Meld deg på

Seminar

 Full gjenopprettelse.
Ånd, sjel og legemet


    Mer informasjon!

Uke 9 Du er veldig dyr!


Hvor mye er du verdt? 
Det spørsmålet jeg tror de fleste mennesker har er: Hva er egentlig min verdi? Hvor mye er jeg verd? 
Hvordan besvarer du dette spørsmålet? Hva slags kriterier skal man sette for hva vi er verdt? 

Kanskje noen av oss ser oss i speilet og noen tenker: Jeg må jo være verdt noe. Jeg ser ung ut og har ok kropp. Andre ser seg i speilet, ser rynker og en stor mage og tenker at jeg kan ikke være verdt mye. 
Andre igjen tenker at jeg må jo være verdt noe, for jeg har jo en bra utdannelse, tjener ganske bra og har en rimelig høy sosial status. 
Jeg eier tre hjem, har fire biler og flyr alltid på første klasse, så jeg må jo være verdt noe.
Andre tenker at jeg må jo være verdt noe siden jeg har så mange venner, har jo over 
1 000 på Facebook. 
Jeg har et godt rykte og jeg har jobbet mye for at mennesker skal like meg, så jeg må jo bety noe.


 Denne uken skal jeg undervise om verdi og at du er veldig verdifull. Det kan hende du tenker at det har jeg hørt før, men jeg tror denne undervisningen vil bli litt anderledes enn hva du tidligere har hørt. 


Ukens bibelavsnitt:

1 Kor 6:20

For dere ble kjøpt for en høy pris. Gi derfor Gud ære i deres legeme og i deres ånd, for både legeme og ånd hører Gud til.


 

(Fra serien: Du er veldig dyr)

Hvor mye er du verdt? 
Det spørsmålet jeg tror de fleste mennesker har er: Hva er egentlig min verdi? Hvor mye er jeg verd? 
Hvordan besvarer du dette spørsmålet? Hva slags kriterier skal man sette for hva vi er verdt? 

Kanskje noen av oss ser oss i speilet og noen tenker: Jeg må jo være verdt noe. Jeg ser ung ut og har ok kropp. Andre ser seg i speilet, ser rynker og en stor mage og tenker at jeg kan ikke være verdt mye. 
Andre igjen tenker at jeg må jo være verdt noe, for jeg har jo en bra utdannelse, tjener ganske bra og har en rimelig høy sosial status. 
Jeg eier tre hjem, har fire biler og flyr alltid på første klasse, så jeg må jo være verdt noe.
Andre tenker at jeg må jo være verdt noe siden jeg har så mange venner, har jo over 
1 000 på Facebook. 
Jeg har et godt rykte og jeg har jobbet mye for at mennesker skal like meg, så jeg må jo bety noe.

Les mer: Dag 1 (uke 7) Hvor mye er du verdt?

(Fra serien: Du er veldig dyr)

Verdi kan ikke oppnås ved denne verden, den kan bare måles mot det bilde vi er skapt i. 
Du er skapt i Guds bilde, derfor har du verdi!

Gud ønsker ikke at hans bilde skal bli ødelagt, så han ville gjøre hva som helst for å gjenopprette det. Det var derfor Gud sendte sin sønn Jesus også, for han ville ikke at hans bilde, som er deg, skulle gå fortapt. Det at Gud sendte sin sønn for å dø på et kors, viser hvor mye du er verdt. Du er kjøpt for en høy pris!

Les mer: Dag 2 Du ble kjøpt for en høy pris

(Fra serien: Du er veldig dyr)

Vi skal i dag fortsette på serien om verdi.
Dagens undervisning er den aller viktigste i serien og jeg vil virkelig anbefale denne!

Vi som kristne burde være de som først og fremst så vår sanne verdi, men det er trist å si: Dette er ofte ikke tilfelle, faktisk nesten det motsatte. Hvorfor er det slik? Jeg tror loviskhet og religiøse tanker har sneket seg inn og stjålet denne sannheten fra mange av oss.

La meg først definere for deg hva jeg mener med loviskhet og religion. Det går an å definere det på denne måten: Menneskers forsøk på bli verdige nok for Gud, og det handler om å følge bud å regler for å bli akseptert av Gud (eller mennesker).
Og det handler om hva du må gjøre for Gud (ikke hva Jesus har gjort for deg).

Loviskhet og religion vil alltid måle din verdi opp imot hvor mye du klarer å leve opp til bud og regler. Nå handler ikke dette bare om de ti bud, men vi kan ha mange uskrevne regler som vi også måler vår verdi opp imot, som: Hvor ofte du ber, leser Bibelen, går i kirken (menigheten) også videre. Den måler også din verdi opp imot hvor hellig du har klart å leve. Jo mindre synder du gjør, jo mer verdi.

Les mer: Dag 3 Religiøsitet og loviskhet røver din verdi

(Fra serien: Du er veldig dyr)

Mange kristne har denne oppfatningen om at vi er to skapninger på innsiden; en syndig skapning og en ny skapning.
Jeg kan forstå at ikke kristne ikke helt kan forstå sin verdi, fordi de har fremdeles en syndig skapning på innsiden, de er ikke blitt født på nytt ennå. Men for en kristen burde det være enkelt, men slik er det dessverre ikke, for igjen har loviskhet kommet inn og stjålet denne sannheten fra mange.

Hvorfor er dette viktig når det kommer til verdi? Jo fordi hvis du identifiserer deg med den syndige naturen, vil du aldri kunne fult ut akseptere og elske deg selv. Du kan aldri elske en ond side ved deg selv. Du kan prøve å leve med den og undertrykke den som de som ikke har blitt født på ny til viss grad gjør, men du vil aldri fult ut kunne elske deg selv.

Les mer: Dag 4 En ny skapning og verdi

(Fra serien: Du er veldig dyr)

I karismatiske miljøer er det en populær forkynnelse som går ut på dette med ånd, sjel og legemet. Den går ut på at vi er en ånd, har en sjel og bor i en kropp.
På lang vei er jeg mye enig med den forkynnelsen, men faren ligger i når vi splitter veldig opp ånd, sjel og legemet.
Faktisk så finner jeg ikke grunnlag for denne oppsplittingen i Guds Ord, du vil mer se at ånd, sjel og legemet er en enhet som henger sammen.

Hvorfor er dette viktig? Jo fordi hvis du tror at sjelen og kroppen din er ond, hvordan kan du da akseptere deg selv eller se verdi i deg selv?
Du vil starte med å forakte din personlighet, som sitter i din sjel og den kroppen du ser i speilet hver morgen.

Les mer: Dag 5 Ånd, sjel og legemet og verdi