Dag 6 Så og høste

Kategori: Hva sier Bibelen om penger og tienden?

En undervisningsserie om penger og tienden - Så og høste?

Gud ønsker at du skal ha overflod så vi kan gjøre hans gjerninger på denne jorden. Vet ikke om du har lagt merke til det, men alt koster noe, og uten penger kommer vi ikke langt i denne verden. Skal vi se vekkelser og mennesker bli frelst trenger vi penger! Men det er et prinsipp jeg jeg ønsker å vise deg i undervisningen i dag, og det handler om å så og høste.

Paulus sier at hvis du sår sparsomt, det vil si hvis du gir lite, vil du motta lite, men hvis du gir rikelig vil du høste rikelig, og her er det faktisk snakk om penger.
Men igjen husk motivet bak. Hvis det ikke er gitt av kjærlighet, med ulyst og et ikke villig hjerte har det liten effekt på deg, for dette handler igjen om å sette sin lit til Gud.

 


Lytt til undervisningen

Last ned/les tekst

Last ned/les teksten her

Dagens bibelavsnitt å lese:

 

Spørsmål å tenke på fra dagens undervisning: