Meld deg på

Seminar

 Full gjenopprettelse.
Ånd, sjel og legemet


    Mer informasjon!

Uke 12 Fra nederlag til seier/Leve 100% for Gud?(Undervisningen om loven og nåden er under oppdatering, men få med deg: Leve 100% for Gud?

Jeg vil spesielt anbefale den siste delen i denne undervisningen. Det er veldig viktig at du får med deg dette med omvendelse.

Av en eller annen grunn har vi ofte negative assosiasjoner med ordet omvendelse. Vi ser i grunnen på det som et negativt ord.

Men omvendelse er et urolig positivt ord. Hvis det ikke var mulighet for omvendelse, ville vi ha sittet fast i vår synd og alle negative konsekvenser den bringer med seg.


Leve hundre prosent for Gud?

Den siste to undervisningen denne uken handler om å leve hundre prosent for Gud, og hva mener vi med det?

Det er et uttrykk som jeg har hørt en del, kanskje spesielt i karismatiske sammenheng. Uttrykket kan kanskje ha en annen ordlyd i forskjellige kretser. Det kan være leve hunder prosent overgitt, helt overgitt til Gud, leve fult ut for Gud, leve fult og helt for Gud eller leve hundre prosent for Gud. Men uttrykket sier mye det samme.
Hva er det vi legge i det å leve hundre prosent for Gud?

Denne ukens bibelvers å kunne utenat er som følger:

Gal 2:20
20 Jeg er blitt korsfestet med Kristus. Det er ikke lenger jeg som lever, men Kristus lever i meg. Og det livet som jeg nå lever i kjødet, lever jeg i tro på Guds Sønn, som elsket meg og gav Seg Selv for meg.


 

(Fra serien: Fra nederlag til seier Del 1)

Jeg tror vi alle har et ønske om å oppleve å seire over våre syndevaner, svakheter og feil vi har gjort. Vi ønsker å snu våre nederlag til seier, men ofte kan virke som dette ofte ikke skjer oss. Det kan godt hende det skjer andre, men ikke meg.

Når det kommer til avhengighet og synd vi sliter med er det ofte vi sier: Sett din lit til Jesus, ha øynene festet på ham. Jeg er så absolutt ikke imot dette, men jeg har funnet ut at dette i seg selv er ikke nok, for jeg har prøvd det mange ganger uten å lykkes, faktisk vil jeg si det ikke først og fremst handler om dette.
Så det handler ikke først om å prøve å ha blikket festet på Jesus, men du trenger først være trygg på..... (se svaret i denne ukens undervisning)

Les mer: Dag 1 Fra nederlag til seier

(Fra serien: Fra nederlag til seier Del 2)

Det er vanskelig å se på Jesus når vi har gjort noe galt eller sitter fast i en synd, for vi føler at Jesus ikke ønsker å se på oss. For vi har ført skam over ham, vi har skuffet han igjen. Jeg lovet aldri å gjøre det igjen, men så skuffet jeg han igjen. Hvordan kunne jeg gjøre noe slikt?

Hvordan er det Jesus og din himmelske far ser på deg når du har syndet, eller falt i den samme dårlige vanen igjen?
La meg spørre deg dette: Hvordan var det Jesus så på mennesker som hadde syndet (til og med bare noen minutter etter at de hadde gjort gjerningen)

Les mer: Dag 2 Fra nederlag til seier

(Fra serien: Leve hundre prosent for Gud?)

Det er et uttrykk som jeg har hørt en del, kanskje spesielt i karismatiske sammenheng. Uttrykket kan kanskje ha en annen ordlyd i forskjellige kretser. Det kan være leve hunder prosent overgitt, helt overgitt til Gud, leve fult ut for Gud, leve fult og helt for Gud eller leve hundre prosent for Gud. Men uttrykket sier mye det samme.

Hvordan definerer vi det å leve hundre prosent for Gud? Lever vi hundre prosent for Gud når vi har lest i Bibelen og bedt hver dag for en periode? Er det når vi trofast går på møter eller i kirken hver søndag? Er det når vi går ofte ut og evangeliserer? Er det når du har dratt ut som misjonær? Er det når vi ikke har falt i noen store synder i det siste, og klart og leve sånn noenlunde hellig? Er det når vi har gått på Bibelskole og fått mye kunnskap om Bibelen?
Hvis din definisjon på å leve hundre prosent for Gud er noe av dette, er det noe som ikke stemmer! For du vil aldri klare hundre prosent å leve opp til dette, og hvis du ikke klarer å leve hundre prosent opp til det, så lever du heller ikke hundre prosent for Gud.

Les mer: Dag 3 Leve 100% for Gud? (del 1)

(Fra serien: Leve hundre prosent for Gud?)

Jeg ønsker å gå litt inn på Bergprekenen, for mange tenker at Jesus talte denne bergprekenen for kristen og at han gav oss råd om hvordan vi burde leve som kristne, og at vi burde holde den så godt som mulig. Og ofte tenker vi på den som en standard på hvor overgitte vi er til Gud.
Legg merke til at Jesu sier ikke: Følg det jeg sier så godt du kan, også skal jeg gjøre resten. Han sier faktisk dette på begynnelsen av prekenen:
Matt 5:20
For Jeg sier dere at hvis ikke deres rettferdighet langt overgår rettferdigheten til de skriftlærde og fariseerne, skal dere aldri komme inn i himlenes rike.

Han sier at hvis dere ikke følger det jeg sier og loven til punkt og prikke så skal dere aldri komme inn i himmelens rike. Han sier egentlig: Dere må leve slik hundre prosent.
Han kom ikke med forslag til hvordan de skulle leve, han sa vi måtte leve slik hundre prosent, være hundre prosent overgitt.
Så hvordan går dette for deg? Klarer du å leve mer rettferdig en fariseerene (de religiøse lederne som ikke gjorde noe annet enn å følge loven på fulltid)?

Les mer: Dag 4 Leve 100% for Gud? (del 2) Bergprekenen

Share

Det er mange kristne som tror at Gud forholder seg til dem basert på lov.
Jeg var en av dem i mange år.
De fleste evangeliske kristne vet at de ble frelst av nåde og at vi ikke er under loven, for Pauls sier jo det, men allikevel tror vi at Gud baserer sitt forhold til oss på hvor hellige vi har klart å leve.

Vi tenker at hvis jeg ikke synder, husker på å ha tid med Gud en gang om dagen, ber, engasjerer meg i kristne aktiviteter, evangeliserer også videre, da er Gud fornøyd med meg og vil også ha fellesskap med meg.
Men når jeg synder, eller har bedt og lest i Bibelen lite, har kanskje glemt å evangelisere eller ikke vært i menigheten på en stund, da er det et skille mellom Gud og meg, og Gud er fjern og vil ikke ha fellesskap med meg før jeg har omvendt meg og vist bot og bedring.
Er det slik det skal være mellom oss og Gud?

Lytt eller se undervisningenDag 5 Loven ødelegger forhold