Meld deg på

Seminar

 Full gjenopprettelse.
Ånd, sjel og legemet


    Mer informasjon!

Uke 3 Gud er ikke din fiende!

Vi har kommet frem til tredje uke av nettbibelskolen, og vi vil fortsette med å rive ned noen løgner om hvem Gud er!

Denne uken vil jeg snakke om et teama som mange har en følelse av: Er Gud min fiende når jeg synder?
Jeg har kalt serien for: Gud er ikke din fiende

Mange tror eller har følelsen av at Gud er deres fiende, men Gud har aldri vært menneskets fiende.
Nå tenker kanskje noen at da jeg ble en kristen var Gud ikke lenger min fiende, men Gud er fremdeles fiender til de som ikke er kristne.
Eller hvis du er en kristen så kan det hende at du føler at Gud er din fiende hver gang du gjør en synd. Kanskje du ikke tenker akkurat at Gud er din fiende, men det kan hende at du føler at Gud ikke lenger er for deg, eller at han ikke kan gi deg noen bønnesvar eller hjelpe deg så lenge du har en synd i ditt liv.

Vi vet kanskje at synd er Guds fiende, men ofte så tenker vi at fordi jeg gjør en synd, eller andre gjør synder, så er de eller jeg Guds fiende, fordi jeg eller de syndet. Men er det slik?

 


NB! For å se video og lytte til audio trykk på linken: Les mer..

(Fra serien: Gud er ikke din fiende!)

Mange tror eller har følelsen av at Gud er deres fiende, men Gud har aldri vært menneskets fiende.
Nå tenker kanskje noen at da jeg ble en kristen var Gud ikke lenger min fiende, men Gud er fremdeles fiender til de som ikke er kristne.
Eller hvis du er en kristen så kan det hende at du føler at Gud er din fiende hver gang du gjør en synd. Kanskje du ikke tenker akkurat at Gud er din fiende, men det kan hende at du føler at Gud ikke lenger er for deg, eller at han ikke kan gi deg noen bønnesvar eller hjelpe deg så lenge du har en synd i ditt liv.

Vi vet kanskje at synd er Guds fiende, men ofte så tenker vi at fordi jeg gjør en synd, eller andre gjør synder, så er de eller jeg Guds fiende, fordi jeg eller de syndet. Men er det slik?

Lytt eller se undervisningenDag 1 Gud er ikke din fiende!

(Fra serien: Gud er ikke din fiende!)Del 2 av undervisningen: Gud er ikke din fiende

Du er muligens klar over at Jesus ble kalt toller og synderes venn (Luk 7:38)? Hvis ikke kan jeg gjøre deg oppmerksom på det.  
De som var religiøse på den tiden, spesielt fariseerne, reagerte veldig negativt på dette. De tenkte at syndere og tollere var Guds fiender, og hvis Jesus var venn med dem, hvordan kunne han da være Guds sønn?

Hvis Jesus var synderes venn, hvordan kan da Gud være synderes fiende? Er Jesus og Gud uenige? Representerer Gud den sinte og harde siden av treenigheten og Jesus den milde og gode?
Det Jesus demonstrerte og gjorde var ikke at Gud var synderes fiende, Jesus hadde aldri en holding av at syndere var Gud sine fiender. Tvert imot, han demonstrerte at han var deres venn, som blant annet da Jesus inviterte seg selv til og spiste sammen med synderen og tolleren Sakkeus.

Lytt eller se undervisningenDag 2 Jesus, synderes venn


Del 3 av undervisningen: Gud er ikke din fiende

Vi har allerede sett på at Gud ikke er vår fiende, så hvem er din sanne fiende?
Jeg tror svaret er ganske åpenlyst, det er selvfølgelig djevelen og synd.

Djevlene vil gjerne ha deg til å tro at Gud er din fiende, spesielt fordi eller når du har gjort synd. 
Synd er er fiende av Gud, det er helt klart. Men synd er ikke bare en ting du gjør, men synd er en person, synd er en skapning og en makt.

Lytt eller se undervisningenDag 3 Hvem er din sanne fiende?

Del 4 av undervisningen: Gud er ikke din fiende

Jesus kom ikke til verden for å dømme menneskene. Jesus kom ikke for å dømme deg, eller de som ikke tror på ham ennå. Men Gud elsket og elsker verden for at alle de som tror på Ham ikke skal gå fortapt. Vi har ofte snudd på dette og sagt: Hvis du ikke tror på Gud så vil han dømme deg til evig pine i helvete. 
Gud dømmer ingen til helvete, men han ønsker å redder dem fra et helvete. Stor forskjell!

Gud lengter etter menneskene, han lengter etter at de skal finne veien tilbake til sin fars hus. Han ønsker at de skal finne tilbake igjen til hvem de er, at de er sønner og døtre av ham.

Men det er en fienden som heter synd, som står mellom oss og Gud, og som hindrer et godt fellesskap med han, og også andre og oss selv.

Lytt eller se undervisningenDag 4 Jesus kom ikke for å dømme deg!


Jeg vil gjerne vente med å undervise de to siste delene av denne undervisningen til helt mot slutten av skolen, for de handler om hvordan dele Guds kjærlighet med andre.
Spørsmålet jeg stiller er: Kan vi trenge en ny evangeliseringsstrategi?

Hvis du allikevel skulle ønske å se de to siste delene nå, se disse linkene:
Ny evangeliseringsstrategi
Må vi evangelisere?


Last ned/les tekst

Last ned/les teksten her (hele undervisningen)