Meld deg på

Seminar

 Full gjenopprettelse.
Ånd, sjel og legemet


    Mer informasjon!

Uke 13 Du er ikke under loven, men under nåden!

Dette teamet om nåden og loven er kanskje et av de temaene som jeg har mest diskusjon rundt. Jeg tror ikke dette er helt tilfeldig, for mange av Paulus sine brev handler om dette og de var kontroversielle for mange religiøse og selv Jesus møtte mye motstand på dette emnet blant annet gjennom fariseerne.
Da Paulus forkynte at vi ikke lenger var under loven, ble han blant annet beskyldt for å oppmuntret til at vi kan gå ut å synde så mye vi vil, og han må blant annet understreke at det ikke er hva han mener i brevet til Romerne.  

Av en eller annen grunn så kommer de samme beskyldningene opp når vi begynner og undervise nåden. Jeg tror årsaken til det er fordi vi er så programmert på en lovisk måte, så når vi hører om Guds ubetingede nåde og kjærlighet så er min påstand at vi ikke alltid helt vet hvordan vi skal forholde oss til det. Vi tenker ofte: Men det må jo være noe jeg må gjøre, det kan da ikke være helt uten betingelser. Jeg må da be og lese min Biblel. Jeg må da unngå hva som er galt og prøve så godt jeg kan å gjøre det som er rett? Jeg må da gå i kirken eller menigheten, og jeg må da betale tienden. Jeg vet ikke om du har hørt dette: Jesus har jo gitt sitt liv for meg, så jeg må jo gi han noe tilbake. Som kanskje tid, penger eller tjeneste.
Kan jeg fortelle deg en sannhet: Jesus ønsker ikke nada, njet, null, nix, ikke i det hele tatt noe tilbake for det han har gjort for deg, for det ville legge til noe av det han allerede har gjort for deg.
Nå blir heldigvis ikke Gud fornærmet, men det er en fornærmelse til Jesus hvis vi tror vi kan legge til noe av det han har gjort.

Under de tre neste ukene vil jeg anbefale deg å lese Romerbrevet 5-8 og hele Galaterbrevet.

Ekstern undervisning på dette emne

Jeg vil også anbefale en bibellærer/forkynnere som snakker mye om dette emnet. Dette er en person som heter Andrew Farley.

Hvis du ønsker å studere dette emne nøyere vil også anbefale deg å lese hans bøker og lytte til hans ukentlige podcast.
Se denne siden: http://www.andrewfarley.org/

--- Tore Johannessen ---

(Fra serien: Loven og nåden - Del 1)

Dette teamet om nåden og loven er kanskje et av de temaene som jeg har hatt mest diskusjon rundt. Jeg tror ikke dette er helt tilfeldig, for mange av Paulus sine brev handler om dette, og de var kontroversielle for mange religiøse på hans tid. Selv Jesus møtte stor motstand på dette området og emne blant annet som gjennom fariseerne. Han ble til og med korsfestet på grunn av det. 

Da Paulus forkynte at vi ikke lenger var under loven, ble han blant annet beskyldt for å oppmuntret til at vi kan gå ut å synde så mye vi vil, og han må blant annet understreke at det ikke er hva han mener i brevet til Romerne (Rom 6:1-2 og 15).

Av en eller annen grunn så kommer de samme beskyldningene opp når vi begynner å undervise om nåden. Jeg tror årsaken til dette er fordi vi er så lovisk programmert på så mange måter, så når vi hører om Guds ubetingede nåde og kjærlighet mot oss, så er min påstand at vi ikke alltid helt vet hvordan vi skal forholde oss til det. 

Vi tenker ofte: Men det må jo være noe jeg må gjøre, det kan da ikke være helt uten betingelser. Jeg må da be og lese min Bibel. Jeg må da unngå hva som er galt og prøve så godt jeg kan å gjøre det som er godt og rett? Jeg må da gå i kirken eller menigheten, og jeg må da betale tienden. 

Les mer: Dag 1 Du er ikke under loven, men under nåden (1)

(Fra serien: Loven og nåden - Del 2)

Hva er egentlig synd?
Selve ordet synd har ofte en religiøs undertone som gjør at mange ikke ser synd for hva den er! (dette er også et knep i fra vår sjelefiende, djevelen) 

Mange tror at Gud er veldig opptatt av den, og at han vi dømme deg for hver synd du gjør, men jeg vil vise deg at dette ikke er sant. 
Du kan heller si at synd er alt som er negativt for deg, og for andre rundt deg. 

