Meld deg på

Seminar

 Full gjenopprettelse.
Ånd, sjel og legemet


    Mer informasjon!

Hva sier Bibelen om penger og tienden?

 

Vi har kommet frem til siste uke av nettbibelskolen, men det vil ikke si at undervisningen denne uken ikke er viktig.

Penger og tienden
Undervisningene denne uken vil handle om hva Bibelen sier om penger og tienden. Bibelen snakker mye om penger, faktisk mer enn tro og frelse, så dette er en veldig viktig undervisning. I I denne undervisningen vil jeg blant annet undervise om: Er penger roten til alt ondt? Vil Gud at vi skal være rike? Du er en forvalter. Må vi gi tienden og hvor skal vi gi den?

Denne ukens bibelvers å kunne utenat er:

2Kor 9:6-8
6 Men dette sier jeg: Den som sår sparsomt, skal også høste sparsomt, og den som sår rikelig, skal høste med rik velsignelse.
7 Enhver må gi slik som han setter seg fore i sitt hjerte, ikke med ulyst eller av tvang. For Gud elsker en glad giver.
8 Og Gud er mektig til å gi dere all nåde i rikelig mål, for at dere alltid og i alle ting kan ha alt det dere trenger til, og ha overflod til all god gjerning.

 
Ekstern undervisning om samme tema (på engelsk). 

Andrew Wommack


 

(Fra serien: Hva sier Bibelen om penger og tienden)

Du har kanskje hørt at penger er roten til alt ondt, men det er ikke hva Bibelen sier. Den sier kjærlighet til penger er roten til alt ondt.(1Tim 6:9-10)

Mange kristne tror at å ha mye penger er en negativ ting, de tror at Gud ønsker de skal være fattige. Religion har prøvd å få oss til å tro at det er bra å ha lite og det er sett på som veldig åndelig å leve asketisk.
Men hvordan kan vi nå ut til denne verden med å fortelle de gode nyhetene om Guds kjærlighet hvis vi ikke har penger? Vi ber om vekkelse, men hvordan kan vi ha en vekkelse uten penger?  Vi ber om at evangeliet skal nås til jordens ender, men hvordan kan vi sende noen uten penger?

Hvis noen i Norge tror at det et åndelig å ikke ha penger, burde de egentlig ikke ha bodd i Norge og frasagt seg sitt norske borgerskap. Da burde alle kristne ha funnet seg et fattig sted i Afrika eller Asia og bo i en stråhytte for å kunne leve et hellig liv.  
Jeg tror du vet at dette ikke er riktig, men hvis man skal følge den religiøse tankegangen fult ut når det kommer til penger, ville dette vært det rette å gjør.

I denne undervisningsserien vil jeg også ta opp teamet tienden. Er tienden noe en kristen må gi? Er det noe som Gud krever av oss når vi er kristne? Og må vi gi den til menigheten vår?
De siste delene av denne undervisningsserien på syv deler vil handle om dette.

 

Les mer: Dag 1 Er penger roten til alt ondt?

Da Jesus snakket om å søke først Guds rike handlet dette faktisk om penger.

Grunnen til at Gud ønsker å velsigne deg med penger er ikke først og fremst for deg, selv om han unner deg ting også, men han vil at du skal oppleve den velsignelsen det er å gi det videre til andre, og at han ønsker å vise deg at han er en trofast far som du kan stole på også, selv om ting ser umulig ut eller ulogisk ut i menneskers øyne.

I denne verden så er det veldig ulogisk at hvis jeg gir så vil jeg få, men dette er slik Gud har gjort det for at vi kan oppleve velsignelse. Faktisk gjelder dette i alle ting. Hvis vi et opptatt med å uselvisk velsigne andre, vil vi selv erfare og oppleve å bli velsignet. Når vi for eksempel gir kjærlighet til noen, vil vi ofte oppleve dette tilbake også.
Ordspråkene 11:24, 25 (N78BM)
Én strør ut og får likevel mer, en annen er gjerrig og må enda lide nød. Den som sprer velsignelse, trives godt, den som kvikker opp andre, blir oppkvikket selv.

Les mer: Dag 2 Søk først Guds rike

En undervisningsserie om penger og tienden - Vil Gud at du skal være fattig eller rik?

Utgangspunktet for denne undervisningen i dag er fra en historie da en rik mann kom til Jesus og spurte hva han skulle gjøre for å få evig liv. Jeg tror denne historien ofte har blitt missforstått, og mange har trodd at man ikke kan være rik hvis man er en kristen.

