Meld deg på

Seminar

 Full gjenopprettelse.
Ånd, sjel og legemet


    Mer informasjon!

Uke 4 Kan vi miste frelsen?

Vi har kommet frem til fjerde uke av nettbibelskolen.

Denne uken vil vi begynne på serien om: Kan jeg miste frelsen?

Kommer jeg med når Jesus kommer igjen?

Da jeg var liten hørte jeg av og til noen som sa: ”Ikke synd, for kanskje du ikke vil komme med når Jesus kommer tilbake!”
Jeg husker jeg av og til var livredd for dette. For jeg visste at jeg ikke alltid klarte og leve syndfritt. Jeg husker jeg en kveld hadde lagt meg, men så hørte jeg ikke moren og faren min i stua. Da kjente jeg på frykten som sa: ”Kanskje Jesus har kommet tilbake og du er ikke blitt med!” Så jeg sto opp, og måtte sjekke om moren og faren min fremdeles var der.
Dette skjedde ikke bare en gang, men flere, for jeg hadde sett en film som het: Som en tyv om natten (As a thief in the night). 
Hvis du vokste opp på 70'-80' tallet og var en kristen, kjenner du kanskje til denne filmen? Den handlet om at vi måtte være klare når Jesus kom tilbake, og at det var mange som ble latt tilbake når Jesus kom igjen.
Den skremte vannet av mange kristne (og muligens noen ikke kristne), kanskje spesielt barn som jeg var på den tiden.

Men er det slik at vi mister frelsen hvis vi synder og ikke har bedt om tilgivelse eller omvend oss fra den?

Jeg vil spesielt anbefale å laste ned/lese teksten til denne siste undervisningen, da den vil utfylle det jeg sier. (Tar ikke med alt i undervisningen, samtidig er det et veldig viktig teama å studere!) 

Ukens bibelvers til å kunne utenat:

2Tim2:12f
12Holder vi ut, skal vi også herske sammen med ham. Fornekter vi, skal også han fornekte oss.
13 Er vi troløse, så forblir han trofast. For han kan ikke fornekte seg selv.
 

Eksternundervisning om samme tema (på engelsk).

Andrew Wommack 

 Greg Boyd


NB! For å se video og lytte til audio trykk på linken: Les mer..

Share
Fra serien: Når mister jeg frelsen?

Denne undervisningen er tatt opp på nytt, lagt til nytt stoff og skrevet om litt, februar 2014.

Kommer jeg med når Jesus kommer igjen?

Da jeg var liten hørte jeg av og til noen som sa: ”Ikke synd, for kanskje du ikke vil komme med når Jesus kommer tilbake!”
Jeg husker jeg av og til var livredd for dette. For jeg visste at jeg ikke alltid klarte og leve syndfritt. Jeg husker jeg en kveld hadde lagt meg, men så hørte jeg ikke moren og faren min i stua. Da kjente jeg på frykten som sa: ”Kanskje Jesus har kommet tilbake og du er ikke blitt med!” Så jeg sto opp, og måtte sjekke om moren og faren min fremdeles var der.
Dette skjedde ikke bare en gang, men flere, for jeg hadde sett en film som het: Som en tyv om natten (As a thief in the night). 
Hvis du vokste opp på 70'-80' tallet og var en kristen, kjenner du kanskje til denne filmen? Den handlet om at vi måtte være klare når Jesus kom tilbake, og at det var mange som ble latt tilbake når Jesus kom igjen.
Den skremte vannet av mange kristne (og muligens noen ikke kristne), kanskje spesielt barn som jeg var på den tiden.

Men er det slik at vi mister frelsen hvis vi synder og ikke har bedt om tilgivelse eller omvend oss fra den?

Lytt eller se undervisningenDag 1 Kommer jeg med når Jesus kommer igjen?

(Fra serien: Kan jeg miste frelsen? Del 2)

Kan jeg vite at min frelse er trygg og at jeg er på vei mot himmelen?

Hvordan får vi frelsesvisshet?
Jeg tror det er viktig at du ser hva som skjer når du blir en kristen, det vil hjelpe deg i å ha frelsesvisshet.
2Kor 5:17
17 Derfor, om noen er i Kristus, da er han en ny skapning, det gamle er forbi, se, alt er blitt nytt.

En del opplever kanskje at mange nye positive ting skjer når man tar imot Jesus, og det kan føles veldig bra. Men etter hvert oppdager de at de fremdeles har mange negative sider, og man sliter fremdeles med syndevaner også videre.  Fordi de ser og føler dette kan de lett begynne å tenke: ”Er det virkelig sant at jeg er en ny skapning? Jeg føler ikke at det gamle er forbi og alt er nytt.” Jeg føler at jeg er den gamle og alt er som før.

Det handler om å oppdage hva som er nå den sanne deg. Den sanne deg er ikke din synd, den sanne deg er ikke din programmerte frykt, den sanne deg er ikke din bekymring og svakheter. Den sanne deg er den Gud har skapt deg til å være, og du trenger å bli fornyet i ditt sinn så du også kan bli dannet lik den sanne deg.
Denne sanne deg er at du er blitt sønn eller datter av Gud. Den sanne deg er at du nå er rettferdig og gjort hellig. Den sanne deg er slik Gud skapte deg fra skapelsen av.

