Meld deg på

Seminar

 Full gjenopprettelse.
Ånd, sjel og legemet


    Mer informasjon!

Uke 19 Bønn og frimodighet

Frimodighet i bønn

Undervisningen denne uken er en avslutting av undervisning om bønn.

Jeg har også med tre deler av en serie som heter: Du kan være frimodig!

Føler du ofte at dine bønner ikke blir besvart, eller at dine bønner ikke når langt? Føler du deg ofte fordømt og er usikker på om Gud er fornøyd med deg? Føler du at du ikke fortjener noe fra Gud?

Har du noen gang følt at du har skuffet Gud. Hva gjør den følelsen med din frimodighet til å komme til Gud? Du føler sannsynligvis at du ikke fortjener noe, og at du er en hykler hvis du ber om noe. Men du er ikke en hykler selv om du har noen fall.

Denne undervisningen kan hjelpe deg til å få en større frimodighet til å tro at Gud er for deg, og at han vil besvare dine bønner.


 

 

(Fra serien: Effektiv bønn)

Når er Guds timing? Må vi vente på Gud?


Jeg tror Guds timing handler mer om at Gud venter på oss enn at vi venter på ham. Gud har faktisk lagt alt ferdig for oss slik at vi kan vandre i det (Ef 2:8), men Gud venter på oss. Både i det at vi skal oppdage hva han har forberedt for oss og at vi skal ta valg om å vandre i dem.


Når det kommer til Guds løfter om fred, glede, utholdenhet, helbredelse, frihet, seier også videre så trenger vi ikke vente på at Gud vil gi oss dette, for dette er ting som vi allerede har fått, men Gud venter på at vi skal oppdage det.

Det er også slik at Gud av og til venter med bønnesvaret fordi vi ikke er klare til å bære det ennå, men dette går mer ut på kall og tjeneste, og igjen handler det om at Gud venter på oss. 

Les mer: Dag 1 Bønn og Guds timing

(Fra serien: Effektiv bønn)

Lært deg opp til å gjøre motstand på den onde dag. Vi har en motstander som ikke ønsker at vi skal be og han ønsker å gjøre alt han kan slik at vi ikke ber og har fellesskap med Gud. Han kan til og med fortelle deg at det var Gud som lot ting skje når det ikke er det. Han er en ekspert på å gjøre oss bitre, gi oss motløshet og selvmedlidenhet slik at vi ikke ber.
En av fellene han har klart å få mange i er å si at alt som skjer er Guds vilje. Dette er rett og slett noe jeg vil kalle kristenskjebnetro.
Kristenskjebnetro tar fra deg lysten til å be, for hvorfor be når alt skjer etter Guds vilje allikevel? Og hvorfor gjøre motstand på den onde dag? Vi vil jo i så fall gjøre motstand mot Gud.

Les mer: Dag 2 Gjør motstand på den onde dag

(Fra serien: Ikke mist frimodigheten)

Føler du ofte at dine bønner ikke blir besvart,eller at dine bønner ikke når langt?
Føler du deg ofte fordømt og er usikker på om Gud er fornøyd med deg?
Føler du at du ikke fortjener noe fra Gud?
Har du noen gang følt at du har skuffet Gud? 

Hva gjør den følelsen med din frimodighet til å komme til Gud? Du føler sannsynligvis at du ikke fortjener noe, og at du er en hykler hvis du ber om noe. Men du er ikke en hykler selv om du har noen fall.
Denne undervisningen kan hjelpe deg til å få en større frimodighet til å tro at Gud er for deg, og at han vil besvare dine bønner.

Les mer: Dag 1 Du kan være frimodig

(Fra serien: Ikke mist frimodigheten)

Det at vi mister vår frimodighet kommer i stor grad av at vi har frykt. Om du er sjenert og har menneskefrykt, så har du sannsynligvis en frykt for avvisning.
Hvis du gjør noe galt, kan du ha frykt for straff, eller at du vil bli fordømt.

Fordømmelse er egentlig en frykt for at noen, som for eksempel Gud, vil straffe deg ved å avvise deg.
1Joh 4:18
Frykt er ikke i kjærligheten, men den fullkomne kjærlighet driver frykten ut.

Les mer: Dag 2 Frykt stjeler frimodigheten

(Fra serien: Ikke mist frimodigheten)

I Norge har vi på sett og vis blitt litt oppdratt med å tenke at vi må ikke ha for store forventninger om at noe godt skal skje, for hva om det ikke skjedde og vi ble skuffet.
Og når noe godt skjer, så klarer vi ikke å glede oss over det, for da er det for godt til å være sant.

Eller vi tenker at det vil nok ikke vare. Vet ikke om du kjenner deg igjen i dette, jeg gjør i hver fall det. Ikke bare i mitt liv, men mange andre jeg har snakket med.
Men jeg har bestemt meg for at jeg vil heller tro og håpe på at noe godt vil skje meg, og oppleve noen skuffelser, enn å gå rundt og føle håpløshet, frustrasjon og motløshet fordi jeg tror at noe godt ikke vil skje meg.

Les mer: Dag 3 Forvent at noe godt skal skje