Meld deg på

Seminar

 Full gjenopprettelse.
Ånd, sjel og legemet


    Mer informasjon!

Uke 14 Loven og nåden (når er jeg tilgitt og er vi under de ti bud)

Jeg vet det er mange kristne som er redd for at de kanskje ikke er tilgitt, og mange tenker på hva Jesus sa i bergprekenen i Matteus, der Jesus sier at Gud kan ikke tilgi deg, før du har tilgitt andre (perfekt).
Du kan være redd for at du kanskje ikke helt har tilgitt alle, og at Gud da ikke vil høre på din bønn, eller det kan være at Gud fullstendig vil avvise deg hvis du ikke har tilgitt perfekt, og det er nettopp det Jesus konkret sier i Matteus 6.
Det vil med andre ord si at vi enten mister frelsen hver gang vi blir opprørte og sinte på noen, eller holder på sinne eller bitterhet mot noen.
Hvordan kan vi klare å leve etter dette? Og når er jeg/ble jeg egentlig tilgitt?

Dette er noe jeg vil snakke om i denne uken. Jeg vil også ta opp temaet: Må vi følge de ti bud og hva var/er egentlig hensikten med loven?

Det er en ekstra dag denne uken, men dag seks er bare på rundt 20 minutter.

--- Tore Johannessen ---

(Fra serien: Loven og nåden - Del 6)
I Johannes Evangeliet kan vi lese om en kvinne som ble grepet på fersk gjerning i hor, og de religiøse lederne på i Israel sin tid brakte denne kvinnen til Jesus, for å prøve ham.
Hun hadde i følge Moseloven begått hor og dommen var til døden ved stening.
Det var ingen nåde, loven måtte følges. Så de sier til Jesus: I Moseloven står det at slike kvinner skal steines, hva sier du?
Jesus visste at ingen av dem hadde holdt loven til punkt og prikke i sine hjerter, derfor sier han til dem: Den av dere som er uten synd, han kan kaste den første stein. Det vil si: Han kan dømme henne, men de alle gikk bort en etter en, den eldste først, kanskje fordi han var mest klar over at det er helt umulig å nå hundre prosent opp til loven i tanke ord og gjerning. 
Da Jesus var alene med kvinnen sa han:

Joh 8:10f
10 Da Jesus hadde reist Seg og ikke så andre enn kvinnen, sa Han til henne: "Kvinne, hvor er disse anklagerne dine? Har ingen fordømt deg?"
11 Hun sa: "Ikke én, Herre." Jesus sa til henne: "Heller ikke Jeg fordømmer deg. Gå bort og synd ikke mer!"

Les mer: Dag 1 Heller ikke jeg fordømmer deg!

(Fra serien: Loven og nåden - Del 7)
Jeg vet det er mange kristne som er redd for at de kanskje ikke er tilgitt, og mange tenker på hva Jesus sa i bergprekenen i Matteus, der Jesus sier at Gud kan ikke tilgi deg, før du har tilgitt andre (perfekt).
Du kan være redd for at du kanskje ikke helt har tilgitt alle, og at Gud da ikke vil høre på din bønn, eller det kan være at Gud fullstendig vil avvise deg hvis du ikke har tilgitt perfekt, og det er nettopp det Jesus konkret sier i Matteus 6.
Det vil med andre ord si at vi enten mister frelsen hver gang vi blir opprørte og sinte på noen, eller holder på sinne eller bitterhet mot noen.
Hvordan kan vi klare å leve etter dette? Og når er jeg/ble jeg egentlig tilgitt?

Les mer: Dag 2 Når er jeg tilgitt?

(Fra serien: Loven og nåden - Del 8)
Hva med første Johannes brev der det står at Gud ikke tilgir oss før vi har bekjent vår synd?
Dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han forlater oss syndene og renser oss fra all urettferdighet.

Dette er ett skriftsted mange bruker for å forklare at Gud ikke har tilgitt oss før vi har gjort opp for vår synd. Enten det handler om at vi ikke har tilgitt eller andre synder som vi har gjort, men la oss lese det litt i sin sammenheng.
Jeg vil også gi deg en kort forklaring på dette brevet. 

Les mer: Dag 3 Vi er tilgitt, men hva med 1Joh 1:9?

(Fra serien: Loven og nåden - Del 9)
Det som er viktig å vite er at Sinai pakten som Moses inngikk med Gud var ment for jødene og jødene alene. Alle andre var utenfor denne pakten. Det vil si at alt som står i Moseloven var kun for jødene.

Som en ikkejøde, hedning, så har du aldri egentlig vært under Moseloven i det hele tatt! Hverken moralloven (de ti bud), seremonialloven og den borgerlige lovdelen.
Du var ikke under dens velsignelser, ei heller dens forbannelser.
Noen kristne mener vi fremdeles må følge loven, selv om vi er hedninger(ikke jøder), fordi vi nå tror på Jesus.
Dette får jeg ikke til å stemme med min Bibel i det hele tatt, spesielt ikke etter å ha lest Paulus sine brev.

Vi kan lett  blande den nye og den gamle pakt!

Les mer: Dag 4 Er vi under moralloven, de ti bud?

(Fra serien: Loven og nåden - Del 10)
I Romerbrevet 7:1-6 sier Paulus at vi før var vi gift med loven, og vi var bundet til den så lenge vi levde, og den enste måten å bli fri fra den på var for oss å dø til den. Hvis vi nå ved Kristus er død til den, da er vi fri til å gifte oss med en annen. Fordi vi ved Kristus døde bort fra loven, så er vi nå gift med nåden, og loven har ingen ting den skulle ha sagt over oss lenger. Vi er fullstendig frigjort fra den!
Bare se en gang til på vers 6: Men nå er vi frigjort fra loven.
Dette vil faktisk si, i henhold til det Paulus sier her; at hvis du flørter eller prøver å legge deg under loven igjen på noen måte, så driver du åndelig sett hor med det som Jesus har gjort for deg.
Dette er radikalt, og jeg er glad for at vi lever under nåden, for jeg tror alle av oss har åndelig flørtet (og ligget) med loven fra tid til annen.

Les mer: Dag 5 Død til loven, gift med nåden

(Fra serien: Loven og nåden - Del 10b)
I denne litt kortere undervisningen i dag vil jeg snakke om tre hovedgrunner til at loven ble gitt og hensikten med den.

Jeg vil snakke om at hensikten var å beskytte Israel som en nasjon, for de som ikke kjenner Gud (den vil vise hva synd er) og den viser at du selv ikke kan oppnå rettferdighet!

Les mer: Dag 6 Hva er/var hensikten med loven?