Lytt eller se undervisningenDag 2 Frelsesvisshet

(Fra serien: Kan vi miste frelsen? - Del 4.)

Du mister ikke din frelse når du synder, heller ikke om du har syndet mye eller bevisst gjør en synd jeg vet er synd. Men det går an å fornekte frelsen og miste troen på Gud.

Det er noen som sier at det er Gud som velger ut hvem som skal gå fortapt og hvem skal få frelsen. De mener at Gud har forutbestemt alle ting, også hvem som skal kunne ta del i frelsen (kalvinisme).
Mens det er andre retninger igjen som sier at alle vil komme til himmelen en dag (universalismen).
Jeg personlig er ikke enig med disse synene, for den ene fører til frykt og den andre til passivitet.

Se mer om dette i dagens undervisning!

 

Les mer: Dag 2 Når fornekter jeg Gud?

(Fra serien: Kan vi miste frelsen? - Del 3. )

Kan jeg miste frelsen hvis jeg synder? Eller hvor mange synder skal til før jeg mister den? Hvis jeg for eksempel drikker alkohol, hvor mange glass skal til for at jeg tipper over? Hvis du forstår at frelsen handler om et nært forhold med din himmelske far og skaper er faktisk disse spørsmålene irrelevante.

Gud tilgav oss alle våre synder for 2000 år siden, og Jesus kom for å opprette det som synd hadde gjort; skille oss fra et nært fellesskap med Gud. Sannheten er at Gud har allerede dømt din synd ved sin sønn Jesus, så Gud vil ikke lenger dømme deg for dem.

Så kan vi da gå ut å synde så mye vi vil? Nei det sier hverken jeg eller Bibelen.

Les mer: Dag 3 Mister vi frelsen når vi synder?

(Fra serien: Kan vi miste frelsen? - Del 5.)

Hvis noen spør deg om du er en kristen og du da fornekter at du er det, har du da gitt avkall på eller mistet frelsen, siden du fornektet at du tror på Jesus?

Da jeg gikk på videregående ble jeg mobbet en del og jeg hadde et veldig dårlig selvbildet. På en måte ønsket jeg å si at jeg var en kristen, men på en annen side opplevde jeg mobbing og jeg ønsket ikke å bli mer mobbet fordi jeg var en kristen. Jeg var faktisk litt redd for at noen skulle finne det ut, og at jeg skulle bli mer mobbet.
De to årene jeg gikk på maskin og mekk, visste så å si ingen at jeg var en kristen En dag var det en som så at jeg hadde et kristent kort i lommeboka, og han spurte: ”Er du en sånn kristen?” Jeg dro veldig på det og svaret ikke konkret ja på det. Hva hvis jeg hadde svart konkret nei på dette, hadde jeg da gitt avkall på frelsen siden jeg fornektet at jeg var en kristen?

Jeg husker jeg var veldig fordømt for at ingen på skolen visste at jeg var en kristen.
Jeg husket også at det var en som spurte meg: Du vitner vel om Jesus på skolen Tore? Jeg løy egentlig litt og sa unnvikende: Jo jeg gjør vel det. 
Jeg visste at jeg ikke burde fornekte at jeg var en kristen, og at jeg ikke burde lyve bort at jeg ikke vitnet på skolen, men jeg var redd for fordømmelsen og avvisningen hvis noen fant ut. I tillegg til dette hadde jeg en frykt for at hvis Jesus skulle komme igjen, så ville jeg ikke komme med, fordi jeg hadde syndet ved å ikke å fortelle hele sannheten?
Hva var årsaken til at jeg halvveis fornekte at jeg var en kristen?
Finn ut mer om dette i dagens undervisning!

Les mer: Dag 4 Da Peter fornektet mistet han frelsen?

(Fra serien: Kan vi miste frelsen? - Del 6.)

Et av de spørsmålene jeg oftest får på nettsidene mine er: Har jeg begått den utilgivelige synd? Det vil si en synd som ikke kan bli tilgitt. De er ofte redd for at de har spottet Den Hellige Ånd og mistet frelsen for godt.

Hva om jeg blir sint på Gud eller en som ønsker å frasi meg frelsen og jeg sier spottende ting mot Den Hellige Ånd, som: Jeg spotter deg Hellige Ånd! Har jeg da begått den utilgivelige synd og har jeg da noen mulighet til å komme til himmelen igjen?

Eller hva om jeg har tanker som spotter Den Hellige Ånd, har jeg da begått den utilgivelige synd?

I denne ukens undervisning vil jeg belyse og gi svar på disse spørsmålene.

Hvis du sliter med denne frykten eller kjenner noen som sliter med det, vil jeg virkelig anbefale å få med deg denne viktige undervisningen i dag!

Les mer: Dag 5 Den utilgivelige synd