Meld deg på

Seminar

 Full gjenopprettelse.
Ånd, sjel og legemet


    Mer informasjon!

Uke 11 Se at du har kommet inn i ett nytt rike

Denne uken skal vi fortsette med serien som jeg har kalt Dr. Jekyll og herr Hyde kristen, og som går ut på å finne vår sanne identitet som nye skapninger.
Denne uken vil jeg snakke om at vi har fått et nytt borgerskap og at vi er satt fri fra mørkets rike.

Jeg vil også snakke om at du har kraft og autoritet, faktisk den samme kraft som reiste Kristus opp fra de døde bor på innsiden av deg.

Til slutt vil jeg ta opp et tema som handler om ånd, sjel og legemet, og jeg vil kanskje si noe her som kan være litt nytt for deg.


Ukens bibelvers å kunne utenat.
Rom 8:1
1 Derfor er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus, de som ikke vandrer etter kjødet, men etter Ånden

 


NB! For å se videoen eller lytte til audio, trykk på linken: Les mer..

(Fra serien: Dr Jekyll og herr Hyde kristen? Del 6)

Kol 1:13
13 Han er Den som har fridd oss ut av mørkets makt og satt oss over i Sin elskede Sønns rike.

Da du ble en kristen fikk du både en ny identitet og et nytt borgerskap. Du ble en ny skapning, og du ble fridd i fra mørkets rike og dens makt. Du er nå kommet inn i et nytt rike og fått et nytt borgerskap.
Et kongerike har forskjellige lover, kulturer og måter å være på. For eksempel er kongeriket Norge veldig forskjellig fra kongeriket Thailand. I Thailand snakker de et helt annet språk, og de har en helt annen kultur og væremåte.

Les mer: Dag 1 Et nytt borgerskap

(Fra serien: Dr Jekyll og herr Hyde kristen? Del 7)

Jeg vet ikke om du har hørt dette at vi må korsfeste kjødet, oss selv og dø bort fra det daglig.

Hva de egentlig mener med dette, selv om de ikke sier dette direkte, er at kjødet og den gamle naturen ikke er helt død og den må holdes i sjakk.
Det er faktisk ingen steder i Bibelen der det står at vi må korsfeste kjødet daglig, alle steder står det at kjødet, og den gamle naturen, er eller var korsfestet. Det står i presens perfektum, det vil si noe som allerede har skjedd, det står i fortid.
Gal 5:24
24 Og de som tilhører Kristus, har korsfestet kjødet med dets lidenskaper og lyster.
Gal2:20
Jeg er blitt korsfestet med Kristus. Det er ikke lenger jeg som lever, men Kristus lever i meg. Og det livet som jeg nå lever i kjødet, lever jeg i tro på Guds Sønn, som elsket meg og gav Seg Selv for meg.

Les mer: Dag 2 Kostfeste kjødet

(Fra serien: Dr Jekyll og herr Hyde kristen? Del 8)

Vi har sett på at kjødet er fremdeles en faktor, men at det handler om programmering fra syndenaturen. Vi trenger ikke å korsfeste vår onde natur, for den er allerede død og korsfestet, men vi må la våre sinn bli fornyet så vi ikke lenger tenker som mørkets rike tenker.

Så kjødet er programmering fra mørkets rike, men det er en faktor til inn i bildet, som frister oss og vil lure oss til å synde, det handler om han som er herskeren i dette mørkets riket, han som er synd og som har en makt kalt synd.

Les mer: Dag 3 Synd er en skapning og en makt

(Fra serien: Dr Jekyll og herr Hyde kristen? Del 9)

Å se at du er en ny skapning er første delen i det å leve et seirende kristenliv, og i det å leve i seier over synd og syndevaner. Men det er faktisk ikke helt nok å se dette, det som du også trenger å se er at den makt som synden hadde over deg er brutt, og at du har autoritet og kraft til å stå imot synd og dens makt når den banker på din dør.

I Kolosserbrevet står det at denne makten, som synden er, ble brutt da Jesus ble naglet til korset.
Kol 2:15
15 Han avvæpnet myndighetene og maktene, og vanæret dem offentlig da Han triumferte over dem på korset.

Fordi Jesus vant over denne makten, og vi er i Ham, så har vi også autoritet og makt, akkurat slik som Jesus hadde og har!

Les mer: Dag 4 Du har kraft og autoritet!

(Fra serien: Dr Jekyll og herr Hyde kristen? Del 10)

Det jeg skal undervise sist i denne serien kan være nytt for en del, og den er også litt anderledes, jeg vil faktisk si den går litt imot en del undervisning i karismatiske og evangeliske kretser om ånd, sjel og legemet. Jeg vil virkelig anbefale deg å prøve selv å sette deg inn i hva jeg nå skal si, for det kan virkelig være med på å sette deg fri! Ikke tenk at dette vet jeg, eller dette er ikke så viktig eller dette vil jeg ikke høre på.

 
Når det kommer til den veldig inndelte undervisningen om ånd, sjel og legemet som du finner i en del kretser, så vil denne måten å se ting på forvirre det som jeg til nå har sagt, og det kan være grunnen til at du fremdeles ikke har gått opp et lys for deg om at du virkelig er en ny skapning helt og fult.

Les mer: Dag 5 Ånd, sjel og legemet