Meld deg på

Seminar

 Full gjenopprettelse.
Ånd, sjel og legemet


    Mer informasjon!

Uke 5 Kan vi miste frelsen? (forts.) - Bli fri frustrasjon

Vi har kommet frem til femte uke av nettbibelskolen.

Jeg vil avslutte serien om: Kan vi miste frelsen, og de tre siste dagene snakker jeg om at det er ikke Gud som har gitt deg frustrasjonens ånd. 

Bibelen sier at Gud ikke har gitt oss motløshetens (eller fryktens) ånd (2Tim 1:7), men kraft kjærlighet og selvkontroll (sindighet/sunt sinn).
Jeg tror en bror til motløsheten er frustrasjon, og jeg tror det er en ånd som djevelen veldig gjerne bruker mot oss.

Jeg tror du ganske sikkert har opplevd frustrasjon i ditt kristenliv, alt har sikkert ikke vært perfekt. Det kan være ting i livet ditt som du prøver å overvinne. Men igjen og igjen mislykkes du, og du hører en stemme som sier: Du vil aldri får det til.

Dette er frustrasjonens ånd som gjerne vil ødelegge for deg. Frustrasjon fører til håpløshet og motløshet, og den får oss til å gi opp. Dette er en trosdreper!


NB! For å se video og lytte til audio trykk på linken: Les mer..

(Fra serien: Kan vi miste frelsen? - Del 7.)

 Sier ikke Bibelen at jeg mister frelsen når jeg faller i en synd, som jeg vet er en synd?

Som vi har sett på allerede så kan vi ikke miste frelsen ved vår synd, men jeg vet at en del mennesker er redd for dette. De er redd for at fordi jeg gjorde en synd som jeg visste var en synd, så har jeg mistet frelsen.

Problemet med denne tankegangen er at jeg tror vi stort sette vet at vi falt i en synd som vi vet var en synd, så hvis dette var sant, ville vi hoppe ut og inn av himmelen hver gang vi syndet, og jeg vet at dette ikke er tilfelle.

 

Les mer: Dag 1 Mister vi frelsen hvis vi bevisst synder?

(Fra serien: Kan vi miste frelsen? - Del 8.)
La meg stille deg dette spørsmålet: Hva handler evangeliet om? Evangeliet betyr de gode eller glade nyhetene. Hva er de gode og glade nyhetene?

Er de gode nyhetene at Gud var sint på oss fordi vi var syndere, men at Jesus blidgjorde Gud da han døde på korset? Er det gode nyheter at hvis vi ikke skjerper oss, så vil Gud fjerne seg fra oss og kanskje sende oss i fortapelsen? Er Gud sint på oss når vi synder, og truer oss med fortapelsen hvis vi ikke omvender oss?

Nei de gode eller glade nyhetene er ingen av disse tingene! Hva er det da? Hva dreier det hele seg om? Hvorfor var det Gud skapte oss?

Gud skapte deg (og meg) for å ha fellesskap med deg! Og du er skapt for å ha fellesskap med ham! Hva Gud er ute etter er at du skal være deg selv, sammen med ham.

Og det er alt han ønsker, det var derfor han sendte sin sønn Jesus, fordi han elsket deg og ønsket å igjen ha fellesskap med deg!
Gud sendte ikke sin sønn Jesus fordi han var vred på deg, men fordi han elsket deg!

Les mer: Dag 2 Hva det hele handler om!

Share

Bibelen sier at Gud ikke har gitt oss motløshetens (eller fryktens) ånd (2Tim 1:7), men kraft kjærlighet og selvkontroll (sindighet/sunt sinn).
Jeg tror en bror til motløsheten er frustrasjon, og jeg tror det er en ånd som djevelen veldig gjerne bruker mot oss.

Jeg tror du ganske sikkert har opplevd frustrasjon i ditt kristenliv, alt har sikkert ikke vært perfekt. Det kan være ting i livet ditt som du prøver å overvinne. Men igjen og igjen mislykkes du, og du hører en stemme som sier: Du vil aldri får det til.

Dette er frustrasjonens ånd som gjerne vil ødelegge for deg. Frustrasjon fører til håpløshet og motløshet, og den får oss til å gi opp. Dette er en trosdreper!

Lytt eller se undervisningenDag 4 Gud har ikke gitt deg frustrasjonens ånd Del 1

Share

Er følelsen av frustrasjon noe vi må leve med?

Mange tenker at frustrasjon er noe vi må leve med, det er en del av livet. Men Bibelen sier ikke at frustrasjon er noe vi alltid må leve med. Jeg finner ikke frustrasjon som en av åndens frukter, men jeg finner medisinen der. Det vil forresten ikke si at vi aldri vil oppleve frustrerende ting, men de trenger ikke å frustrere oss allikevel!

La meg bare kort fortelle deg hva som skjedde når du ble en kristen: Før levde du på denne verdens vis og du levde ut kjødets gjerninger, det var en del av deg, det var en del av din identitet, men da du ble født på nytt, ble du en ny skapning. Det gamle deg ble korsfestet og døde med Kristus, og den nye deg oppstod til å leve det nye livet.

Lytt eller se undervisningenDag 5 Gud har ikke gitt deg frustrasjonens ånd Del 2

Share

Loven og loviskhet den største kilden til frustrasjon.
For noen år siden begynte jeg å forstå at den største kilden til min frustrasjon var en lovisk tankegang. Noen er ikke helt sikker på hva jeg mener med loviskhet, så la meg bare kort forklare:
Loviskhet fokuserer på at alt må være perfekt, man må følge bud og regler og man vil bli straffet på en eller annen måte hvis man ikke når opp til betingelsene som er blitt satt.
Jeg vil si at hvis man har en veldig perfeksjonistisk tankegang så har man også en lovisk tankegang.
Mange tror dessverre  at Gud er en perfeksjonist og at han vil gjøre med oss etter våre synder, som å trekke sitt nærvær i fra oss, ikke ha samfunn med oss, ikke gi oss bønnesvar eller ikke beskyttelse oss hvis vi ikke har nådd opp til hans perfeksjonistiske betingelser.
Hans betingelser kan være: Du må be og bruke minst en time om dagen med meg! Du må gå i menigheten hver søndag. Du må gi tienden. Du må ikke gjøre noen synder. Du må alltid være lydig når jeg taler. Du må lese i Bibelen. Du må evangelisere og fortelle andre om meg. Med mer.

Hvis du tror Gud er slik, og du ikke når opp til hans betingelser, hva vil du føle? Du vet kanskje svaret siden det er det denne undervisningen handler om

Lytt eller se undervisningenDag 6 Gud har ikke gitt deg frustrasjonens ånd Del 3