Meld deg på

Seminar

 Full gjenopprettelse.
Ånd, sjel og legemet


    Mer informasjon!

Uke 7 Hva følelser kan føre til.

Denne uken vil vi fortsette på serien om: Det er Gud som har gitt deg følelser!

Disse delene vil blant annet handle om hva følelser kan føre til når vi lar dem lede oss. Den handler også om mitt vitnesbyrd om hvordan Gud har satt meg fri fra en uhelbredelig allergi sykdom.

Jeg vil også si noe om hvordan kontrollere følelser og at Jesus hadde følelser, men han lot seg ikke lede av dem.

Denne ukens bibelvers å kunne utenat er som følger:

2Tim 1:7
7 For Gud gav oss ikke motløshets ånd, men krafts og kjærlighets og sindighets ånd.


 

(Fra serien: Det er Gud som har gitt deg følelser!)

Det jeg sier nå kan kanskje sjokkere deg litt (hvis du er oppvokst med et lovisk tankesett), men jeg er overbevist om at dette er sant: Gud prøver ikke å få deg til å slutte å synde ved å vise deg og fokuser på din synd, han prøver å få deg til å se hvem du er i ham, og det er det han ønsker å overbevise deg om. For det er når du ser din sanne identitet og hvem du er i ham at du også vil slutte å synde.
Jesus vet at når du ser din sanne identitet vil du slutte å synde, derfor er hvem du er i Kristus hans fokus.
Gud ønsker at du ikke skal synde, men han gjør ikke det ved å fokusere på din synd og for å få deg til å slutte med synd, men ved å vise deg hvem du virkelig er, det vil føre til at du ikke synder.
Jeg gjentar meg litt her nå men jeg håper du ser mitt poeng, for her har ofte loviskhet kommet inn og snudd på det. Loviskhet vil alltid ha deg til å bli fokusert på synden, men det vil aldri sette deg fri fra synd.

Les mer: Dag 1 Grunnfestet i din identitet

(Fra serien: Det er Gud som har gitt deg følelser!)

En person har frykt for å glemme og låse døren før han går hjemmefra. Han går ut døren, sjekker at han har låst, går hundre meter, og må tilbake for så å sjekke igjen. Han går til bilen, men igjen føler han at han ikke har låst, så igjen går han tilbake.
Han får endelig satt seg i bilen, men på veien til jobben er han igjen usikker om ham låste døren, og må tilbake igjen for å sjekke. Hva er problemet til denne personen? Er det at han er glemsom og alltid glemmer å låse, nei det er det ikke. Han vet han har låst, han vet det som et faktum, men problemet hans er at han ikke føler at han har låst, og må tilbake for å sjekke.
Dette var et eksempel, men jeg vet at i dag er det mange som har lignende fobier. Det kan være frykt for høyder, frykt for trange rom, frykt for å være sammen med andre mennesker, frykt for å fly osv. Det kan også være frykt for ikke å bli akseptert som kan føre til spiseforstyrrelser, frykt for avvisning, menneskefrykt, frykt for sykdommer etc.
Selv om noen av disse fryktene kan ha noe sannheter i seg, er de ofte veldig mye større enn hva som er logisk og sant.
Ta flyfrykt for eksempel. Det er en sannhet at fly styrter av og til, men det er svært lite sannsynlig at du vil være i en. Det er mer sannsynlig at du vil bli drept i en bilulykke på veien til flyplassen enn at du skulle dø i en flyulykke.

Hva er årsaken til disse fobiene, jo vi føler at det er slik, derfor tror vi det. Selv om vi kanskje vet hva som er sannhet, er følelsene mer reelle for oss enn hva som er sant.

Les mer: Dag 2 Følelser og sannhet

Den verden vi lever i dag er stort sett styrt av hva vi føler. Du har kanskje hørt dette uttrykket: Hvis det føles godt for deg. Dette er verdens visdom som blir styrt av følelser, ikke Guds visdom. Dette er en løgn som i det lange løp bare vil skade deg og andre.
Du finner ganske fort ut at dette ikke er sant når det som føles godt for en annen skader og sårer deg, eller omvendt.

Jeg tror du er ganske klar over at det er mange ting du kan føle for å gjøre som ikke er bra for deg eller andre! Du kan kanskje føle for å robbe en bank, men det betyr ikke at det er rett å gjøre det. Du kan kanskje føle for å se på pornografi på Internett eller å gå ut å ligge med noen, men det betyr ikke at det vil være bra for ekteskapet ditt. Selv om du føler for å spise en kilo sjokolade fordi du er deprimert, betyr ikke det at det vil være bra for deg. Jeg tror du sikkert skjønner poenget.

Les mer: Dag 3 Hvis det føles godt for deg

(Fra serien: Det er Gud som har gitt deg følelser!)

Våre følelser kan føre til mye galt når de kontrollerer oss over lengre tid. Det at vi ikke er villig til å tilgi for eksempel, vil føre til at du føler sinne, frustrasjon og også depresjon. Og når du har disse følelsene, kan de til og med lede til sykdommer i kroppen din.

Følelser har mye med vår helse å gjøre. Våre negative følelser som ofte kommer av frykt, kan forløse kjemikalier som gjør oss deprimerte eller få en kjemisk ubalanse i kroppen vår. Det kan også gjøre ditt immunsystem svakt.
Spør en lege om ikke langvarig frykt og depresjon kan ha en påvirkning på ditt immunsystem.
Bibelen har faktisk visst om dette i flere tusen år.
Ord 17:22
 22 Et glad hjerte gir god legedom, men en motløs ånd tar margen fra benene.

Les mer: Dag 4 Følelser og vår helse

(Fra serien: Det er Gud som har gitt deg følelser!)

Dine følelser blir styrt av dine tanker, når du tenker negativt vil negative følelser komme.
Hvis jeg klarer og håndtere mine tanker, vil jeg klare å kontrollere mine følelser.

Hvis jeg tenker at jeg vil misslykkes hver gang jeg prøver på en ting, vil jeg ha en følelse av mislykkethet og håpløshet. Hvis jeg frykter mye, vil mine følelser følge etter frykten. Hvis jeg er mye bekymret, vil jeg få følelser som går i samme retning. Mine tanker vil diktere de følelser som jeg vil ha.
Hvis du har negative følelser, tenk over hva du har tenkt på i det siste, og du vil finne grunnen til dine negative følelser.

Les mer: Dag 5 Hvordan kontrolere følelser?

(Fra serien: Det er Gud som har gitt deg følelser!)

La oss se litt på Jesus sine følelser, og hvordan han håndterte dem.

Det stedet der hans følelser var under mest angrep var sannsynligvis i Getsemane hagen, kvelden før han ble korsfestet. Da han var i Getsemane hagen for å be, like før fariseerne kom og hentet han, var han under et veldig strekt følelsesmessig press. Og han sa: Om mulig, ta dette beger fra meg. Han sa egentlig: Hvis det er mulig Gud, la meg slippe å dø på korset. Dette var hans følelser som prøvde å få han vekk i fra Guds vilje. Han visste at han møtte dø på et korset for å frelse oss, men han følte ikke for å gjøre det.

Les mer: Dag 6 Jesus hadde (og har) følelser!