Meld deg på

Seminar

 Full gjenopprettelse.
Ånd, sjel og legemet


    Mer informasjon!

Uke 6 Det er Gud som har gitt deg følelser

Share

Det er en ting alle mennesker lengter etter, vet du hva det er? Vi lengter etter lykke, vi er på jakt etter og ønsker å ha gode følelser og finne lykke. Dette er faktisk en gudgitt ting. Gud har skapt deg med følelser og han vil at du skal være glad! Det er en lengsel han har gitt deg! Men det er mange ting som kan lede deg vekk fra den gleden og freden Gud hadde tenkt for deg. Det finnes faktisk en ond makt som ønsker å påvirke deg gjennom dine følelser til å miste det Gud hadde tenkt for deg.

Følelser kan være vår beste venn eller vår verste fienden. I denne undervisningen vil jeg gi deg en del sannheter om følelser som kan hjelpe deg til å håndtere dem på en riktig og god måte, og hvordan du kan føle slik Gud vil du skal føle og finne den lykken som han har for deg.

Dette er en viktig og en 11 delt serie som handler om hvordan ikke la følelsene ta kontroll over livet vårt. 

Selv om denne undervisningen går mer under: Tenk over hva du sier og tenker, har jeg valgt å gi deg denne undervisningen tidlig i denne nettbibelskolen, for den er veldig viktig! Og den kan hjelpe deg til å få mere ut av denne skolen!

Denne ukens bibelvers å kunne utenat er som følger:

1Joh 4:18
18 Frykt er ikke i kjærligheten, men den fullkomne kjærlighet driver frykten ut. For frykten har med straff å gjøre, og den som frykter, er ikke blitt fullkommen i kjærligheten.


 NB! For å se video eller lytte til audio trykk på linken: Les mer..

(Fra serien: Det er Gud som har gitt deg følelser!)

Det er en ting alle mennesker lengter etter, vet du hva det er? Vi lengter etter glede, vi er på jakt etter og ønsker å ha gode følelser og finne glede. Dette er faktisk en gudgitt ting. Gud har skapt deg med følelser, og han vil at du skal være glad! Det er en lengsel han har gitt deg! Men det er mange ting som kan lede deg vekk fra den gleden og freden Gud hadde tenkt for deg. Det finnes faktisk en ond makt som ønsker å påvirke deg gjennom dine følelser til å miste den gleden som Gud hadde tenkt for deg.
Følelser kan være vår beste venn eller vår verste fienden. I denne undervisningen vil jeg gi deg en del sannheter om følelser som kan hjelpe deg til å håndtere dem på en riktig og god måte, og hvordan du kan føle slik Gud vil du skal føle og finne den lykken som han har for deg.

Les mer: Dag 1 (uke 5) Hva er følelser?

(Fra serien: Det er Gud som har gitt deg følelser!)
 
Du har følelser fordi Gud har følelser!

Vi er skapt av Gud til å mestre livet, ikke at livet skulle kontrollere oss.
Du kan lese i første Mosebok at Gud gav Adam og Eva rett til å råde over jorden og deres egne liv. Vi er skapt i Guds bilde. Det vi si at vi var ment til å være et speilbilde av ham. Et speilbilde av hans kraft, av hans kjærlighet, hans autoritet. Det var derfor Gud skapte oss.
Du kan ikke fungere i dette hvis dine følelser er herre i livet ditt.

Det er en grunn til at Gud har gitt oss følelser, men de var ikke ment som noe som skulle ha makt over oss, men vi skulle kontrollere dem.

Les mer: Dag 2 Gud har følelser!

Religion (copyright Tore Johannessen)(Fra serien: Det er Gud som har gitt deg følelser!)

Loviskhet vil lede deg til fordømmelse
. Den vil gjøre deg redd for at du ikke har levd perfekt nok.
Loviskhet vil gjøre deg paranoid for synd, og den er både selv-fokuserende og synd-fokusert.

I de første 20 årene av mitt liv var jeg faktisk usikker på om Gud ønsket at jeg skulle være lykkelig, og at jeg skulle føle glede. Det var en del snakk om å lide for Gud og legge ned ting for Gud. Jeg trodde faktisk at det var litt åndelig og ikke å være glad. Spesielt det å gråte trodde jeg var veldig åndelig. Jeg antok at sykdom og depresjon var en del av det å lide som kristen, og at fordømmelse og skyld var noe som en kristen burde ha.

Les mer: Dag 3 Følelser og loviskhet (religion)

(Fra serien: Det er Gud som har gitt deg følelser!)

De gode nyhetene, som evangeliet betyr, og som det kristne budskapet gir, er frihet fra dom, skyld, skam, fordømmelse og at vi har blitt en ny skapning. Det tragiske er at religion har forvrengt dette, og det er nettopp disse negative følelsene mange sliter med etter at de har blitt kristne.   
En ting som religion ofte fører med seg er fordømmelse, skyld, skam og et bilde av en sint Gud, en Gud som kommer for å straffe deg.

Hva var det Jesus brukte som motivasjonsfaktor til at denne kvinne som var grepet på fersk gjerning i hor i Joh 8, ikke skulle synde? Var det fordømmelse? Sa han: ”Du bør virkelig føle skam og fordømmelse for det du har gjort nå! Hvis du virkelig vil vise dette, så kan jeg kanskje tilgi deg?” Nei! Jesus gjorde ikke det, han tilgav og viste kjærlighet der og da! Han fikk henne til å føle seg elsket og verdifull.

Les mer: Dag 4 Heller ikke jeg fordømmer deg.

(Fra serien: Det er Gud som har gitt deg følelser!) 

Djevelen ønsker at du skal ha et bilde av en Gud som kommer for å straffe deg, for hvis du tror og føler at Gud hater deg, vil du gjøre opprør mot ham.

Jeg tror dette er årsaken til at så mange ønsker å avvise Gud i Norge i dag. De føler at hvis det finnes en Gud så er han ikke særlig fornøyd med dem og hater dem. Det triste er at vi kristne har vært flinke til å gi nettopp et slikt bilde av Gud.
Hvis du føler at Gud ikke er glad i deg eller hater deg, hvorfor skulle du da tro at han har noe godt for deg? Hvis noen hater deg, vil du ikke da føle og frykte at denne personen ikke vil gjøre deg noe godt?

Noen tenker at Gud hater meg fordi jeg fikk et barn før eller utenfor ekteskapet, eller fordi jeg tok abort, eller fordi jeg så på pornografi på nettet. Eller han hater meg eller misliker meg fordi jeg ikke har bedt eller lest i Bibelen den siste uka, eller jeg trodde Gud mislikte meg fordi jeg ikke har gitt tienden og ikke vitnet om Gud på skolen eller jobben da jeg fikk en anledning.
Det er veldig viktig at du gjør noe med og river ned disse tankene som ikke er sanne, for så lenge du ikke ser og har en åpenbaring av at Gud elsker deg, vil du lett gjøre opprør mot Gud, eller du blir redd ham og mister all din frimodighet til å komme til Ham.

Les mer: Dag 5 Jesus kom ikke for å dømme verden (d.v.s. også de ikke kristne)!