Meld deg på

Seminar

 Full gjenopprettelse.
Ånd, sjel og legemet


    Mer informasjon!

Uke 22 Fridd oss fra den onde

Dette er en serie som jeg på sett og vis har hatt på sidene mine en stund, men jeg har forandret en del på den. Så hvis du har vært borte i denne undervisningen før, vil jeg anbefale deg å se den på nytt!

Jeg har også forandret tittelen fra Fri oss fra den onde til Fridd oss fra den onde. For det er det som er sannheten: Jesus har allerede fridd deg ut av mørkets makt

Han er Den som har fridd oss ut av mørkets makt og satt oss over i sin elskede Sønns rike.
Apostelen Paulus til Kolossæ. (Kol 1:13)

Det er en kamp som pågår i det usynlige, og kampen er om ditt sinn og dine tanker.
De fleste av oss, selv mange kristne, gjenkjenner ikke at vi er i en kamp, hver eneste dag. Vi er ikke klar over at det vi sier, ser, tenker, føler, velger og gjør påvirker oss i en negativ eller positiv retting. 

Djevelens hovedvåpen mot deg er: Tanker av frykt og bekymring. 

Sa ikke Jesus at han kom for å sette de undertrykte fri (Luk 4:18), og at vi ble en ny skapning da vi ble kristne (2Kor 5:17)? Hvis Jesus kom for å sette oss fri, hvorfor ligger vi da under for synd, frykt, motløshet, håpløshet, fordømmelse osv. Hvorfor ble vi ikke fridd ut fra alt dette da vi ble kristne? 

Sannheten er faktisk at Jesus har allerede gjort dette, men grunnen er at vi har ikke sett det på grunn av fiendes løgner, og vi trenger å fornye våre tanker rundt det som er sant. Djevelen har matete oss med mange løgner, som han gjerne bruker imot deg.

Denne ukens bibelvers å kunne utenat er:

Kol 1:13
Han er Den som har fridd oss ut av mørkets makt og satt oss over i sin elskede Sønns rike.


Ekstern undervisning om samme tema (på engelsk).

Andrew Wommack 

Greg Boyd


Fridd oss fra den onde? - Del 1. Jesus har satt oss fri

Han er Den som har fridd oss ut av mørkets makt og satt oss over i sin elskede Sønns rike.
Apostelen Paulus til Kolossæ. (Kol 1:13)

Det er en kamp som pågår i det usynlige, og kampen er om ditt sinn og dine tanker.
De fleste av oss, selv mange kristne, gjenkjenner ikke at vi er i en kamp, hver eneste dag. Vi er ikke klar over at det vi sier, ser, tenker, føler, velger og gjør påvirker oss i en negativ eller positiv retting. 

Djevelens hovedvåpen mot deg er: Tanker av frykt og bekymring. 

Sa ikke Jesus at han kom for å sette de undertrykte fri (Luk 4:18), og at vi ble en ny skapning da vi ble kristne (2Kor 5:17)? Hvis Jesus kom for å sette oss fri, hvorfor ligger vi da under for synd, frykt, motløshet, håpløshet, fordømmelse osv. Hvorfor ble vi ikke fridd ut fra alt dette da vi ble kristne? 

Sannheten er faktisk at Jesus har allerede gjort dette, men grunnen er at vi har ikke sett det på grunn av fiendes løgner, og vi trenger å fornye våre tanker rundt det som er sant. Djevelen har matete oss med mange løgner, som han gjerne bruker imot deg.

Les mer: Dag 1 Jesus har satt oss fri

Fridd oss fra den onde? - Del 2. Krigen er allerede vunnet (hvem er djevelen?)

Jeg hørte en forkynner en gang som sa at kampen er mellom Gud og djevelen.

Mange tror at Gud og djevelen er lik i makt og de prøver og utkjempe hverandre.
Det er også en del bøker som beskriver hvordan engler og demoner kjemper med hverandre. Men jeg tror ikke dette er et riktig bilde av hva som faktisk er en realitet, for krigen mellom Gud og satan er allerede avgjort. Djevelen har faktisk aldri vært i krig mot Gud direkte, for den ville han ha tapt uansett! For Gud er suveren i makt, autoritet og kraft!

Derfor trenger du ikke å være redd for den onde, for du er på den seirende siden! Kampen er allerede vunnet!

I dag vil jeg også snakke litt om hvem djevelen er og hans opphav.

Les mer: Dag 2 Krigen er allerede vunnet (hvem er djevelen?)

Fridd oss fra den onde? - Del 3. Fiendens eneste våpen

Vår sjelefienden vil ofte komme å så tvil om hvem Gud er og hva han har sagt, og hvem vi er, slik han gjorde med Adam og Eva.

En stor løgn djevelen vi at du skal tro på er at du er bare en ussel, svak og syndfull skapning, og når du synder er Gud missfornøyd, skuffet og sint på deg.
Hvordan ser Gud på deg når du har falt i en synd? Forandrer hans syn på deg når du har gjort noe galt?
Kan jeg fortelle deg en god nyhet? Gud elsker deg fordi du er skapt i hans bilde, og fordi du er hans sønn eller datter. Dette vil aldri forandre seg!
Fienden vil lyve til deg å si at dette ikke er sant, men løgn er hans eneste våpen mot deg!

Les mer: Dag 3 Fiendens eneste våpen

Fridd oss fra den onde? - Del 4. Hvordan vinne kampen om våre sinn?

Når mennesker får en åpenbaring av hvem Gud er og hvem vi er i Ham, vil vi også rive ned de onde åndsmakter disse før representerte, enten det er frykt, avgudsdyrkelse, depresjoner, umoral (som mange kristne refererer til Jesabels ånd) også videre. Og jo flere som får en åpenbaring av Gud og hvem han i sannhet er, og hvem vi i sannhet er, jo mindre vil en åndsmakt få fotfeste, enten det er over byer, land eller over mennesker, ja selv også over ditt eget liv.

Jeg er på ingen måte i mot bønn, men jeg ber ikke imot åndsmakter i himmelrommet og imot åndsmakter over byer også videre lenger (jeg har gjort det), men jeg ber at mennesker skal få en åpenbaring av hvem Gud er og hvor unike, verdifulle og hvor høyt Gud elsker dem. Mitt fokus er på menneskene at de skal få en åpenbaring av Guds kjærlighet, ikke på åndsmaktene.

Les mer: Dag 4 Hvordan vinne kampen om våre sinn?

Fridd oss fra den onde? - Del 5. Djevelen bruker våre følelser

Våre tanker påvirker også hva vi føler. Mange tenker at man kan ikke noe for hva man føler, og man kan aldri kontrollere følelsene. Men det er faktisk slik at hvis du kontrollerer dine tanker, det vil si: tar tanker til fange, så kan du også kontrollere hva du føler.
Det betyr ikke at negative følelser aldri vil komme din vei, men du trenger ikke å la de negative følelsene få kontrollere deg.

Når en av djevelens løgntanker får festet seg til våre følelser blir ting enda vanskeligere å motstå og kjempe imot.
Når du er deprimert, selvmedlidende og motløs er du mye lettere utsatt for fiendes løgner. For vår følelser kan ofte bekrefter hans løgner. Ordspråkene sier følgende:
Ords 24:10
10 Hvis du mister motet på trengselens dag, da har du liten styrke.

Les mer: Dag 5 Djevelen bruker våre følelser