De ikke-kristne ønsket også å bli fri fra syndens makt, men de bruker ikke ordet synd. Kanskje mer svakheter, tilbøyeligheter eller at vi gjøre gale ting fordi vi bare et noen velutviklede aper. 

Synd er alt som vil skade deg å ta kontroll over deg. Selve ordet synd betyr: Bomme på målet. 
Vi rett og slett bommer på sannheten og hva som faktisk er bra for oss (og andre).  

Synd er også en skapning og en makt, og den er vår fiende! 

Les mer: Dag 2 Hva er synd?

(Fra serien: Loven og nåden - Del 3)
Mange ser på sitt forhold til Gud som en kontrakt. En kontrakt som sier: Hvis du holder deg unna synd, hvis du følger mine ti bud, hvis du bare elsker meg av hele ditt hjerte, hvis du bare gjør godt mot din neste, da vil jeg elske deg. Men hvis du ikke holder denne kontrakten vil jeg ikke elske deg, jeg vil trekke mitt nærvær fra deg, ikke gi deg bønnesvar eller velsignelser, og jeg vil avvise deg til du har omvendt deg.

Gud hadde aldri tenkt at vårt forhold til ham skulle være som en kontrakt, men den skulle være basert på et nært forhold til ham, som et kjærlighetsforhold. 

Gud har aldri ønsket at vårt forhold til ham skulle være bygd på de ti bud eller lov. Det er heller slik at når vi har et godt forhold til Gud, når vi oppdager hans kjærlighet til oss og vi elsker ham tilbake, så vil vi holde budene uten at vi en gang trenger å anstrenge oss, vi vil gjøre det helt ubevisst.

Les mer: Dag 3 Gud ønsker et forhold til deg!

(Fra serien: Loven og nåden - Del 4)
Som en kristen prøver vi å oppmuntre hverandre ved å si at vi trenger ikke å frykte! Det står til og med 356 ganger i Bibelen at vi ikke skal frykt, det er en for hver dag, så derfor trenger vi ikke å frykte noe.
Men ukentlig møter jeg personer, eller jeg får jeg respons fra nettsidene mine fra kristne som har en stor, stor frykt, selv om de kanskje ikke gjenkjenner den helt selv.
Skal jeg fortelle deg hva slags frykt dette er? De har en frykt for at Gud ikke vil høre deres bønner, beskytte dem, helbrede dem, tilgi dem, forsørge dem, eller det kan til og med være at de er redd for at de har mistet frelsen på grunn av en synd de har gjort, eller at de har ikke lest i Bibelen, gått kirken, bedt på en stund eller ikke vært lydige og fulgt hans perfekte vilje.
De har en frykt for at Gud er misfornøyd og at de ikke er til behag for ham, og at Gud vil på en aller annen måte avvise dem på grunn av dette.

Kan jeg fortelle deg en sannhet? Du har blitt løyet til!

Les mer: Dag 4 De kristnes største frykt

(Fra serien: Loven og nåden - Del 5)
Jesus nevner i Matteus og Lukas at du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, og av hele din sjel, og av all din forstand, og din neste som deg selv, og at dette oppfylte loven.
Kan noen oppfylle denne loven til punkt å prikke? Ja hvis vi hadde klart det, så ville vi ha evig liv ved den, og ved det ville vi si: Vi har egentlig ikke behov for det Jesus gjorde for oss på korset.
Klarer du å elske Gud av hele ditt hjerte og med din sjel, det vil si i absolutt i alle dine handlinger og i alt det du gjør, og med all din kraft? Kan du oppfylle hele denne loven til punkt å prikke?
«Jeg skal prøve så godt jeg kan!» Sier noen, men det et ikke bra nok. Du må elske ham av hele ditt hjerte, alltid, 24 timer i døgnet og ikke tenke eller gjøre noe som ikke er å elske Gud.
Kan du klare det? Hvis du er en fariseer, en som tror at du kan oppfylle loven selv, så kan du være bedratt ti å tro det, men sannheten, som Jesus også beskriver i bergprekenen, er at ingen kan det.
Det var kun Jesus som klarte å oppfylle dette!

Les mer: Dag 5 Elsker jeg Gud nok?