Meld deg på

Seminar

 Full gjenopprettelse.
Ånd, sjel og legemet


    Mer informasjon!

Uke 10 Hvordan leve et seirende kristenliv?

I denne uken av Nettbibelskolen vil jeg fortsette å snakke om vår sanne identitet i Kristus, som er nøkkelen til vår seier!

Jeg har allerede nevnt en del av hva jeg skal ta opp i disse to ukene i Nettbibelskolen allerede, men jeg vil gå ennå litt dypere og forklare grundigere om hvem vi er i denne undervisningsserien som jeg har kalt: Dr. Jekyl og herr Hyde kristen?

Denne serien går også ut på hvordan kan vi leve i seier over synd og hvordan kan vi leve et seirende kristenliv (denne serien tar over en tidligere serie jeg hadde om seirende kristenliv)

Ting jeg tar opp litt grundigere i denne serien er:
Har en kristen to naturer? En ond og en god? Er det din onde syndenatur som får deg til å synde?
I denne undervisningen vil jeg konkret svare på disse spørsmålene.

Har du prøvd igjen og igjen vinne seier over syndeproblemer du sliter med, men du føler hele tiden at det er en del av deg som du ikke klarer å legge det vekk?
Du føler at du sitter fast og at du aldri vil komme deg løs fra det? Du føler deg maktesløs i forhold til dine syndeproblemer og andre problemer som frykt og bekymring, og du tenker: Er det noen vei ut, finnes det noen svar på dette?


Ukens bibelvers å kunne utenat:
2Kor 5:17
17 Så om noen er i Kristus, er han en ny skapning. Det gamle er forbi. Se, alt er blitt nytt


NB! For å se videoen eller lytte til audio, trykk på overskriften eller linken: Les mer..

 

(Fra serien: Dr Jekyll og herr Hyde kristen? Del 1)

Har en kristen to naturer? En ond og en god? Er det din onde syndenatur som får deg til å synde?
I denne undervisningen vil jeg svare på disse spørsmålene. Jeg tror svaret jeg har vil overaske deg litt, og kanskje til og med utfordrer det du før har hørt og blitt lært om dette emne?

Har du prøvd igjen og igjen vinne seier over syndeproblemer du sliter med, men du føler hele tiden at det er en del av deg som du ikke klarer å legge det vekk?
Du føler at du sitter fast og at du aldri vil komme deg løs fra det? Du føler deg maktesløs i forhold til dine syndeproblemer og andre problemer som frykt og bekymring, og du tenker: Er det noen vei ut, finnes det noen svar på dette?

Les mer: Dag 1 Hva er din sanne identitet

(Fra serien: Dr Jekyll og herr Hyde kristen? Del 2)

Jeg har hørt noe som underviste om at vi kristne har to naturer, men at vi må holde den onde naturen i sjakk. Vi må ikke la den onde naturene få slippe til i våre live.

Noen illustrerer dette med at de kristne har to naturene som kjemper mot hverandre ved en historie om to ulver: Det var en gang en eskimo som hadde en svart og en hvit ulv, og han brukte dem i veddeløp. Hver gang de løp så visste han alltid hvem som ville vinne. En dag var det en som spurte: "Hvordan vet du hvem som vinner?" "Den jeg mater mest." Svarte eskimoen.
Poenget er dette: Den du mater mest vinner.
En del tar denne illustrasjonen og sier at kristen har to naturer, men det er den du mater mest som vil vinne. Så husk på å mate din gode natur, og hold den onde i sjakk, la den sulte.
Er det slik Bibelen fremstiller det? Sier den at kristne har to naturer?

Les mer: Dag 2 Har kristne to naturer?

(Fra serien: Dr Jekyll og herr Hyde kristen? Del 3)

Det som skjedde da du ble en kristen er dette:
Du skiftet fra å være en borger av mørkets rike og ble borger av lysets rike (Kol 1:13).
Du fikk en ny identitet, du ble en ny skapning (2Kor 5:17)
Så langt har jeg nok de fleste kristen med meg, men det som vi har større problemer med å se er dette:
Den gamle syndenaturen er borte, den er død, den er blitt korsfestet, den er avkledd, den har ingen makt over deg lenger!
Rom6:6
For vi vet dette, at vårt gamle menneske ble korsfestet med Ham, for at syndelegemet skulle bli fratatt sin makt, så vi ikke lenger skal være treller under synden.

Les mer: Dag 3 Hva skjedde da du ble født på ny?

(Fra serien: Dr Jekyll og herr Hyde kristen? Del 4)

Hvis du fremdeles vandrer etter mørkets rikets tankemønster, og ikke ser hvem du virkelig er og hvilken frihet Gud har kalt deg til, så vil din realitet være denne kampen mellom Ånden og kjødet, denne realiteten heter faktisk å leve under loven.

Men som en kristen har du allerede korsfestet kjødet, (du lever nå i nåden) så du trenger ikke lenger å leve etter den. Kjødet har ikke lenger noen reel makt over deg. Den er død og korsfestet, så la oss også vandre som om dette er en realitet (i Ånden), og det er dette som er den sanne realiteten.

Les mer: Dag 4 Ånden kjemper mot kjødet

(Fra serien: Dr Jekyll og herr Hyde kristen? Del 5)

Når du ble en kristen ble du satt fri fra Matrix, du ble satt fri fra denne verdens mørke rike, men djevlene vil gjerne ha deg til å tro at du fremdeles lever i mørkets rike, at du lever i en realitet som ikke er riktig, han vil gjerne at mørkets rikeste realitet fremdeles skal være din realitet. Han vil ha deg til å tro at du lever i Romerne 7 realiteten, der synd og mørkets riket fremdeles råder og der du konstant er i en kamp med deg selv og din onde natur. Men du er satt fri fra denne kampen mellom synden, kjødet og den nye deg.

Du har blitt satt fri fra syndens og dødens lov (Rom 8:2). Du er kalt til å leve i denne friheten og ikke igjen til å bli bundet til synd eller frykt.

Les mer: Dag 5 The Matrix