Jeg vil også ta opp at vår verdi ligger ikke i hvor mye vi har på bankkontoen eller hvor mye utdannelse vi har.

Hvis du har mye penger, og du kanskje har jobbet hardt for å få dem, har du lettere for å sette din lit til dem. Du har jobbet hardt for å få dem, for du har kanskje tatt en lang utdannelse, jobbet hard for å få den posisjonen du har og du har stolt på det du har gjort og oppnådd, også plutselig skal du sette din lit til en annen, det er et stort skritt å ta, og det var det for denne mannen som kom til Jesus også.

Jeg er ikke imot utdannelse, men vi kan faktisk sette vår verdi og lit til den hvis vi ikke er klar over hvor vår verdi kommer i fra. Vår identitet og verdi kan faktisk ofte være forbundet med hva vi har oppnådde her i livet.

 


Les mer: Dag 3 Vil Gud at du skal være fattig eller rik?

En undervisningsserie om penger og tienden - Penger og visdom?

Gud er en god Gud og han ønsker at du skal være velsignet, men du vil ikke erfare  velsignelsene hvis du aldri våger å gi noe eller du er en veldig dårlig forvalter av det Gud allerede har gitt deg.
Gud sint på deg om du har forvaltet dine penger dårlig og er en som gir lite, men du kunne ha opplevde mange velsignelser hvis du ikke hadde holdt tilbake eller latt være å søke Gud når det kommer til hvordan du har brukt pengene dine.
Huske det er heller ikke Gud som holder igjen, men det er faktisk du som sitter med nøklene til din fremtid og til de velsignelser Gud allerede har lagt ferdig for deg, og det er ditt valg å gå inn i dem.


Les mer: Dag 4 Penger og visdom?

En undervisningsserie om penger og tienden - Må vi gi tienden?

Hvis du ikke har et rett bilde av Gud og hva han allerede  har gjort for deg, kan du kanskje begynne å ha en følelse av at Gud ikke er Gud vår fader, men gudfaren.
Det er kanskje slik en del kristne har fremstilt Gud når det kommer til tienden.
For å kunne beskytte deg og gi deg bønnesvar må du gi ti prosent av din inntekt, og da helst før skatt, hvis ikke vil forbannelse komme over deg og din familie. Kanskje du vil få store økonomiske problemer eller til og med sykdommer vil ramme deg, eller du vil ikke bli helbredet.
Dette høres mye mer ut som gudfaren enn Gud vår fader.

Tienden er ikke noe du gir for å betale Gud noe, alt tilhører faktisk han allerede.

Les mer: Dag 5 Må jeg gi tienden?

En undervisningsserie om penger og tienden - Så og høste?

Gud ønsker at du skal ha overflod så vi kan gjøre hans gjerninger på denne jorden. Vet ikke om du har lagt merke til det, men alt koster noe, og uten penger kommer vi ikke langt i denne verden. Skal vi se vekkelser og mennesker bli frelst trenger vi penger! Men det er et prinsipp jeg jeg ønsker å vise deg i undervisningen i dag, og det handler om å så og høste.

Paulus sier at hvis du sår sparsomt, det vil si hvis du gir lite, vil du motta lite, men hvis du gir rikelig vil du høste rikelig, og her er det faktisk snakk om penger.
Men igjen husk motivet bak. Hvis det ikke er gitt av kjærlighet, med ulyst og et ikke villig hjerte har det liten effekt på deg, for dette handler igjen om å sette sin lit til Gud.

Les mer: Dag 6 Så og høste

En undervisningsserie om penger og tienden - Hvor skal jeg gi?

Selv om jeg tror at å gi til din lokale menighet er en bra ting, så igjen er du ikke er bundet til lov som sier at du må gi alt til din menighet.
Jeg tror det her er viktig å la seg lede av Den Hellige Ånd, som på så mange andre områder i livet vårt.
Jeg vil allikevel gi deg noen råd når det kommer til å gi, for der er faktisk ikke helt likegyldig hva du gir til.

For eksempel: Ikke så inn i ting som ikke bærer frukt, eller inn i en menighet eller et arbeid som du ikke har tro på.
Det er viktig at du støtter og så inn i det som fremmer Guds rike.

Les mer: Dag 7 Hvor skal jeg gi?