi lar oss påvirke av hva jeg kaller for kristen skjebnetro tankegang på dette område vil det gjøre oss ineffektive i våre bønner, og bønn blir kjedelig. Hvorfor be når Gud har forutbestemt at ting skal skje, og hvorfor be om beskyttelse mot synd, når jeg allikevel vil synde?
Og hvorfor ber vi: La din vilje skje som i himmelen så og på jorden. Hvis vi ber om at hans vilje skal skje, så betyr det jo at hans vilje ikke alltid skjer her på jorden. Det er ganske klart at det er ikke slik som i himmelen her på jorden nå.

Hvis alt som skjedde var Guds vilje, hvorfor sier ikke Jesus da at vi skal be: La meg akseptere at din vilje skjer her på jorden. Så skjebnetro tankegangen er ikke forenelig med Bibelen og hva Jesus lærte oss om bønn.

Les mer: Dag 4 Guds vilje og bønn

Fra serien: Hva er Guds vilje?Del 11 Guds vilje og måten han prøver oss på

Det er viktig at vi lærer oss forskjellen på hvordan Gud prøver oss og hva som er angrep og motstand fra djevelen. For det første prøver ikke Gud oss med onde ting som synd, frykt, sykdom eller ulykker.

Ta et eksempel: Du har tyv lånt bilen til faren din før du har lappen, og du tar en liten testtur rundt kvartalet. Plutselig kommer det en bil fra høyre som du ikke har sett, og du krasjer. Følgende blir at du får utsettelse på lappen, noen tusen i gjeld og et par dager på sykehuset. Var det Gud som tillot at dette skjedde for å lære at du ikke skal låne bilen uten lov? Nei det var en konsekvens av din egen frie vilje.

Les mer: Dag 5 Guds vilje og måten han prøver oss på