Meld deg på

Seminar

 Full gjenopprettelse.
Ånd, sjel og legemet


    Mer informasjon!

Kategori: Uke 4 Kan vi miste frelsen?

(Fra serien: Kan vi miste frelsen? - Del 5.)

Hvis noen spør deg om du er en kristen og du da fornekter at du er det, har du da gitt avkall på eller mistet frelsen, siden du fornektet at du tror på Jesus?

Da jeg gikk på videregående ble jeg mobbet en del og jeg hadde et veldig dårlig selvbildet. På en måte ønsket jeg å si at jeg var en kristen, men på en annen side opplevde jeg mobbing og jeg ønsket ikke å bli mer mobbet fordi jeg var en kristen. Jeg var faktisk litt redd for at noen skulle finne det ut, og at jeg skulle bli mer mobbet.
De to årene jeg gikk på maskin og mekk, visste så å si ingen at jeg var en kristen En dag var det en som så at jeg hadde et kristent kort i lommeboka, og han spurte: ”Er du en sånn kristen?” Jeg dro veldig på det og svaret ikke konkret ja på det. Hva hvis jeg hadde svart konkret nei på dette, hadde jeg da gitt avkall på frelsen siden jeg fornektet at jeg var en kristen?

Jeg husker jeg var veldig fordømt for at ingen på skolen visste at jeg var en kristen.
Jeg husket også at det var en som spurte meg: Du vitner vel om Jesus på skolen Tore? Jeg løy egentlig litt og sa unnvikende: Jo jeg gjør vel det. 
Jeg visste at jeg ikke burde fornekte at jeg var en kristen, og at jeg ikke burde lyve bort at jeg ikke vitnet på skolen, men jeg var redd for fordømmelsen og avvisningen hvis noen fant ut. I tillegg til dette hadde jeg en frykt for at hvis Jesus skulle komme igjen, så ville jeg ikke komme med, fordi jeg hadde syndet ved å ikke å fortelle hele sannheten?
Hva var årsaken til at jeg halvveis fornekte at jeg var en kristen?
Finn ut mer om dette i dagens undervisning!

 


 Se denne undervisningen! 

(du kan også lytte til den og laste ned filer)

 Se denne videoen på Vimeo

Du kan laste ned denne delen her! (Video/mp4).
Høyre klikk musa, og velg: Lagre mål/lenke som..

 

 

 


 Lytt til undervisningen

 


 Last ned/les tekst

Last ned/les teksten her (hele undervisningen)

 Dagens bibelvers å lese:

1Samuel 15 og 2Samuel 11 og 12

Spørsmål å tenke på fra dagens undervisning:

  1. Mistet Peter frelsen da han fornektet Jesus?
  2. Hvorfor/hvorfor ikke?